Views
6 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn - Gang trắng hoặc gang xám, sắt thép phế liệu. http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Dầu ma zút hoặc khí đốt, khí oxi. - Chất chảy là CaO. b) Những PƯHH xảy ra trong quá trình luyện gang thành thép Thổi oxi vào gang nóng chảy thì các tạp chất bị oxi hóa. C và S bị oxi hóa thành CO 2 và SO 2 tách ra khỏi gang. C + O 2 → CO 2 S + O 2 → SO 2 Si và P bị oxi hóa thành oxit khó bay hơi. Si + O 2 → SiO 2 4P + 5O 2 → 2P 2 O 5 SiO 2 , P 2 O 5 tác dụng với chất chảy CaO tạo thành xỉ nổi trên bề mặt thép lỏng. 3CaO + P 2 O 5 → Ca 3 (PO 4 ) 2 CaO + SiO 2 → CaSiO 3 TÓM TẮT THUYẾT I – HỢP KIM CỦA SẮT 1. GANG Gang là hợp kim của Fe và C (2 – 5%) và các nguyên tố Si, Mn, S, … Gang trắng Ít C, rất ít Si, nhiều xementit Fe 3 C. Rất cứng và giòn, dùng luyện thép. ■ Nguyên liệu sản xuất gang - Quặng sắt: hematit và manhetit. - Than cốc (C). - Chất chảy (CaCO 3 ). ■ Các pư xảy ra trong quá trình luyện gang - Phản ứng tạo thành CO: hstt - Phản ứng khử oxit sắt: hstt - Phản ứng tạo xỉ: hstt 2. THÉP Nhiều C và Si. Gang xám Kém cứng và giòn, dùng chế tạo máy, ống dẫn nước. Thép là hợp kim của Fe và C (0,01 – 2%) và rất ít các nguyên tố khác Si, Mn, Cr, Ni, … Ít C, Si, Mn và rất ít S, P. Thép thường (thép cacbon) Dùng xây dựng nhà cửa, vật dụng gia đình. ■ Nguyên liệu sản xuất thép - Gang trắng hoặc gang xám, sắt thép phế liệu. - Dầu ma zút hoặc khí đốt, khí oxi. - Chất chảy là CaO. ■ Các pư xảy ra trong quá trình luyện gang thành thép Thổi oxi vào gang nóng chảy thì các tạp chất bị oxi hóa: hstt Thép đặc biệt Có chứa thêm Si, Mn, Cr, Ni, W, V, … Chế tạo thép inox, lưỡi dao cắt, đường ray xe lửa. www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 44/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định II – QUẶNG SẮT 5 loại quặng sắt: Hematit nâu: Fe 2 O 3 .nH 2 O Hematit đỏ: Fe 2 O 3 Manhetit: Fe 3 O 4 Xiđerit: FeCO 3 Pirit sắt: FeS 2 Quặng giàu sắt nhất: manhetit, quặng ít sắt nhất: pirit. Sản xuất gang: dùng quặng hematit và manhetit. * Nung trong không khí 4Fe(OH) 2 + O 2 2Fe 2 O 3 + 4H 2 O 4Fe(NO 3 ) 2 2Fe 2 O 3 + 8NO 2 ↑ + O 2 ↑ 4FeCO 3 + O 2 2Fe 2 O 3 + 4CO 2 ↑ BÀI TẬP CỦNG CỐ 1. Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO 3 đặc, nguội là A. Fe, Al, Cr. B. Fe, Al, Ag. C. Fe, Al, Cu. D. Fe, Zn, Cr. 2. Cấu hình electron nào sau đây là của Fe 3+ ? Biết Fe (Z = 26). A. [Ar]3d 6 B. [Ar]3d 5 C. [Ar]3d 4 D. [Ar]3d 3 3. Có thể dùng một hóa chất để phân biệt Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 . Hóa chất này là A. dd HCl loãng B. dd HCl đặc C. dd H 2 SO 4 loãng D. dd HNO 3 loãng 4. Cho dung dịch FeCl 2 , ZnCl 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau đó lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là chất nào sau đây? A. FeO và ZnO B. Fe 2 O 3 và ZnO C. Fe 3 O 4 D. Fe 2 O 3 5. Vị trí của Fe trong bảng tuần hoàn là A. chu kì 3, nhóm IIB. B. chu kì 4, nhóm VIIIA. C. chu kì 3, nhóm VIIIB. D. chu kì 4, nhóm VIIIB. 6. Quặng giàu sắt nhất nhưng hiếm trong tự nhiên là A. hematit B. xiđerit C. manhetit D. pirit 7. Quặng hematit đỏ có thành phần chính là A. Fe 2 O 3 .nH 2 O B. Fe 2 O 3 C. Fe 3 O 4 D. FeS 2 8. Fe 3 O 4 là thành phần chính của quặng sắt tên là A. manhetit B. hematit C. xiđerit D. pirit 9. Loại quặng sắt khi tác dụng với dung dịch HCl có tạo khí CO 2 có tên là A. manhetit B. hematit C. xiđerit D. pirit 10. Tên của các quặng chứa FeCO 3 , Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , FeS 2 lần lượt là: A. Hematit; pirit; manhetit; xiđerit. B. Xiđerit; manhetit; pirit; hematit. C. Xiđerit; hematit; manhetit; pirit. D. Pirit; hematit; manhetit; xiđerit. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 11. Một loại quặng sắt đã được loại bỏ tạp chất. Hòa tan quặng này trong dung dịch HNO 3 thấy thoát ra khí màu nâu, dung dịch thu được tác dụng với dung dịch BaCl 2 tạo kết tủa trắng không tan trong axit. Tên của quặng đã dùng là A. manhetit B. hematit C. xiđerit D. pirit 12.Trong phương trình phản ứng hòa tan FeO bằng HNO 3 loãng, tỉ lệ mol giữa FeO với HNO 3 tham gia phản ứng là A. 1 : 2 B. 1 : 3 C. 3 : 10 D. 3 : 8 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 45/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)