Views
3 weeks ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn d) Điều chế http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Khử Fe 2 O 3 : - Oxi hóa Fe: Fe 2 O 3 + 3CO 2FeO + 3CO 2 ↑ Fe + H 2 O FeO + H 2 ↑ * Ghi nhận: FeO thì t 0 > 570 0 C. - Nhiệt phân Fe(OH) 2 trong điều kiện không có không khí. , ô ́ Fe(OH) 2 FeO + H 2 O * Từ quan trọng:“không có không khí”. a) Muối sunfua 3. Các muối Fe 2+ không tan trong nước: gồm có FeS, FeS 2 , FeCO 3 . FeS (sắt (II) sunfua) là chất rắn màu đen. FeS 2 (sắt (II) đisunfua) là chất rắn màu vàng, có vẻ sáng kim loại. FeS và FeS 2 đều có tính khử do Fe 2+ 2 , S − , S − gây nên. Với oxi: 4FeS + 7O 2 2Fe 2 O 3 + 4SO 2 ↑ Trang 38/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 4FeS 2 + 11O 2 2Fe 2 O 3 + 8SO 2 ↑ Với HCl, H 2 SO 4 loãng: FeS + 2HCl → FeCl 2 + H 2 S↑ FeS 2 + 2HCl → FeCl 2 + H 2 S↑ + S↓ Với H 2 SO 4 đặc, nóng: 2FeS + 15H 2 SO 4 đặc Fe 2 (SO 4 ) 3 + 9SO 2 ↑ + 15H 2 O 2FeS 2 + 14H 2 SO 4 đặc Fe 2 (SO 4 ) 3 + 15SO 2 ↑ + 14H 2 O Với HNO 3 loãng, nóng: FeS + 6HNO 3 loãng Fe(NO 3 ) 3 + H 2 SO 4 + 3NO↑ + 3H 2 O 3FeS + 12HNO 3 loãng Fe 2 (SO 4 ) 3 + Fe(NO 3 ) 3 + 9NO↑ + 6H 2 O Bản chất của 2 phương trình trên là như nhau được thể hiện qua phương trình ion rút gọn sau: FeS + + 4H + Fe 3+ + + 3NO↑ + 2H 2 O Tương tự cho FeS 2 FeS 2 + 8HNO 3 loãng Fe(NO 3 ) 3 + 2H 2 SO 4 + 5NO↑ + 2H 2 O 2FeS 2 + 10HNO 3 loãng Fe 2 (SO 4 ) 3 + H 2 SO 4 + 10NO↑ + 4H 2 O Phương trình ion thu gọn chung: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN FeS 2 + + 4H + Fe 3+ + + 5NO↑ + 2H 2 O Tác dụng với HNO 3 đặc, nóng 3FeS + 30HNO 3 đặc FeS + 12HNO 3 đặc Fe 2 (SO 4 ) 3 + Fe(NO 3 ) 3 + 27NO 2 ↑ + 14H 2 O Fe(NO 3 ) 3 + H 2 SO 4 + 9NO 2 ↑ + 5H 2 O www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phương trình ion thu gọn chung: FeS + + 10H + Fe 3+ + + 9NO 2 ↑ + 5H 2 O Tương tự cho FeS 2 2FeS 2 + 30HNO 3 đặc Fe 2 (SO 4 ) 3 + H 2 SO 4 + 30NO 2 ↑ + 14H 2 O FeS 2 + 18HNO 3 đặc Fe(NO 3 ) 3 + 2H 2 SO 4 + 15NO 2 ↑ + 7H 2 O Phương trình ion thu gọn chung: FeS 2 + + 14H + Fe 3+ + + 15NO 2 ↑ + 7H 2 O b) Muối cacbonat FeCO 3 là chất rắn, màu trắng, bị nhiệt phân, có tính khử. Phản ứng nhiệt phân , ô ́ FeCO 3 FeO + CO 2 ↑ Tác dụng với oxi 4FeCO 3 + O 2 2Fe 2 O 3 + 4CO 2 ↑ Tác dụng với dung dịch HCl, H 2 SO 4 loãng FeCO 3 + 2HCl ⟶ FeCl 2 + CO 2 ↑ + H 2 O FeCO 3 + H 2 SO 4 loãng ⟶ FeSO 4 + CO 2 ↑ + H 2 O Tác dụng với H 2 SO 4 đặc 2FeCO 3 + 4H 2 SO 4 đặc Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 ↑ + 2CO 2 ↑ + 4H 2 O Tác dụng với HNO 3 3FeCO 3 + 10HNO 3 loãng 3Fe(NO 3 ) 3 + NO↑ + 3CO 2 ↑ + 5H 2 O FeCO 3 + 4HNO 3 đặc Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 ↑ + CO 2 ↑ + 2H 2 O 4. Muối FeCl 2 , Fe(NO 3 ) 2 , FeSO 4 Dung dịch muối sắt (II) có màu lục nhạt, có tính khử, tính oxi hóa. a) Sắt (II) clorua FeCl 2 bền nhiệt, không phân hủy ở nhiệt độ cao. Các chất oxi hóa mạnh đều oxi hóa Fe 2+ thành Fe 3+ : 2FeCl 2 + Cl 2 ⟶ 2FeCl 3 FeCl 2 + HNO 3 đặc Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 + 2HCl + H 2 O 5FeCl 2 + 8HCl loãng + KMnO 4 ⟶ 5FeCl 3 + KCl + MnCl 2 + 7H 2 O 6FeCl 2 + 14HCl loãng + K 2 Cr 2 O 7 ⟶ 6FeCl 3 + 2CrCl 3 + 2KCl + 7H 2 O Phản ứng với dung dịch AgNO 3 : FeCl 2 + 3AgNO 3 ⟶ Fe(NO 3 ) 3 + 2AgCl↓ + Ag↓ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN b) Sắt (II) sunfat FeSO 4 bị phân hủy ở nhiệt độ cao: 4FeSO 4 2Fe 2 O 3 + 4SO 2 ↑ + O 2 ↑ Các chất oxi hóa mạnh đều oxi hóa Fe 2+ thành Fe 3+ : Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 39/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
LECTURE PHYSICAL CHEMISTRY 3rd EDITION ROBERT G. MORTIMER