Views
11 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Crom và nhôm http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định * Bề mặt crom được che phủ bởi lớp crom (III) oxit có cấu tạo mịn, đặc chắc và bền vững bảo vệ (giống nhôm) nên ở nhiệt độ thường, crom bền vững về mặt hóa học. * Giống Al: bền trong không khí và nước vì có màng Cr 2 O 3 bảo vệ, thụ động trong HNO 3 đặc nguội, H 2 SO 4 đặc nguội. Cr 2 O 3 , Cr(OH) 3 lưỡng tính giống Al 2 O 3 , Al(OH) 3 . * Khác Al: Cr không tan trong dung dịch kiềm. Crom và sắt * Crom mạnh hơn Fe nên4Cr + 3O 2 2Cr 2 O 3 trong khi3Fe + 2O 2 Fe 3 O 4 * Tính khử giảm dần: Al >Zn > Cr> Fe: Trang 24/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú hay 2Cr + 3S Cr 2 S 3 trong khiFe + S FeS CrCl 3 + Zn → CrCl 2 + ZnCl 2 Dùng Al để điều chế Cr từ oxit bền của nó: Cr 2 O 3 + 2Al →Al 2 O 3 + 2Cr * Giống Fe: Với axit HCl, H 2 SO 4 loãng: tạo hợp chất Fe 2+ , Cr 2+ . Với axit H 2 SO 4 đặc, HNO 3 : tạo hợp chất Fe 3+ , Cr 3+ . Trong không khí, chuyển thành Fe(OH) 3 , Cr(OH) 3 : 4Cr(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O → 4Cr(OH) 3 Nung trong không khí. 4Cr(OH) 2 + O 2 →2Cr 2 O 3 + 4H 2 O Cnkn o : “Chỉ có Cr 2 O 3 , Cr(OH) 3 lưỡng tính” giống Al 2 O 3 , Al(OH) 3 . 1. Cho biết số hiệu nguyên tử Cr là 24. Vị trí của Cr trong bảng tuần hoàn là A. chu kì 4, nhóm IIB. B. chu kì 3, nhóm VIB. C. chu kì 4, nhóm IB. D. chu kì 4, nhóm VIB. 2. Cấu hình electron nào sau đây của Cr 3+ (Biết Cr có Z = 24). A. [Ar]3d 2 B. [Ar]3d 3 C. [Ar]3d 4 D. [Ar]3d 5 3. Phương trình hóa học viết sai là t A. 4Cr + 3O 0 t 2 ⎯⎯→ 2Cr 2 O 3 B. 2Cr + 3Cl 0 2 ⎯⎯→ 2CrCl 3 t C. 2Cr + 3H 2 SO 0 4 ⎯⎯→ Cr 2 (SO 4 ) 3 + H 2 D. 2Cr + 3S 0 t ⎯⎯→ Cr 2 S 3 4. Đốt cháy hoàn toàn bột crom trong oxi (dư) thu được 4,56 gam một oxit (duy nhất). Khối lượng crom bị đốt cháy là A. 0,78 g B. 3,12 g C. 1,74 g D. 1,19 g 5. Hòa tan hoàn toàn 18,5g hỗn hợp Cr và Al trong dung dịch HCl loãng nóng, thu được 14,56 lít khí (đktc). Khối lượng của Cr trong hỗn hợp là A. 10,4g B. 8,1g C. 7,8g D. 5,2g 6. Hòa tan hết 2,16 gam hỗn hợp CrFe trong dung dịch HCl (loãng), nóng thu được 896 ml khí ở đktc. Lượng crom có trong hỗn hợp là: A. 0,065 g B. 1,04 g C. 0,560 g D. 1,015 g 7. Cho các chất sau: CrO 3 , CrO, Cr 2 O 3 , Cr(OH) 2 , Cr(OH) 3 . Số chất có tính chất lưỡng tính là: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 2 Phản ứng thường gặp K 2 Cr 2 O 7 + 6FeSO 4 + 7H 2 SO 4 loãng → Cr 2 (SO 4 ) 3 + 3Fe 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + 7H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + 14HCl đặc → 2CrCl 3 + 2KCl + 3Cl 2 + 7H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + 6KI + 7H 2 SO 4 loãng → Cr 2 (SO 4 ) 3 + 4K 2 (SO 4 ) 3 + 3I 2 + 7H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + 3H 2 S + 4H 2 SO 4 loãng ⟶ Cr 2 (SO 4 ) 3 + 3S↓ + K 2 SO 4 + 7H 2 O www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định K 2 Cr 2 O 7 + 3H 2 S + H 2 O ⟶ 2Cr(OH) 3 ↓ + 3S↓ + 2KOH 8. Khối lượng K 2 Cr 2 O 7 cần lấy để tác dụng đủ với 30,4 gam FeSO 4 trong dung dịch (có H 2 SO 4 làm môi trường) là A. 58,8 gam B. 9,8 gam C. 19,6 gam D. 4,9 gam 9. Lượng HCl và K 2 Cr 2 O 7 tương ứng cần sử dụng để điều chế 672 ml khí Cl 2 (đktc) là: A. 0,06 mol và 0,03 mol. B. 0,14 mol và 0,01 mol. C. 0,42 mol và 0,03 mol . D. 0,16 mol và 0,01 mol. 3 Đặc tính oxi hóa – khử của hợp chất Crom Hợp chất Cr(II): CrO, Cr(OH) 2 có tính bazơ và tính khử, muối Cr 2+ có tính khử. Hợp chất Cr(VI): CrO 3 có tính axit; muối Cr +6 2 (cromat CrO − 2 , đicromat Cr O − ) có tính oxi hóa. 2 Muối CrO − 2 : màu vàng, muối Cr O − : màu da cam. 4 Cnkn 0 : “Khi thêm axit, màu đậm dần”. 2 7 Hợp chất Cr(III): Cr 2 O 3 , Cr(OH) 3 lưỡng tính, muối Cr 3+ vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử tùy môi trường: Trong môi trường axit, muối Cr 3+ có tính oxi hóa: 2Cr 3+ + Zn → 2Cr 2+ + Zn 2+ Trong môi trường kiềm, muối Cr 3+ có tính khử: 2Cr 3+ + 3Br 2 + 16 OH − 2 → 2 CrO − + 6 Br − + 8H 2 O CrCl 3 + Cl 2 + NaOH → Na 2 CrO 4 + NaCl + H 2 O CrO − 2 + 3Br 2 + 8 OH − → 10. Phát biểu không đúng là CrO − 2 4 4 + 6 Br − + 4H 2 O A. CrO 3 có tính oxi hóa rất mạnh và là một oxit axit. B. Muối Cr(III) vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. C. Các muối cromat và đicromat có tính oxi hóa mạnh, đặc biệt trong môi trường axit, muối Cr(VI) bị khử thành muối Cr(II). D. Cr bền với nước và không khí do có màng oxit bền bảo vệ. 2- * Sự chuyển hóa qua lại giữaCrO ⇄ Cr O 4 2- 2 7 11. Thêm từ từ dung dịch KOH đến dư vàp dung dịch K 2 Cr 2 O 7 được dung dịch X, sau đó thêm tiếp dung dịch H 2 SO 4 đến dư vào dung dịch X, thì thấy màu của dung dịch sẽ chuyển từ: A. da cam sang vàng, rồi từ vàng sang không màu. B. không màu sang da cam, rồi từ da cam sang không màu. C. da cam sang vàng, rồi từ vàng sang da cam. D. không màu sang vàng, sau đó từ vàng sang da cam. CHUYEÂN ÑEÀ LTÑH: CROM VAØ HÔÏP CHAÁT p2 1. Màu hợp chất Fe/ Crom LYÙ THUYEÁT TOÅNG HÔÏP & BAØI TAÄP DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 4 2 7 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Fe Cr Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 25/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)