Views
11 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BAØI TAÄP: NHAÄN BIEÁT CHAÁT HOÙA MOÂI TRÖÔØNG 1 Điều kiện xảy ra phản ứng Điều kiện xảy ra phản ứng: Cùng tồn tại trong một dung dịch: Màu kết tủa thường gặp: Cách loại trừ đáp án Những phản ứng không thể xảy ra 1.1 Ion CO cùng hiện diện chung trong một dung dịch với các ion nào sau đây? A. Na + , NH , Mg 2+ . B. K + , Na + , OH . C. H + , K + , NH . D. Li + , Ba 2+ , Cl . 1.2Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là: A. K + ; Ba 2+ ; Cl và NO . B.Cl ; Na + ; NO và Ag + . C. K + ; Mg 2+ ; OH và NO . D. Cu 2+ ; Mg 2+ ; H và OH . 1.3Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là: A. Al 3+ , PO , Cl , Ba 2+ . B. Ca 2+ , Cl , Na + , CO . C. K + , Ba 2+ , OH , Cl . D. Na + , K + , OH , HCO . 1.4Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO 3 ? A. HCl B. K 3 PO 4 C. KBr D. HNO 3 1.5 Có 5 lọ đựng 5 dung dịch mất nhãn: AlCl 3 , NaNO 3 , K 2 CO 3 , NH 4 NO 3 , (NH 4 ) 2 SO 4 . Thuốc thử dùng để nhận biết 5 dung dịch trên là A. dung dịch NaOH B. dung dịch AgNO 3 C. quì tím D. dung dịch Ba(OH) 2 1.6Cho dung dịch chứa các ion: Na + , Ca 2+ , Mg 2+ , Ba 2+ , H + , Cl . Phải dùng dung dịch chất nào sau đây để loại bỏ hết các ion Ca 2+ , Mg 2+ , Ba 2+ , H + ra khỏi dung dịch ban đầu? A. AgNO 3 B. NaOH C. Na 2 SO 4 D. Na 2 CO 3 1.7Dẫn mẫu khí thải của một nhà máy qua dung dịch Pb(NO 3 ) 2 dư thì thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng đó chứng tỏ trong khí thải nhà máy có khí nào sau đây ? A. NH 3 B. CO 2 C. SO 2 D. H 2 S 1.8Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H 2 S với khí CO 2 ? A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch Pb(NO 3 ) 2 . DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C. Dung dịch K 2 SO 4 . D. Dung dịch NaCl. 1.9Thuốc thử nào dưới đây phân biệt được khí O 2 với khí O 3 bằng phương pháp hóa học? A. Dung dịch KI + hồ tinh bột. B. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch H 2 SO 4 . D. Dung dịch CuSO 4 . 1.10Để nhận ra ion NO trong dung dịch Ba(NO 3 ) 2 , người ta đun nóng nhẹ dung dịch đó với Trang 102/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. kim loại Cu. B. dung dịch H 2 SO 4 loãng. C. kim loại Cu và dung dịch Na 2 SO 4 . D. kim loại Cu và dung dịch H 2 SO 4 loãng. 1.11 Để phân biệt 4 chất rắn: Na 2 CO 3 , CaCO 3 , Na 2 SO 4 , CaSO 4 .2H 2 O đựng trong 4 lọ mất nhãn riêng biệt, người ta dùng thuốc nào sau đây? A. Quì tím ẩm, dung dịch H 2 SO 4 đặc. B. H 2 O và dung dịch HCl. C. H 2 O và dung dịch NaOH. D. Dung dịch NaOH và dung dịch phenolphtalein. 1.12Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng ở điều kiện thường? A. Dẫn khí Cl 2 vào dung dịch H 2 S. B. Cho CuS vào dung dịch HCl. C. Cho dung dịch Na 3 PO 4 vào dung dịch AgNO 3 . D. Cho dung dịch Ca(HCO 3 ) 2 vào dung dịch NaOH. 1.13 Có 3 cốc đựng lần lượt: nước mưa, nước cứng tạm thời, nước cứng vĩnh cửu. Phương pháp dùng để nhận ra mỗi cốc là A. dùng dung dịch Na 2 CO 3 . B. dùng dung dịch Na 3 PO 4 . C. đun sôi sau đó dùng dung dịch Na 2 CO 3 . D. chỉ cần đun sôi. 2 Hóa môi trường 2.1Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hóa học của phèn chua là A. Na 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O B. K 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O C. (NH 4 ) 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O D. Li 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O 2.2Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương ? A. Thạch cao nung (CaSO 4 .H 2 O) B. Đá vôi (CaCO 3 ) C. Vôi sống (CaO) D. Thạch cao sống (CaSO 4 .2H 2 O) 2.3Chất được dùng để tẩy trắng giấy và bột giấy trong công nghiệp là A. N 2 O B. CO 2 C. SO 2 D. NO 2 2.4Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây đều gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyển vượt quá tiêu chuẩn cho phép ? A. CH 4 và H 2 O. B. CO 2 và CH 4 . C. N 2 và CO. D. CO 2 và O 2 . 2.5Cho các phát biểu sau: (a) Khí CO 2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính. (b) Khí SO 2 gây ra hiện tượng mưa axit. (c) Khi được thải ra khí quyển, Freon (chủ yếu là CFCl 3 và CF 2 Cl 2 ) phá hủy tầng ozon. (d) Moocphin và cocain là các chất ma túy. Số phát biểu đúng là A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2.6Cho các phát biểu sau: (a) Để xử lí thủy ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh. (b) Khi thoát vào khí quyển, freon phá hủy tầng ozon. (c) Trong khí quyển, nồng độ CO 2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính. (d) Trong khí quyển, nồng độ NO 2 và SO 2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit. Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 103/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ