Views
1 year ago

Bài tập và lời giải ôn chuyên đề kim loại và axit amin, peptit

LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0B_NNtKpVZTUYYXVHNnh2cXhSVG8/view?usp=sharing

Sưu tầm bởi GV.

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu 11: Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam o 500 ml dung dịch hỗn hợp CuSO 4 0,08M Ag 2 SO 4 0,004M. Giả sử tất cả Cu, Ag sinh ra đều bàm o thanh sắt. Sau một thời gian lấy thanh sắt ra cân lại được 100,48g. Khối lượng chất rắn bám o thanh sắt là: A. 1, 28g. B. 0,432g. C. 1,712g. D. 2,144g. Câu 12: Cho 12g Mg o dung dịch chứa hai muối FeCl 2 CuCl 2 có cùng nồng độ 2M, thể tích dung dịch là 100ml. Sau đó lấy dung dịch sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch KOH dư. Tính khối lượng kết tủa thu được. A. 23,2g B. 22,3 g C. 24,6 g D. 19,8 g Câu 13: Lấy m g Fe cho o 1 lít dung dịch Y chứa AgNO 3 0,1M Cu(NO 3 ) 2 0,1M. Sau phản ứng hoàn toàn ta thu được 15,28g chất rắn D dung dịch B. Tính m. A. 6,72gam. B. 7,26 gam C. 6,89 gam D. 5,86 gam Câu 14: Cho Mg o 1lít dung dịch gồm CuSO 4 0,1M FeSO 4 0,1M .Sau phản ứng lọc lấy dung dịch B thêm KOH dư o B được kết tủa D . Nung D ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 10 gam rắn E . Tính khối lượng Mg đã dùng . A. 3,6g B. 3,8 g C. 2,9 g D. 3,4 g 3. BÀI TẬP HỖ HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT MUỐI Câu 1: Cho m gam hỗn hợp bột Zn Fe o lượng dư dung dịch CuSO 4 . Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ dung dịch thu được m gam chất rắn. Thành phần % theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là: A. 90,27%. B. 82,20%. C. 85,30%. D. 12,67%. Câu 2: Cho 8 gam hỗn hợp A gồm Mg Fe tác dụng hết với 200 ml dung dịch CuSO 4 đến khi phản ứng kết thúc, thu được 12,4 gam chất rắn B dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 8 gam hỗn hợp gồm 2 oxit. a. khối lượng Mg Fe trong A lần lượt là: A.4,8g 3,2g. B.3,6g 4,4g. C.2,4g 5,6g. D. 1,2g 6,8g. b. Nồng độ mol của dung dịch CuSO 4 là: Google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 0,25M. B. 0,75M. C. 0,5M. D. 0,125M. c. Thể tích NO (đktc) thoát ra khi hòa tan B trong dung dịch HNO 3 dư là: A. 1,12 lít. B. 3,36 lít. C. 4,46 lít. D. 6,72 lít. Câu 3: Cho hỗn hợp bột gồm 0,48 gam Mg 1,68 gam Fe o dung dịch CuCl 2 , rồi khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thu được 3,12 gam phần không tan X. Số mol CuCl 2 tham gia phản ứng là:

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 0,03. B. 0,05. C. 0,06. D. 0,04. Câu 4: Cho hỗn hợp gồm 2,7 gam Al 2,8 gam Fe o 550 ml dung dịch AgNO 3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 43,2 B. 48.6 C. 32,4 D. 54,0. Câu 5: Cho hỗn hợp bột gồm 1,4 gam Fe 0,24 gam Mg vòa 200 ml dung dịch CuSO 4 , khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thu được 2,2 gam chất rắn X. Nồng độ mol/l của CuSO 4 trong dung dịch: A. 0,014M. B. 0,14M. C. 0,07M. D. 0,15M. Câu 6: Cho 17,8 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu o 1 lít dung dịch Fe 2 (SO 4 ) 3 0,25M. Phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y 3,2 gam chất rắn Z. Cho Z o H 2 SO 4 loãng không thấy khí bay ra. Khối lượng Cu trong hỗn hợp X là: A. 3,2g. B. 9,6g. C. 6,4g. D. 8g. Câu 7: Cho 9,7 gam hỗn hợp X gồm Cu Zn o 0,5 lít dung dịch FeCl 3 0,5M. Phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y 1,6 gam chất rắn Z. Cho Z o dung dịch H 2 SO 4 loãng không thấy khí bay ra. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KMnO 4 aM trong H 2 SO 4 . Giá trị của a là: A. 0,25. B. 0,125. C. 0,2. D. Kết quả khác. Câu 8: Cho 2,144 gam hỗn hợp A gồm Fe Cu tác dụng với 0,2 lít dung dịch AgNO 3 , sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B 7,168 gam chất rắn C. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 2,56 gam chất rắn. Nồng độ dung dịch AgNO 3 là: A. 0,32M B. 0,2M. C. 0,16M. D. 0,42M. Câu 9: Cho hỗn hợp A gồm 16,8 gam Fe 0,48 gam Mg o 200 ml dung dịch Cu(NO 3 ) 2 0,2M. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được m gam chất rắn. giá trị m là A. 17,24 gam B. 18,24 gam. C. 12,36 gam. D. Đáp án khác Câu 10: Hỗn hợp M gồm Mg Fe . Cho 5,1 gam M o 250ml dung dịch CuSO 4 . Sau khi phản ứng hoàn toàn thu 6,9 gam rắn N dung dịch P chứa 2 muối. Thêm NaOH dư o P , lấy kết tủa thu được nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 4,5 gam chất rắn E.Tính a, Thành phần % theo khối lượng các kim loại trong M . Google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. %Mg = 17,65.%Fe = 82,35. B. %Mg = 17,55 .%Fe = 82,45. C.%Mg = 18,65.%Fe = 81,35. D. kết quả khác b, Nồng độ mol/ lít của dung dịch CuSO 4 . A. 0,3M B. 0,4M C. 0,6 M D. 0,9 M

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Giáo trình toán cao cấp A1
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Ôn thi vào 10 THPT chuyên môn Hóa (2015)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.