Views
9 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Thép là hợp kim của Fe và C (0,01 – 2%) và rất ít các nguyên tố khác Si, Mn, Cr, Ni, … Fe dư + Fe 3+ → Fe 2+ Ví dụ:Fe + 2Fe(NO 3 ) 3 → 3Fe(NO 3 ) 2 Fe + Fe 2 (SO 4 ) 3 → 3FeSO 4 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hỗn hợp {Fe 3 O 4 , Cu} + HCl/ H 2 SO 4 loãng Phản ứng: Ứng dụng: Fe 3 O 4 + 8HCl ⟶ 2FeCl 3 + FeCl 2 + 4H 2 O Fe 3 O 4 + 4H 2 SO 4 loãng ⟶ Fe 2 (SO 4 ) 3 + FeSO 4 + 4H 2 O Muối Fe 2+ mất màu thuốc tím: 10FeSO 4 + 2KMnO 4 + 8H 2 SO 4 loãng ⟶ 5Fe 2 (SO 4 ) 3 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 8H 2 O Muối Fe 3+ hòa tan được Cu: 2FeCl 3 + Cu → 2FeCl 2 + CuCl 2 Vd1.Hòa tan một oxit sắt vào dung dịch H 2 SO 4 loãng dư thu được dung dịch A. Dung dịch A hòa tan bột Cu và làm mất màu dung dịch KMnO 4 . Oxit đó là A. Fe 2 O 3 B. Fe 3 O 4 C. FeO và Fe 3 O 4 D. FeO Vd2.Cho hỗn hợp bột Fe, Cu vào dung dịch HNO 3 loãng, phản ứng kết thúc thấy có bột Fe còn dư. Dung dịch thu được sau phản ứng có chứa: A. Fe(NO 3 ) 3 , Cu(NO 3 ) 2 . B. Fe(NO 3 ) 3 , HNO 3 , Cu(NO 3 ) 2 . C. Fe(NO 3 ) 2 . D. Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , Cu(NO 3 ) 2 . Vd3. Cho 12,4 gam Fe vào dung dịch HNO 3 đến khi phản ứng xong còn dư 4 gam Fe. Thể tích NO thu được (ở đktc) là A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 5,6 lít D. 3,36 lít Vd4.Cho hỗn hợp Fe 3 O 4 và Cu vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được dung dịch X và chất rắn Y. Như vậy trong dung dịch X có chứa: A. HCl, FeCl 2 , FeCl 3 B. HCl, CuCl 2 C. HCl, FeCl 3 , CuCl 2 D. HCl, CuCl 2 , FeCl 2 Vd5.CÑ – 2012Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe 3 O 4 (có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 19,2 B. 9,6 C. 12,8 D. 6,4 B.Bài tập vận dụng 1 Cho 100 ml dung dịch gồm FeCl 2 0,6M và FeCl 3 0,2M tác dụng với dung dịch NaOH dư. Lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn B. Khối lượng B là A. 5,92g B. 1,6g C. 4,8g D. 6,4g 2 Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol Fe 3 O 4 và 0,4 mol Cu vào 400 ml dung dịch HCl 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng là A. 25,6 gam B. 19,2 gam C. 39,6 gam D. 6,4 gam 3 Cho m gam hỗn hợp gồm Fe và Zn có tỉ lệ mol 1 : 1 vào 100 ml dung dịch CuSO 4 0,9M thu được m gam chất rắn Y. Giá trị m là DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 1,21 gam B. 10,89 gam C. 9,68 gam D. 5,76 gam 4 Cho m gam bột sắt tác dụng với 100 ml dung dịch gồm CuSO 4 0,1M và AgNO 3 0,2M, sau khi phản ứng kết thúc thu được phần rắn A có khối lượng là 1,62 gam. Vậy trong A gồm: A. Ag B. Ag, Cu, Fe C. Ag, Cu D. Cu, Fe 5 Cho hỗn hợp X gồm FeFeO tan hết vào dung dịch H 2 SO 4 loãng dư thu được dung dịch A và 1,12 lít khí (ở đktc). Dung dịch A làm mất màu vừa đúng 30 ml dung dịch KMnO 4 1M. Khối lượng hỗn hợp X là Trang 2/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 13,6g B. 18g C. 10,8g D. 10g 6 Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% Fe 3 O 4 để luyện thành 800 tấn gang có hàm lượng sắt 95%, biết H = 99%. A. 1060,13 tấn B. 1039,03 tấn C. 1298,79 tấn D. 1325,16 tấn 7 Nung nóng 16,8 gam bột sắt trong không khí, sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp x gồm các oxit sắt và sắt dư. Hòa tan hết hỗn hợp X bằng H 2 SO 4 đậm đặc nóng thu được 5,6 lít SO 2 (đktc). Giá trị m là A. 24g B. 20g C. 17,6g D. 23,2g 8 Cho 12,4 gam Fe vào dung dịch HNO 3 đến khi phản ứng xong còn dư 4 gam Fe. Thể tích NO thu được (ở đktc) là A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 5,6 lít D. 3,36 lít. 9 Cho 2,16 gam FeO tác dụng hết với dung dịch HNO 3 loãng dư, thu được dung dịch X và V lít (đktc) khí NO duy nhất. Tính V? A. 0,224 lít B. 0,336 lít C. 0,448 lít D. 2,24 lít. 10 Cho m gam hỗn hợp gồm Fe, Ni, Cu vào dung dịch HNO 3 dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 9,57 gam muối và 0,672 lít khí NO ở đktc (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m là A. 8,95 gam B. 7,71 gam C. 3,99 gam D. 11,43 gam 11 Nguyên tắc chung của quá trình sản xuất gang trong công nghiệp là khử oxit sắt ở nhiệt độ cao bằng: A. Al B. H 2 C. Mg D. CO 12 Cho dãy các chất: FeO, MgO, Fe 3 O 4 , Al 2 O 3 , CaCO 3 , FeCO 3 . Số chất trong dãy bị oxi hóa bởi dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 13 Cho hỗn hợp gồm Al, Na, Al(OH) 3 , Al 2 O 3 , FeO vào dung dịch NaOH dư thu được chất rắn X. X gồm A. Na, FeO B. Al 2 O 3 , Al, Al(OH) 3 C. Al, Na D. FeO 14 Khử a gam một oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao, thu được 1,68 gam Fe và 1,76 gam CO 2 . CTHH của oxit sắt là A. Fe 2 O 3 B. FeO C. Fe 2 O D. Fe 3 O 4 15 Để sản xuất 10 tấn gang chứa 95% Fe và 5% C phải cần a tấn Fe 2 O 3 và b tấn than cốc (cacbon). Giá trị của a và b là: (H = 100%) A. 13,57 tấn và 3,05 tấn. B. 8,7 tấn và 1,95 tấn. C. 27,1 tấn và 0,425 tấn. D. 16,96 tấn và 0,625 tấn. 16 Cho hỗn hợp Fe 3 O 4 và Cu vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được dung dịch X và chất rắn Y. Như vạy trong dung dịch X có chứa: A. HCl, FeCl 2 , FeCl 3 B. HCl, CuCl 2 C. HCl, FeCl 3 , CuCl 2 D. HCl, CuCl 2 , FeCl 2 17 Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau: FeCl 3 , AlCl 3 , CuSO 4 , Pb(NO 3 ) 2 , NaCl, HCl, HNO 3 dư, H 2 SO 4 đặc nóng, dư, NH 4 NO 3 . Số phản ứng tạo muối Fe(II) là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 18 X và Y là hai kim loại trong số các kim loại sau: Al, Fe, Ni, Cu, Ag, Zn. - X phản ứng với dung dịch HCl, phản ứng với dung dịch NaOH nhưng không phản ứng với nước, không phản ứng với dung dịch H 2 SO 4 đặc nguội. - Y không phản ứng với dung dịch HCl, không phản ứng với dung dịch NaOH nhưng phản ứng với dung dịch AgNO 3 , phản ứng với dung dịch HNO 3 . DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN X và Y lần lượt là: A. Al và Cu. B. Zn và Cu. C. Al và Fe. D. Zn và Ag. 19 Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không thể sử dụng để điều chế muối Fe(II)? A. Fe(OH) 2 + H 2 SO 4 (loãng) B. FeCO 3 + HNO 3 (loãng) C. FeO + HCl D. Fe + Fe(NO 3 ) 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 3/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)