Views
1 year ago

Phân tích nội dung chương trình hóa học 11 Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy chương 3 Cacbon Silic [Performed by] Phạm Thị Thảo

LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1CnJuSo7Lk5iv74Pb5H03ILAU8nWO-tum/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Phân tích nội dung chương trình hóa học 11. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy chương 3: CacbonSilic http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định + Xác định phương hướng giải quyết – nghĩa là xác định phạm vi kiến thức tìm kiếm. Nêu cách giải quyết. Nếu có vấn đề lớn, phải chia nó ra những vấn đề nhỏ và giải quyết dần. + Kiểm tra sự đúng đắn của các giả thuyết bằng lí luận hay thực nghiệm. Xác nhận một giả thuyết đúng. + Giáo viên chỉnh lí, bổ sung giả thuyết đúng và chỉ ra kiến thức mới cần lĩnh hội. + Kiểm tra lại và ứng dụng kiến thức vừa thu được. Ví dụ:Giải quyết vấn đề tính hấp phụ của than củi (cacbon vô định hình) trong bài: Cacbon (Hóa học lớp 11). + Giáo viên nêu vấn đề: Tại sao khi cơm bị khê, người ta thường cho một mẫu than củi vào trong nồi? (Kinh nghiệm dân gian) + Giáo viên hướng dẫn học sinh phát biểu các vấn đề cần giải đáp: 1) Nhắc lại kiến thức vừa học: than củi thuộc loại thù hình nào của cacbon? Nó có tính chất gì? 2) Sau khi cho mẫu than củi vào trong nồi cơm bị khê thì có hiện tượng gì? + Xác định giả thuyết bằng lí luận: Học sinh trả lời: Than củi thuộc cacbon vô định hình. Nó có tính hấp phụ mạnh các chất khí, chất tan. Khi cho than củi vào nồi cơm bị khê thì mùi cơm khê sẽ giảm đi, giúp cơm ngon hơn. + Kết luận về lời giải. Giáo viên chỉnh lí, bổ sung và chỉ ra kiến thức cần lĩnh hội. Vì than củi có khả năng hấp phụ mạnh nên người ta sử dụng than củi để làm giảm mùi khê của cơm bị khê. + Kiểm tra lại và ứng dụng kiến thức vừa thu được. Khả năng hấp phụ của cacbon vô định hình được ứng dụng rộng rãi: khẩu trang y tế, mặt nạ chống độc, … 2.1.3. Phương pháp dạy học theo nhóm [5] [7] - Khái niệm: Phương pháp dạy học theo nhóm là phương pháp dạy học trong đó các học sinh được chia thành các nhóm nhỏ, cùng nhau giải quyết các vấn đề mà giáo viên đặt ra, từ đó giúp học sinh tiếp thu được một kiến thức nhất định nào đó. - Yêu cầu của phương pháp dạy học theo nhóm: + Cần kết hợp phương pháp dạy học theo nhóm với các phương pháp dạy học đặc trưng của môn học. + Lớp học được chia làm 4 – 6 nhóm, mỗi nhóm có khoảng 6 – 8 học sinh. + Nhóm tự bầu ra một nhóm trưởng để điều khiển hoạt động của nhóm, một thư kí để ghi chép kết quả thảo luận của nhóm. + Mỗi thành viên trong nhóm đều phải làm việc tích cực không được ỷ lại một vài người có hiểu biết và năng động hơn, các thành viên trong nhóm giúp lẫn đỡ nhau tìm hiểu vấn đề trong không khí thi đua với các nhóm khác. Kết quả làm việc của mỗi nhóm sẽ đóng góp vào kết quả học tập chung của cả lớp. BỒI DƯỠNG TOÁN - LÍ - HÓA CẤP 2+3 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN SVTH: Phạm Thị Thảo Page 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Phân tích nội dung chương trình hóa học 11. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy chương 3: CacbonSilic http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định + Đến khâu trình bày kết quả làm việc của nhóm trước lớp, nhóm cử một đại diện hoặc nhóm trưởng phân công thành viên trình bày. - Phương pháp tiến hành: Trình tự của phương pháp dạy học theo nhóm gồm 3 bước: + Làm việc chung của lớp: Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức; tổ chức các nhóm làm việc thông báo thời gian; hướng dẫn cách làm việc theo nhóm để thảo luận đạt hiệu quả. Giáo viên cần xác định mục đích chỉ dẫn nhiệm vụ cần thực hiện, ấn định thời gian. + Làm việc theo nhóm: Phân công trong nhóm; trao đổi ý kiến, thảo luận nhóm; cử đại diện trình bày kết quả làm việc của nhóm; sau khi xác định nhiệm vụ cần thực hiện, học sinh thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân, sau đó trao đổi ý kiến thảo luận trong nhóm để rút ra vấn đề chung, cuối cùng đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình. + Thảo luận tổng kết trước lớp: Các nhóm báo cáo kết quả - thảo luận chung; giáo viên nhận xét, bổ sung, tổng kết. Nếu kết quả thảo luận của các nhóm chưa thống nhất, giáo viên đưa vấn đề ra thảo luận chung cả lớp rồi mới đưa ra đáp án đúng nhất, hoàn chỉnh kiến thức và đánh giá hoạt động của các nhóm. Ví dụ: Dựa vào sách giáo khoa hãy hoàn thành phiếu học tập theo bảng sau: Kim cương Than chì Cấu trúc Tính chất vật lý Ứng dụng 1. Làm việc chung của cả lớp + Chia nhóm giao nhiệm vụ và phát phiếu học tập. + Hướng dẫn cách làm việc theo nhóm, các nhóm thảo luận và ghi kết quả vào phiếu học tập. 2. Làm việc theo nhóm + Phân công trong nhóm: Nhóm trưởng phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. + Trao đổi ý kiến, thảo thuận trong nhóm, thư kí ghi lại kết quả thảo luận của nhóm vào phiếu học tập. + Báo cáo kết quả thảo luận. + Thảo luận và tổng kết trước lớp. + Đại diện nhóm trình bày trước lớp. + Thảo luận chung cả lớp. + Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận các nhóm và đưa ra đáp án đúng. Kimcương Than chì BỒI DƯỠNG TOÁN - LÍ - HÓA CẤP 2+3 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Cấu trúc Tứ diện đều Cấu trúc lớp, các lớp liên kết yếu với nhau. https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN SVTH: Phạm Thị Thảo Page 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Giáo trình toán cao cấp A1
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học