Views
1 year ago

Phân tích nội dung chương trình hóa học 11 Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy chương 3 Cacbon Silic [Performed by] Phạm Thị Thảo

LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1CnJuSo7Lk5iv74Pb5H03ILAU8nWO-tum/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Phân tích nội dung chương trình hóa học 11. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy chương 3: CacbonSilic http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định quá trình từ lời giảng của giáo viên hoặc thông qua sách giáo khoa, rồi sau đó mới làm chính xác hơn các kiến thức ấy nhờ quan sát hoặc thí nghiệm. Vì thế xét về tính chất hoạt động trí lực của học sinh thì kiểu dạy học thông báo tái hiện về cơ bản là thuộc dạng phương pháp minh họa. Tương tự, dựa vào tính chất hoạt động trí lực của học sinh thì kiểu dạy học nêu vấn đề - tìm tòi phát hiện là thuộc dạng phương pháp nghiên cứu. 1.1.3. Các xu hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay [9] Theo PGS. TS Phùng Quốc Việt, với tư tưởng công nghệ dạy học hiện đại, chịu ảnh hưởng của cách mạng khoa học công nghệ, hệ thống PPDH đã phát triển nhanh chóng cả về mặt số lượng, loại hình lẫn bản chất. Một số xu hướng đổi mới PPDH hiện nay: - Xây dựng cơ sở lý thuyết có tính phương pháp luận để tìm hiểu bản chất của PPDH. - Tăng cường biên soạn các vấn đề về kĩ năng và kĩ xảo sử dụng các PPDH, đặc biệt là vấn đề lựa chọn và phối hợp các phương pháp khi dạy học. - Hiện đại hóa các PPDH, cải tạo các PPDH truyền thống phù hợp với nội dung hiện đại và tìm kiếm những PPDH mới, bằng các cách: + Liên kết nhiều PPDH riêng lẻ thành tổ hợp PPDH phức hợp. + Liên kết PPDH với phương tiện kĩ thuật dạy học để tạo ra các tổ hợp PPDH phức hợp có dùng phương tiện kĩ thuật. + Chuyển hóa phương pháp khoa học thành PPDH đặc thù của môn học, chẳng hạn như phương pháp grap dạy học… + Nâng cao tính độc lập, sáng tạo của người họcmột phương hướng quan trọng khác của việc hiện đại hóa các PPDH. + Về mặt chức năng, PPDH chuyển dần trọng tâm từ tính chất thông báo – tái hiện đại trà chung cả lớp sang tính chất tìm tòi – orixtic, phân hóa – cá thể hóa cao độ, tiến lên theo nhịp độ cá nhân. + Nghiên cứu các mối quan hệ giữa lí luận dạy học và các PPDH bộ môn có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện các PPDH. Trên cơ sở đó, đến nay đã hình thành hơn 60 PPDH, trong đó có rất nhiều PPDH hiện đại như: dạy học giải quyết vấn đề, dạy học hướng vào người học, dạy học định hướng hành động, dạy học tích cực, dạy học kiến tạo, dạy học theo đề án, dạy học theo tình huống, dạy học hợp tác, dạy học khám phá phát hiện, dạy học trường hợp điển hình, dạy học mở… 1.2. Phân tích nội dung và cấu trúc logic của chương trình chuẩn hóa học lớp 11 và phân tích nội dung chương: CacbonSilic [6] Khi phân tích nội dung và toàn bộ chương trình hóa học phổ thông nói chung và chương trình chuẩn hóa học lớp 11 nói riêng ta nhận thấy chương trình đã được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc đảm bảo tính khoa học, cơ bản, hiện đại, tính thực BỒI DƯỠNG TOÁN - LÍ - HÓA CẤP 2+3 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN SVTH: Phạm Thị Thảo Page 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Phân tích nội dung chương trình hóa học 11. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy chương 3: CacbonSilic http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định tiễn, tính sư phạm và đảm bảo tính đặc thù của môn hóa học. Sự đảm bảo các nguyên tắc này được thể hiện: Thứ nhất, chương trình hóa học được xây dựng theo một logic chặt chẽ, các kiến thứchóa học được hình thành và phát triển một cách liên tục, ngày càng phức tạp và tiến gần đến những kiến thức, quy luật hiện đại. Chương trình hóa học lớp 11 nói riêng được xây dựng có hệ thống, có sự kế thừa kiến thức liên tục, kiến thức trước hỗ trợ kiến thức sau và phát triển lên. Cụ thể: - Chương 1: Sự điện li +Toàn bộ kiến thức trong chương xuyên suốt và phát triển, hệ thống kiến thức về sự điện li, phương trình ion. +Kế thừa và phát triển những kiến thức khái niệm mà học sinh đã được họcchương trình hóa lớp 8. Ví dụ như khái niệm về axit, bazơ, muối. Axit Bazơ Muối Kết luận Lớp 8 Lớp 11 Phân tử axit gồm một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết Theo thuyết a – rê – ni – ut, với gốc axit, các nguyên tử axit là chất khi tan trong nước hidro này có thể thay thế bằng phân li ra ion H + . các nguyên tử kim loại. Phân tử bazơ gồm có một Theo thuyết a – rê – ni – ut, nguyên tử kim loại liên kết với axit là chất khi tan trong nước một hay nhiều nhóm hidroxit. phân li ra ion OH - . Phân tử muối gồm có một hay Muối là hợp chất khi tan trong nhiều nguyên tử kim loại liên nước phân li ra cation kim loại kết với một hay nhiều gốc (hoặc cation NH + 4 ) và anion axit. gốc axit. Kế thừa những kiến thức đã có sẵn, chương trình hóa lớp 11 mở rộng hơn, sâu hơn. + Dựa vào kiến thức về liên kết hóa học (liên kết ion, liên kết cộng hóa trị…) mà học sinh được trang bị để giải thích và làm rõ bản chất của sự điện li. - Chương 2: Nitơ – Photpho và chương 3: CacbonSilic + Dựa vào kiến thức hệ thống bảng tuần hoàn và liên kết hóa học đã được học ở lớp 10 để giải thích một số tính chất của các chất trong chương này. Ví dụ: dựa vào sự hình thành liên kết ba để giải thích tại sao Nitơ và Cacbon monooxit trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường, dựa vào liên kết cộng hóa trị và tính phân cực để giải thích lí do NH 3 tan rất nhiều trong nước… - Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ BỒI DƯỠNG TOÁN - LÍ - HÓA CẤP 2+3 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN SVTH: Phạm Thị Thảo Page 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Giáo trình toán cao cấp A1
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat