Views
9 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn II. ĐỒNG (II) OXIT: CuO http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định CuO là chất rắn màu đen, không tan trong nước, có tính bazơ, tính oxi hóa. 1. Tác dụng với axit CuO thể hiện tính bazơ khi tác dụng với axit: CuO + 2HCl ⟶ CuCl 2 + H 2 O CuO + H 2 SO 4 ⟶ CuSO 4 + H 2 O CuO + 2HNO 3 ⟶ Cu(NO 3 ) 2 + H 2 O. 2. Tác dụng với chất khử CuO thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất khử ở nhiệt độ cao: CuO + CO → Cu + CO 2 ↑ CuO + H 2 → Cu + H 2 O ↑ 3CuO + 2Al → 3Cu + Al 2 O 3 CuO + Cu → Cu 2 O 3CuO + 2NH 3 → 3Cu + N 2 ↑ + 3H 2 O ↑ 3. Điều chế Nhiệt phân các hợp chất của đồng trong không khí đều thu được CuO: 2Cu(NO 3 ) 2 → 2CuO + 4NO 2 ↑ + O 2 ↑ CuCO 3 . Cu(OH) 2 → 2CuO + CO 2 ↑ + H 2 O ↑ III. ĐỒNG (II) HIĐROXIT: Cu(OH) 2 Cu(OH) 2 là chất kết tủa màu xanh, có tính bazơ, có khả năng tạo phức với dung dịch NH 3 . 1. Tác dụng với axit Cu(OH) 2 thể hiện tính bazơ khi tác dụng với axit: Cu(OH) 2 + 2HCl ⟶ CuCl 2 + 2H 2 O Cu(OH) 2 + H 2 SO 4 ⟶ CuSO 4 + 2H 2 O Cu(OH) 2 + 2HNO 3 ⟶ Cu(NO 3 ) 2 + 2H 2 O 2. Tác dụng với dung dịch NH 3 Cu(OH) 2 tan trong dung dịch NH 3 do tạo phức: Cu(OH) 2 + 4NH 3 ⟶ [Cu(NH 3 ) 4 ](OH) 2 (dung dịch xanh lam) 3. Điều chế Cho dung dịch muối Cu 2+ tác dụng với dung dịch kiềm mạnh: Cu 2+ + 2OH ⟶ Cu(OH) 2 ↓ IV. MUỐI ĐỒNG DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1. Muối tan Gồm CuCl 2 , Cu(NO 3 ) 2 , CuSO 4 . ○ Dung dịch loãng của muối trên đều có màu xanh, đều tạo kết tủa khi tác dụng với kiềm mạnh. ○ Các muối ở thể rắn có màu khác nhau. a) Đồng (II) clorua: CuCl 2 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 50/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - CuCl 2 khan có màu vàng nâu (do tạo phức [CuCl 4 ]Cl 2 ), khi hiđrat hóa thành CuCl 2 .2H 2 O có màu xanh lá. - Phân hủy ở nhiệt độ cao. CuCl 2 2CuCl + Cl 2 ↑ b) Đồng (II) nitrat - Cu(NO 3 ) 2 khan có màu trắng, khi hiđrat hóa thành Cu(NO 3 ) 2 .5H 2 O có màu xanh thẫm. - Phân hủy ở nhiệt độ cao: 2Cu(NO 3 ) 2 → 2CuO + 4NO 2 ↑ + O 2 ↑ c) Đồng (II) sunfat: CuSO 4 - CuSO 4 khan không màu, khi hiđrat hóa thành CuSO 4 .5H 2 O có màu xanh. - CuSO 4 được dùng để phát hiện dấu vết của nước trong các chất lỏng. - Bị nhiệt phân ở nhiệt độ cao: CuSO 4 → 2CuO + 2SO 2 + O 2 ↑ a) Đồng (II) sunfua 2. Muối không tan CuS là chất rắn màu đen, không tan trong nước, không tan trong axit trừ HNO 3 đặc, nóng và H 2 SO 4 đặc, nóng: CuS + 4H 2 SO 4 đặc → CuSO 4 + SO 2 ↑ + 4H 2 O CuS + 8HNO 3 đặc → CuSO 4 + 8NO 2 ↑ + 4H 2 O b) Đồng (II) cacbonat bazơ CuCO 3 .Cu(OH) 2 là chất rắn màu xanh lá, không tan trong nước, được điều chế từ phản ứng của muối Cu 2+ với dung dịch Na 2 CO 3 hoặc dung dịch NaHCO 3 . 2CuSO 4 + 2Na 2 CO 3 + H 2 O ⟶ CuCO 3 .Cu(OH) 2 ↓ + 2Na 2 SO 4 + CO 2 ↑ 2CuSO 4 + 4NaHCO 3 ⟶ CuCO 3 .Cu(OH) 2 ↓ + 2Na 2 SO 4 + 3CO 2 ↑ + H 2 O CuCO 3 .Cu(OH) 2 dễ tan trong dung dịch axit: CuCO 3 .Cu(OH) 2 + 4HCl ⟶ 2CuCl 2 + CO 2 ↑ + 3H 2 O BÀI 8: SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC I. BẠC Bạc là kim loại chuyển tiếp, thuộc nhóm IB, chu kì 5, số hiệu nguyên tử là 47. 1. Tính chất vật lí Kim loại màu trắng, mềm, dẻo, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt nhất trong các kim loại. Là kim loại nặng (D = 10,5 g/cm 3 ). 2. Tính chất hóa học Ag: tính khử yếu, Ag + : tính oxi hóa mạnh (E 0 = + 0,8V). DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trong hợp chất, bạc có số oxi hóa phổ biến là +1 (ngoài ra còn có +2 và +3). Không tác dụng với O 2 nhưng tác dụng với O 3 : Ag + O 3 ⟶ Ag 2 O + O 2 ↑ Ag + O 2 ⟶ không xảy ra ⟹ Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi. Không tác dụng với HCl, H 2 SO 4 loãng nhưng tác dụng với HNO 3 , H 2 SO 4 đặc, nóng: Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 51/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)