Views
9 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com 3.19 Đốt cháy 12,32 gam bột sắt trong bình chứa 6,72 lít khí clo (đkc). Sau khi phản ứng hoàn toàn, thêm nước vào bình rồi lắc cho chất rắn tan hết. Thêm tiếp dung dịch NaOH đến dư thì khối lượng kết tủa thu được là http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 19,8 gam B. 23,54 gam C. 20,82 gam D. 22,52 gam 3.20 Thêm 6,4 gam bột Cu vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl 3 1,5M và AlCl 3 1M, lắc đều ống nghiệm cho đến khi phản ứng hoàn toàn. Thêm dư dung dịch NaOH vào thì xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 30,4 B. 28,7 C. 40,2 D. 38,5 3.21 Khử m gam FeO bằng CO ở nhiệt độ cao thì thu được hỗn hợp chất rắn X. Để hòa tan hết lượng X, cần 700 ml dung dịch HNO 3 2M, thu được dung dịch chỉ chứa muối sắt (III) nitrat và 4,48 lít khí NO (đkc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m và hiệu suất phản ứng khử FeO lần lượt là: A. 28,8 và 50%. B. 28,8 và 25%. C. 14,4 và 50%. D. 14,4 và 25%. III – HỢP KIM CỦA SẮT 1 Hàm lượng cacbon trong gang có giá trị khoảng A. < 1% B. < 2% C. 2% − 5% D. 1% − 5% 2 Những nguyên tố chiếm một tỉ lệ nhỏ trong gang gồm A. Si, Mg, S, P,… B. Si, Mn, S, P,… D. Ni, Cr, Mg,… D. Ni, Cr, Mn,… 3 Gang xám là loại gang A. chứa ít cacbon, màu xám. B. chứa cacbon dạng than chì. C. chủ yếu dùng để luyện thép. D. B và C đều đúng. 4 Gang trắng là loại gang A. chứa cacbon chủ yếu dạng xementit. B. chứa cacbon nhiều, màu trắng. C. chủ yếu dùng để đúc bệ máy. D. chứa cacbon dạng than chì 5 Nguyên tắc sản xuất gang là A. loại bỏ tạp chất ra khỏi quặng sắt trong lò cao. B. tách oxi khỏi quặng sắt bằng nhôm trong lò cao. C. giảm hàm lượng Si, Mn, C, S, P trong quặng. D. khử quặng sắt oxit bằng than cốc trong lò cao. 6 Chất nào sau đây không phải là nguyên liệu để sản xuất gang? A. Quặng sắt oxit B. Than cốc C. Chất chảy D. Mica 7 Trong quá trình luyện quặng hematit đỏ thành gang, theo trình tự thì phản ứng xảy ra đầu tiên là A. phản ứng cháy của than cốc. B. phản ứng khử CO 2 thành CO. C. phản ứng khử Fe 2 O 3 thành Fe 3 O 4 . D. phản ứng khử Fe 3 O 4 thành FeO. 8 Trong quá trình luyện quặng sắt thành gang, phản ứng nào sau đây làm cho nhiệt độ của lò vào khoảng 1300 0 C? A. phản ứng cháy của than cốc. B. phản ứng khử CO 2 thành CO. C. phản ứng khử Fe 2 O 3 thành Fe 3 O 4 . D. phản ứng khử Fe 3 O 4 thành FeO. 9 Trong các phản ứng khử oxit sắt xảy ra ở phần thân của lò cao, phản ứng khử FeO thành Fe xảy ra ở nhiệt độ nào? A. 1800 0 C B. 400 0 C C. 500 − 600 0 C D. 700 − 800 0 C 10 Trong quá trình sản xuất gang, phản ứng nào tạo xỉ? DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. CaCO 3 CaO + CO 2 B. CaO + SiO 2 CaSiO 2 C. CaSiO 3 CaO + SiO 2 D. Na 2 O + SiO 2 Na 2 SiO 3 11 Trong quá trình sản xuất gang, sau khi các phản ứng khử oxit sắt xảy ra xong, sắt lỏng sinh ra thường có hòa tan lượng nhỏ những nguyên tố nào? A. Si, Mn, C, S,… B. Cr, Mg, Si, C,… C. Mn, Cr, S, C,… D. Si, C, S, O,… Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 64/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 12 Hàm lượng sắt có trong các quặng hematit đỏ không tạp chất là A. 70% B. 48,3% C. 63,6% D. 72,4% 13 Hàm lượng cacbon trong thép có giá trị trong khoảng nào? A. 0,01 − 0,02% B. 0,01 − 0,2% C. 0,1 − 2% D. 0,01 − 2% 14 Loại thép cacbon chứa không quá 0,1%C là loại thép A. mềm, dễ kéo sợi, cán mỏng dùng trong xây dựng nhà cửa hoặc chế tạo bàn, ghế, xe, tàu. B. cứng, dùng chế tạo máy móc, vỏ xe bọc thép hoặc các thiết bị kim loại cần độ cứng cao. C. cứng, dùng chế tạo máy cắt gọt như máy phay kim loại, máy nghiền đá. D. mềm và không gỉ, dùng chế tạo đồ inox như bàn ghế, dụng cụ y tế. 15 Loại thép bổ sung nguyên tố nào thì có đặc tính là rất cứng và không gỉ? A. Mg B. Mn C. W và Cr D. Cr và Ni 16 Nguyên tắc sản xuất thép là giảm hàm lượng Si, Mn, C, S,…trong gang bằng cách A. cho gang tác dụng với chất oxi hòa mạnh. B. chuyển chúng thành chất khí thoát khỏi gang. C. oxi hóa chúng thành oxit rồi chuyển thành xỉ. D. oxi hóa chúng thành oxit dễ bay hơi và thoát khỏi gang. 17 Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa nhiệt độ và phản ứng xảy ra trong lò cao? A. C + CO 2 → 2CO (1800 0 C) B. CO + 2Fe 2 O 3 → 2Fe 3 O 4 + CO 2 (400 0 C) C. CO + Fe 3 O 4 → 3FeO + CO 2 (500 − 600 0 C) D. CO + FeO → Fe + CO 2 (700 − 800 0 C) 18 Vai trò than cốc trong quá trình luyện gang là A. cung cấp nhiệt khi cháy. B. tạo ra chất khử CO. C. tạo gang. D. Cả A, B, C 19 Quá trình sản xuất gang từ quặng sắt được thực hiện trong A. lò cao B. lò quay C. lò phun D. lò điện 20 Trong sản xuất gang, nếu nguyên liệu có lẫn tạp chất là SiO 2 thì chất chảy cần dùng là A. CaCO 3 B. CaCl 2 C. P 2 O 5 D. SO 2 21 Trong sản xuất gang, nếu nguyên liệu có lẫn tạp chất CaO thì chất chảy cần dùng là A. C B. CaCl 2 C. P 2 O 5 D. SiO 2 22 Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp oxit Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 bằng CO chỉ thu được 7,28 gam Fe và 4,032 lít khí CO 2 (đkc). Giá trị của m là A. 10,16 B. 23,12 C. 12,32 D. Kết quả khác 23 Khử hoàn toàn hỗn hợp oxit FeO và Fe 3 O 4 bằng CO chỉ thu được 2,8 gam Fe và 1,344 lít khí CO 2 (đkc). Phần trăm khối lượng FeO trong hỗn hợp là A. 38,29% B. 39,01% C. 61,71% D. 60,8% 24 Khử hoàn toàn 5,36 gam hỗn hợp Fe 2 O 3 và FeO người ta thu được 2,016 lít khí CO 2 (đkc). Khối lượng Fe thu được là DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 1,4 gam B. 2,8 gam C. 2,84 gam D. 3,92 gam 25 Để khử hoàn toàn 28,8 gam hỗn hợp FeFe 3 O 4 được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 1 cần dùng V lít khí CO (đkc) và sinh ra m gam Fe? Giá trị của V và m lần lượt là: A. 8,96 và 2,24. B. 8,96 và 22,4. C. 4,48 và 22,4. D. 6,72 và 2,24. 26 Hòa tan 5,6 gam mẩu gang trong dung dịch HCl dư thu được 2,1728 lít khí H 2 (đkc). Hàm lượng Fe trong mẩu gang là Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 65/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)