Views
5 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com A. 95% B. 96% C. 97% D. 98% http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 27 Hòa tan 10 gam đinh thép trong dung dịch H 2 SO 4 loãng dư thì còn lại 0,48 gam chất không tan. Thể tích khí H 2 thu được ở điều kiện chuẩn là A. 3,36 lít B. 3,584 lít C. 3,808 lít D. 4,032 lít 28 Đốt 10 gam đinh sắt trong oxi dư đến phản ứng hoàn toàn thì thu được 0,1568 lít CO 2 (đkc). Hàm lượng Fe trong đinh sắt là A. 99,5% B. 98,1% C. 99,2% D. 99,1% 29 Cần đi từ m tấn quặng manhetit chứa 20% tạp chất để sản xuất 100 tấn gang có hàm lượng Fe là 95%. Biết lượng Fe bị hao hụt 1% trong quá trình sản xuất. Giá trị của m là A. 165,64 B. 132,51 C. 182,2 D. 200,34 30 Đi từ 200 tấn quặng manhetit 20% tạp chất có thể sản xuất m tấn gang. Biết hiệu suất quá trình sản xuất là 98% và gang thu được chứa 97% Fe theo khối lượng. Giá trị của m là A. 117,06 B. 113,54 C. 110,14 D. 37,85 31 Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2 O 3 trong dung dịch HNO 3 thu được 448 cm 3 khí NO (đkc). Nếu hòa tan hết m gam X trong dung dịch H 2 SO 4 loãng, rồi thêm tiếp dung dịch NaOH dư vào thì được 7,54 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 5,45 B. 5,98 C. 5,92 D. 5,88 32 Cho CO dư qua a gam X gồm FeFe 3 O 4 ở nhiệt độ cao thu được 5,6 gam Fe. Để hòa tan a gam X cần 260 ml dung dịch HCl 1M. Giả sử không có phản ứng khử Fe 3+ thành Fe 2+ . Giá trị của a là A. 4 B. 4,56 C. 7,52 D. 7,82 33 Hòa tan hết 27,2 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO trong dung dịch H 2 SO 4 loãng, sau đó làm bay hơi dung dịch thu được 111,2 gam FeSO 4 .7H 2 O. Khối lượng FeO trong A là A. 7,2 gam B. 21,6 gam C. 14,4 gam D. 18 gam 34 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS 2 và a mol Cu 2 S vào dung dịch HNO 3 vừa đủ, thu được dung dịch muối X chỉ chứa 2 muối sunfat và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của a là A. 0,03 B. 0,04 C. 0,05 D. 0,06 35 Cho 300 ml dung dịch FeSO 4 vào 150 ml dung dịch H 2 SO 4 1,25M. Dung dịch thu được làm mất màu vừa đủ với 450 ml dung dịch KMnO 4 0,1M. Thêm tiếp 100 ml H 2 O vào, pH dung dịch sau cùng là A. 1 B. 2,1 C. 1,8 D. 8 36 Lắc 0,14 mol bột nhôm với dung dịch chứa 0,3 mol sắt (III) clorua. Tổng số mol muối có trong dung dịch tạo thành là A. 0,14 mol B. 0,38 mol C. 0,24 mol D. kết quả khác 37 Điện phân dung dịch chứa 0,03 mol FeCl 3 trong 500 giây, I = 9,65A. Độ tăng khối lượng catot và độ giảm khối lượng dung dịch điện phân lần lượt là: A. 0,56 gam và 2,335 gam. B. 0,28 gam và 0,28 gam. C. 0,93 gam và 2,708 gam. D. 0,93 gam và 0,93 gam. 38 Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 thấy có 4,48 lít khí CO 2 (đktc) thoát ra. Thể tích khí CO (đktc) đã tham gia phản ứng là A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít 39 Cho CO dư qua m gam hỗn hợp A dạng bột gồm Fe, Fe 2 O 3 ở nhiệt độ cao thu được 11,2 gam Fe. Nếu ngâm m gam A trong dung dịch CuSO 4 dư, phản ứng xong khối lượng phần rắn tăng 0,8 gam. Giá trị của m là DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 13,6 B. 21,6 C. 37,6 D. 17,2 40 Khử a gam một oxit sắt bằng khí CO ở nhiệt độ cao thu được 0,84 gam Fe và 0,88 gam CO 2 . Thể tích dung dịch HCl 2M cần để hòa tan a gam oxit trên là A. 18 ml B. 19 ml C. 20 ml D. 21 ml 41 Khử hoàn toàn 10 gam một oxit sắt thành sắt bằng CO dư, khi phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn giảm 3 gam. Để hòa tan 10 gam oxit trên, cần V lít dung dịch HCl 1M. Công thức oxit và giá trị của V là: Trang 66/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. FeO và 0,278 lít. B. Fe 2 O 3 và 0,375 lít. C. Fe 3 O 4 và 0,345 lít. D. Fe 2 O 3 và 0,345 lít. 42 Cho CO qua 5 gam hỗn hợp gồm Fe 3 O 4 , Al 2 O 3 đến phản ứng hoàn toàn được 3,72 gam chất rắn (có chứa kim loại) và 2,688 lít (đkc) hỗn hợp khí X. Tỉ khối của X so với khí hiđro là A. 18,31 B. 22,12 C. 24,31 D. 19,35 43 Cho 18,8 gam hỗn hợp X gồm FeO và Fe 3 O 4 . Nung hỗn hợp này trong một bình kín có chứa 11,2 lít khí CO (đkc). Khối lượng hỗn hợp khí thu được là 18,8 gam. Biết rằng X bị khử hoàn toàn cho ra Fe. Khối lượng Fe thu được là A. 14 gam B. 22,4 gam C. 24 gam D. 12 gam 44 Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 thành Fe cần vừa đủ 2,24 lít khí CO (đkc). Khối lượng sắt thu được là A. 16 gam B. 14,4 gam C. 1,6 gam D. 14 gam 45 Khử hoàn toàn 16 gam Fe 2 O 3 thành Fe bằng khí CO dư ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH) 2 . Khối lượng kết tủa thu được là A. 25 gam B. 20 gam C. 15 gam D. 17,5 gam 46 Khử hoàn toàn 24 gam Fe 2 O 3 bằng CO ở 500 0 C. Thể tích CO (đkc) cần thiết và khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng lần lượt là A. 1,12 lít và 23,2 gam. B. 3,36 lít và 21,6 gam. C. 3,36 lít và 10,8 gam. D. 10,08 lít và 16,8 gam. 47 Để khử hoàn toàn 3,92 gam hỗn hợp FeO và Fe 2 O 3 cần dùng 140 ml dung dịch HCl 1M. Nếu khử hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp oxit đó thành Fe thì khối lượng Fe thu được là A. 1,4 gam B. 2,8 gam C. 3,36 gam D. 2,24 gam 48 Cho 3,28 gam hỗn hợp A gồm Fe, Fe 3 O 4 , MgO tác dụng với CO dư đến phản ứng hoàn toàn thì khối lượng A giảm 0,64 gam, chất rắn thu được có chứa kim loại. Mặt khác, 3,28 gam A tác dụng với dung dịch Pb(NO 3 ) 2 dư thu được 4,79 gam chất rắn. Khối lượng MgO trong A là A. 0,4 gam B. 0,2 gam C. 0,48 gam D. 1,2 gam 49 Dung dịch A chứa 4,875 gam FeCl 3 và 2,67 gam AlCl 3 hòa tan hết 0,28 gam Fe. Thêm tiếp 160 ml dung dịch NaOH 1M rồi lọc tách kết tủa đem nung trong chân không đến phản ứng hoàn toàn thì thu được bao nhiêu gam chất rắn? ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ 50 Cho 28,8 gam hỗn hợp A gồm FeFe 3 O 4 tác dụng với dung dịch HCl dư, được dung dịch B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, kết tủa thu được mang nung trong không khí tới khối lượng không đổi được 32 gam chất rắn. Số mol Fe 3 O 4 trong hỗn hợp là A. 0,09 mol B. 0,10 mol C. 0,11 mol D. 0,12 mol 51 Hòa tan hết 34,4 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 trong lượng vừa đủ dung dịch H 2 SO 4 loãng, thu được 2,24 lít khí H 2 (đkc) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2 dư, lọc kết tủa rồi đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi. Khối lượng chất rắn thu được là A. 232,2 gam B. 245,6 gam C. 112 gam D. 156,5 gam 52 Sục khí Cl 2 đến dư vào dung dịch chứa 0,2 mol FeSO 4 sau đó làm bay hơi dung dịch đến khi thu được muối khan. Tổng khối lượng muối thu được là DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 33,95 gam B. 37,5 gam C. 36,7 gam D. kết quả khác 53 Hòa tan hoàn toàn m gam Fe 3 O 4 vào dung dịch HNO 3 loãng dư, tất cả lượng khí NO thu được đem oxi hóa thành NO 2 rồi sục vào nước cùng dòng khí O 2 để chuyển hết thành HNO 3 . Cho biết thể tích khí O 2 (đkc) đã tham gia vào quá trình trên là 3,36 lít. Giá trị của m là A. 116 B. 139,2 C. 92,8 D. 162,4 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 67/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)