08.08.2017 Views

kauni_kataloog_2017

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kære kunde<br />

Livet og naturen har sine rytmer. Sommetider meget<br />

farverige, sommetider roligere. De nye modeller fra<br />

dette år er rolige og de har ikke så mange farver<br />

som de plejer.<br />

Efter kundernes ønske er der til de sædvanlige<br />

blomster mønstre tilføjet Havets kollektion, som<br />

indgyder fred og balance.<br />

I dette katalog finder du denne gang kun den nye<br />

kollektion. De sidste års mest populære modeller<br />

ser du i vores katalog for 2015.<br />

Også denne gang er vores modeller vist i tre farvevaria<br />

tioner : 1) neutral, 2) varm, 3) kølig.<br />

Alle modeller er valket – de er meget bløde og varme<br />

Varme og balance til Din hverdag.<br />

Dear customer.<br />

The life and the nature have their own ryhthms.<br />

Sometimes more colourful, sometimes more calm.<br />

This years models are the calmer kind and they do<br />

not have as many different colours and patterns as<br />

usual.<br />

According to customers wishes we now have added a<br />

Sea Collection to our tradtional floral patterns that<br />

also is inspired by peace and balance.<br />

This catalogue features only our new collection. You<br />

can find popular models from previous years from<br />

our catalogue for 2015.<br />

Again, all our models are presented in 3 colour<br />

schemes: 1) neutral ) warm, 3) cold.<br />

Most of our models are fulled – they are very soft<br />

and warm.<br />

Wishing warmth and peacefulness to your everyday.<br />

Lieber Kunde<br />

Das Leben und die Natur haben ihre eigenen<br />

Rhythmen. Manchmal sind sie farbiger und manchmal<br />

ruhiger. Die diesjährigen neuen Modelle strahlen<br />

Ruhe aus und haben nicht so viele unterschiedliche<br />

Farben und Muster wie gewöhnlich.<br />

Auf Wunsch unserer Kunden kommt zu den üblichen<br />

Blumenmustern auch die Meerkollektion hinzu; sie<br />

strahlt Ruhe und Ausgeglichenheit aus.<br />

In diesem Katalog findest Du diesmal nur die neue<br />

Kollektion. Die beliebten Modelle der Vorjahre<br />

siehst Du im Katalog 2015.<br />

Alle Modelle gibt es wieder in 3 Farvenpaletten:<br />

1) neutral, 2) warm, 3) kaldt.<br />

Die meisten von unseren Modellen sind gespült –<br />

dass sie sehr weich und warm sind.<br />

An jedem Tag erlebst Du Wärme und<br />

Ausgeglichenheit.<br />

With love<br />

T-595 MM2<br />

2


T-595 HH3<br />

T-595 FF<br />

3


T-582 MM1<br />

T-596 AA<br />

T-596 DD<br />

4<br />

T-596 AA T-596 DD


T-582 MM1 T-585 ET<br />

T-596 MM1<br />

5


V-31 MM2<br />

V-19 MM2<br />

6


V-19 DD<br />

V-31 DD<br />

V-19 HH3<br />

V-10 FF<br />

7


T-597 EYC<br />

V-19 LL6<br />

EA<br />

EI<br />

EME<br />

ESA<br />

8<br />

FF<br />

AA


V-10 CC<br />

T-597 EC<br />

B-03 ET<br />

9


T-597 EFL<br />

10<br />

T-597 EC


V-20 AA<br />

V-22 FF<br />

11


12<br />

V-24 FF


V-23 FF<br />

V-23 SS<br />

13


U-02 FF<br />

U-01 FF<br />

T-461 JJ<br />

V-26 FF<br />

V-26 FF<br />

14


V-23 FF<br />

V-25 FF<br />

V-25 FF<br />

15


U-07 FF<br />

U-08 FF<br />

U-05 FF<br />

U-03 AA<br />

U-06 AA<br />

www.<strong>kauni</strong>.com<br />

e-mail: <strong>kauni</strong>@<strong>kauni</strong>.com<br />

Tel. + 45 75 19 16 27<br />

Odderbækvej 13 7323 Give Danmark<br />

U-04 AA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!