Views
8 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP: CROM I – CROM 1 Cấu hình electron của 24 Cr là A. [Ar]3d 4 4s 2 B. [Ar]4s 2 3d 4 C. [Ar]3d 5 4s 1 D. [Ar]4s 1 3d 5 2 Cấu hình electron nào không đúng? A. Cr: [Ar]3d 5 4s 1 B. Cr: [Ar]3d 4 4s 2 C. Cr 2+ : [Ar]3d 4 D. Cr 3+ : [Ar]3d 3 3 Dưới đây là một số tính chất vật lí của kim loại: (1) Màu trắng xám, ánh kim. (2) Khối lượng riêng lớn. (3) Nhiệt độ nóng chảy cao. (4) Độ cứng cao nhất trong kim loại. Có bao nhiêu tính chất thuộc về crom? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 4 Nguyên tố nào có thể chế tạo thành vật liệu dùng rạch thủy tinh? A. Al, Si. B. Cr, Fe. C. Cr, C. D. Zn, Mg. 5 Khi chế tạo thép đặc biệt, người ta thêm crom nhằm mục đích làm cho thép A. dẻo hơn B. cứng hơn C. nhẹ hơn D. nặng hơn 6 Người ta mạ crom lên sắt để bảo vệ sắt là do A. crom cứng hơn sắt, khó bị trầy xước. B. crom có tính khử mạnh hơn sắt. C. trong không khí, crom tự tạo lớp màng oxit bảo vệ. D. cả 3 nguyên nhân trên . 7 Phát biểu nào sau đây về tính chất hóa học của crom là không đúng? A. Tính khử của crom mạnh hơn sắt. B. Trong hợp chất, crom có số oxi hóa từ +1 đến +6. C. Các số oxi hóa thường gặp của crom là +2, +3, +6. D. Crom không tác dụng với phi kim ở nhiệt độ thường. 8 Phản ứng của crom với oxi và với clo sẽ tạo ra A. CrO và CrCl 2 . B. Cr 2 O 3 và CrCl 2 . C. Cr 2 O 3 và CrCl 3 . D. CrO 3 và CrCl 3 . 9 Phản ứng của crom với lưu huỳnh và dung dịch HCl sẽ tạo ra A. CrS và CrCl 2 . B. CrS và CrCl 3 . C. Cr 2 S 3 và CrCl 2 . D. Cr 2 S 3 và CrCl 3 . 10 Dưới đây là một số kết luận về tính chất hóa học của crom kim loại: (1) Không tác dụng với nước, dù là nước nóng. (2) Không tan ngay trong dung dịch HCl, H 2 SO 4 . (3) Phản ứng với flo ngay ở nhiệt độ thường. (4) Bị thụ động trong HNO 3 và H 2 SO 4 đặc nguội. (5) Phản ứng với HCl và H 2 SO 4 loãng tạo muối crom(II). DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Có bao nhiêu kết luận đúng về tính chất crom? A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 II – HỢP CHẤT CỦA CROM 1 Xét trong số các chất sau: (1) CrO (2) Cr 2 O 3 (3) CrO 3 (4) Cr(OH) 2 (5) Cr(OH) 3 (6) H 2 CrO 4 (7) H 2 Cr 2 O 7 (8) CrCl 2 Trang 68/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định (9) CrCl 3 (10) K 2 Cr 2 O 7 . Có bao nhiêu chất tan trong nước? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 2 Có các chất rắn: (1) Cr 2 O 3 (2) Cr(OH) 3 (3) CrO 3 (4) Na 2 CrO 4 . Màu của chúng lần lượt là: A. Lục thẫm, lục xám, đỏ thẫm, da cam. B. Lục xám, lục thẫm, đỏ thẫm, da cam. C. Lục thẫm, lục xám, đỏ thẫm, vàng. D. Lục xám, lục thẫm, đỏ thẫm, vàng. 3 Chất thường dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh là A. CrO B. Muối Cr 3+ C. Cr 2 O 3 D. Muối Cr 2+ 4 Tính chất hóa học cơ bản cả Cr 2 O 3 là A. Oxit axit B. Oxit lưỡng tính C. Oxit bazơ D. Oxit trung tính 5 Trong số các chất: (1) Cr 2 O 3 (2) CrO 3 (3) Cr(OH) 2 (4) Cr(OH) 3 . Có bao nhiêu chất tan được trong cả dung dịch axit và dung dịch kiềm đặc? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 6 Để khử Cr 2 O 3 thành Cr, có thể dùng A. nhôm kim loại B. khí H 2 C. khí CO D. cacbon 7 Tính chất hóa học cơ bản của Cr(OH) 3 là A. tính axit B. tính lưỡng tính C. tính bazơ D. trung tính 8 Cr(OH) 3 tan trong dung dịch axit sẽ tạo thành ion A. Cr 3+ B. Cr 2+ C. CrO D. CrO 9 Cr(OH) 3 tan trong dung dịch kiềm sẽ tạo thành ion A. Cr 3+ B. Cr 2+ C. CrO D. CrO 10 Chất nào dưới đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử trong dung dịch? A. Cr 2 O 3 B. CrO 3 C. Cr(OH) 3 D. Cr 3+ 11 Ion Cr 3+ thể hiện tính oxi hóa trong điều kiện nào? A. Môi trường axit. B. Môi trường bazơ. C. Có xúc tác. D. Có đun nóng. 12 Ion Cr 3+ thể hiện tính khử trong điều kiện nào? A. Môi trường axit. B. Môi trường bazơ. C. Có xúc tác. D. Có đun nóng. 13 Có thể khử Cr 3+ bằng cách cho dung dịch Cr 3+ tác dụng với A. dd Br 2 /NaOH B. dd Br 2 / HBr C. Fe kim loại D. Zn kim loại 14 Có thể oxi hóa Cr 3+ bằng cách cho dung dịch Cr 3+ tác dụng với A. dd Br 2 /NaOH B. dd Br 2 / HBr C. Fe kim lọaị D. Zn kim loại 15 Phản ứng Zn với dung dịch CrCl 3 theo tỉ lệ mol DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 1 : 2 B. 1 : 3 C. 2 : 3 D. 3 : 1 16 Cho phương trình phản ứng có vế trái như sau: xNaCrO 2 + yBr 2 + zNaOH → … (x, y, z là những số nguyên, tối giản). Tổng x + y + z có giá trị là A. 13 B. 14 C. 12 D. kết quả khác Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 69/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ