Views
1 year ago

Sabancı Üniversitesi Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sabancı Üniversitesi Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Mühendislik

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Faculty of Engineering and Natural Sciences Profesyonellere Yönelik Yüksek Lisans Programı Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) tarafından 2013-2014 akademik yılında, enerji sektöründe uzmanlaşmak isteyen, yönetici ve yönetici adayı profesyonellere yönelik olarak açılmış olan “Enerji Teknolojileri ve Yönetimi, Profesyonellere Yönelik Yüksek Lisans Programı”, yeni öğrencileri ve mezunları, sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak sürekli gelişen içeriği ve genişleyen eğitmen kadrosu ile eğitime devam etmektedir. Master Program for Professionals Energy Technologies and Management The Energy Technologies and Management (ETM) Master Program for Professionals was started by Sabancı University, Faculty of Engineering and Natural Sciences in the 2013-2014 academic year for executives and aspiring professionals who wish to specialize in energy industry, and continues with new students, content that evolves constantly based on the requirements of the industry, and a widening circle of professors. Program katılımcıların ve enerji sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, üç temel ilke üzerine tasarlanmıştır; 1. Enerji çalışmalarının çok disiplinli (mühendislik, yönetim, politika, hukuk, çevre, finans vs.) bilgi içeriğini ve düşünme yaklaşımını öğrencilerine kazandırma, 2. Uygulama becerilerini kazandırmak üzere, sektörün üst düzey yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşmalarına imkan sağlama, 3. Dönem içi ve dönem sonu proje çalışmaları ile enerji sektöründeki kurum ve kuruluşlar, profesyoneller ve bu alanda bilimsel araştırmalar sürdüren araştırmacı ve akademisyenler arasında işbirliğini sürekli kılacak bir üniversite-sanayi işbirliği platformu oluşturma. The program is based on three pillars to serve the needs of its participants and the energy industry: 1. Equipping students with the multidisciplinary knowledge and dimensions of energy studies (engineering, management, politics, law, environment, finance among others); 2. Enabling executives in energy business to share their knowledge and experience with students to help them gain practical skills; 3. Creating a university-industry cooperation platform through midterm and graduation projects to sustain collaboration between energy companies and authorities, professionals and researchers or academics who undertake studies in this area. 1