Views
2 weeks ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ○ Sắt là kim loại nặng, màu trắng xám. FeO: rắn màu đen, không tan trong nước, có tính ......... ○ Crom là kim loại nặng, màu trắng bạc, KL cứng nhất. CrO: rắn màu đen, không tan trong nước, có tính ....., là oxit bazơ. http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Fe(OH) 2 : kết tủa màu trắng xanh, có tính .................. Muối Fe 2+ : màu lục nhạt, có tính ........................... Fe 2 O 3 : rắn màu nâu đỏ, không tan trong nước, có tính ............................. Fe(OH) 3 : kết tủa nâu đỏ, có tính ...................... Muối Fe 3+ : màu vàng nâu, có tính ............ * Fe 3 O 4 : màu đen, FeS: màu đen, FeS 2 : màu vàng. Cr(OH) 2 : rắn màu vàng, không tan trong nước, có tính ......., tính ....... Cr 2 O 3 : dạng bột, màu lục thẫm, không tan trong nước, không tan trong axit loãng, kiềm loãng, thể hiện tính ...................... ở nhiệt độ cao phản ứngCr 2 O 3 xảy ra trong axit đặc, kiềm đặc. Cr 2 O 3 + 3H 2 SO 4 đặc Cr 2 O 3 + 2NaOH đặc 0 t ⎯⎯→ Cr2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 O 0 t ⎯⎯→ 2NaCrO2 + H 2 O Natri cromit Cr(OH) 3 : kết tủa lục xám, không tan trong nước, bị nhiệt phân, có tính ............................. * CrO 3 : rắn màu đỏ thẫm, hút nước mạnh và chuyển thành dung dịch axit, là oxit axit. Tác dụng với nước tạo hỗn hợp axit: CrO 3 + H 2 O → H 2 CrO 4 axit cromic, màu vàng 2CrO 3 + H 2 O → H 2 Cr 2 O 7 axit đicromic, màu da cam 1.1 Các kim loại nào sau đây luôn được bảo vệ trong môi trường không khí, nước nhờ lớp màng oxit? A. Al – Ca B. FeCr C. Cr – Al D. Fe – Mg 1.2 Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO 3 đặc, nguội là: A. Fe, Al, Cr. B. Fe, Al, Ag. C. Fe, Al, Cu. D. Fe, Zn, Cr. 1.3Ứng dụng không hợp lí của crom là: A. Crom là kim loại rất cứng có thể dùng cắt thủy tinh. B. Crom là hợp kim cứng và chịu nhiệt hơn, nên dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt. C. Crom là kim loại nhẹ, nên được sử dụng tạo các hợp kim dùng trong ngành hàng không. D. Điều kiện thường, crom tạo được lớp màng oxit mịn, bền chắc nên được dùng để mạ bảo vệ thép. 1.4Hiện nay, từ quặng cromit (FeO.Cr 2 O 3 ) người ta điều chế Cr bằng phương pháp nào sau đây? A. Tách quặng rồi thực hiện điện phân nóng chảy Cr 2 O 3 . B. Tách quặng rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm Cr 2 O 3 . C.Tách quặng rồi thực hiện phản ứng khử Cr 2 O 3 bởi CO. D. Hòa tan quặng bằng HCl rồi điện phân dung dịch CrCl 3 . 1.5 Dung dịch HCl, H 2 SO 4 loãng sẽ oxi hóa crom đến mức oxi hóa nào? DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. +2 B. +3 C. +4 D. +6 1.6 Crom không phản ứng với chất nào sau đây? A. dd H 2 SO 4 loãng đun nóng. B. dd NaOH đặc, đun nóng. C. dd HNO 3 đặc, đun nóng. D. dd H 2 SO 4 đặc, đun nóng. 1.7Chọn phát biểu sai. Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 26/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. Cr 2 O 3 là chất rắn màu lục thẫm. B. Cr(OH) 3 là chất rắn màu lục xám. C. CrO 3 là chất rắn màu đỏ thẫm. D. CrO là chất rắn màu trắng xanh. 1.8 So sánh không đúng là: A. Fe(OH) 2 và Cr(OH) 2 đều là bazơ và là chất khử. B. Al(OH) 3 và Cr(OH) 3 đều là hợp chất lưỡng tính và vừa có tính oxi hóa; có tính khử. C. H 2 SO 4 và H 2 CrO 4 đều là axit có tính oxi hóa mạnh. D. BaSO 4 và BaCrO 4 đều là chất không tan trong nước. 1.9Crom (II) oxit là oxit: A. có tính bazơ. B. có tính khử. C. có tính oxi hóa. D.vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa và vừa có tính bazơ. 1.10 Thêm 0,04 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,02 mol CrCl 2 , rồi để trong không khí đến khi phản ứng hoàn toàn thì khồi lượng kết tủa thu được là: A. 0,86 g B. 2,06 g C. 1,72 g D. Đáp án khác 1.11 Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng? A. Thổi khí NH 3 qua CrO 3 đun nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đỏ sang lục thẫm. B. Đun nóng S với K 2 Cr 2 O 7 thấy chất rắn chuyển từ màu da cam sang màu lục thẫm. C. Nung Cr(OH) 2 trong không khí thấy chất rắn chuyển từ màu lục xám sang màu lục thẫm. D. Đốt CrO trong không khí thấy chất rắn chuyển từ màu đen sang màu lục thẫm. 2. Muối Cr 3+ ● Hợp chất Cr(III) đặc biệt: Cr 2 O 3 , Cr(OH) 3 ...........................; muối Cr 3+ ....................................................................... ● Cnkn 0 : “O trong a, với kẽm; K trong k, với clo, brom”. 3+ − + 2 + → + + 2 Cr ......Cl ......OH .............. ........... ......H O 3+ − + 2+ → + + 2 Cr ......Br ......OH .............. ........... ......H O − − 2 + 2+ → + + 2 CrO ......Br ......OH .............. ........... ......H O 2.1 Chất nào sau đây không lưỡng tính? A. Cr(OH) 2 B. Cr 2 O 3 C. Cr(OH) 3 D. Al 2 O 3 2.2 Sục khí Cl 2 vào dung dịch CrCl 3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là: A. NaCrO 2 , NaCl, H 2 O. B. Na 2 CrO 4 , NaClO, H 2 O. C. NaCrO 2 , NaCl, NaClO, H 2 O. D. Na 2 CrO 4 , NaCl, H 2 O. 2.3 Chọn phát biểu đúng: A. Trong môi trường axit, ion Cr 3+ có tính khử mạnh. B. Trong môi trường kiềm, ion Cr 3+ có tính oxi hóa mạnh. C. Trong dung dịch ion Cr 3+ có tính lưỡng tính. D. Trong dung dịch ion Cr 3+ vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. 2.4 Nhận xét không đúng là: hóa. A. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng; Cr(III) vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa; Cr(VI) có tính oxi B. CrO, Cr(OH) 2 có tính bazơ; Cr 2 O 3 , Cr(OH) 3 có tính lưỡng tính. C. Cr 2+ , Cr 3+ có tính trung tính; CrO − 2 có tính bazơ. Muối thu được có màu vàng, là màu của ion: ....................... DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 27/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
LECTURE PHYSICAL CHEMISTRY 3rd EDITION ROBERT G. MORTIMER