Views
3 weeks ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối sắt (II). http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định B. Dung dịch FeCl 3 phản ứng được với kim loại Fe. C. Kim loại Fe không tan trong dung dịch H 2 SO 4 đặc, nguội. D. Trong các phản ứng hóa học, ion Fe 2+ chỉ thể hiện tính khử. 14.CÑ – 2013 Hòa tan hết 0,2 mol FeO bằng dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng (dư), thu được khí SO 2 (sản phẩm khử duy nhất). Hấp thụ hoàn toàn khí SO 2 sinh ra ở trên vào dung dịch chứa 0,07 mol KOH và 0,06 mol NaOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 15,32 B. 12,18 C. 19,71 D. 22,34 15.A – 2007Hòa tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H 2 SO 4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO 4 0,5M. Giá trị của V là A. 80 B. 40 C. 20 D. 60 16.A – 2008 Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 phản ứng hết với dung dịch HNO 3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 38,72 B. 35,50 C. 49,09 D. 34,36 17.CÑ – 2011 Hòa tan hoàn toàn 13,00 gam Zn trong dung dịch HNO 3 loãng, dư thu được dung dịch X và 0,448 lít khí N 2 (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X là A. 18,90 gam B. 37,80 gam C. 28,35 gam D. 39,80 gam 18.B – 2008 Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO 3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là A. 8,88 gam B. 13,92 gam C. 6,52 gam D. 13,32 gam 19.A – 2009 Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO 3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N 2 O và N 2 . Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H 2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 97,98 B. 106,38 C. 38,34 D. 34,08 20.CÑ – 2008 Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO 3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là A. N 2 O B. NO 2 C. N 2 D. NO 21.Hòa tan 6,96g Fe 3 O 4 vào dung dịch HNO 3 dư thu được 0,224 lít N x O y (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Khí N x O y là A. NO 2 B. NO C. N 2 O D. N 2 O 3 CHUYEÂN ÑEÀ LTÑH: SAÉT VAØ HÔÏP CHAÁT p3 Dạng 1: Fe dư + Fe 3+ → Fe 2+ Trang 8/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú DẠNG TOÁN CƠ BẢN Ví dụ:Fe + 2Fe(NO 3 ) 3 → 3Fe(NO 3 ) 2 Fe + Fe 2 (SO 4 ) 3 → 3FeSO 4 1.1 Hòa tan 11,2 gam Fe bằng dung dịch HNO 3 , sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp sản phẩm khử (gồm NO 2 , NO, N 2 O và N 2 ), dung dịch X và thấy còn lại 2,8 gam Fe. Khi cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 27 gam B. 28 gam C. 36,3 gam D. 54 gam 1.2 Hòa tan hoàn toàn m gam Fe vào 0,2 lít dung dịch HNO 3 1M, phản ứng tạo ra sản phẩm khử duy nhất là NO. Giá trị lớn nhất của m là A. 2,8 gam B. 5,6 gam C. 8,4 gam D. 4,2 gam www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 1.3 Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe vào dung dịch HNO 3 . Sau khi các phản ứng kết thúc thu được 3,36 lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 2 muối. Khi cô cạn dung dịch X thu được khối lượng muối khan là Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 A. 27 gam B. 28 gam C. 39,1 gam D. 54 gam http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.4 Cho m gam bột Fe vào axit H 2 SO 4 đặc, nóng, dư thu được V 1 lít khí SO 2 (sản phẩm khử duy nhất). Trong một thí nghiệm khác, cho m gam bột Fe vào dung dịch H 2 SO 4 loãng, dư, thu được V 2 lít khí H 2 . Mối quan hệ giữa V 1 và V 2 là (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) A. V 1 = V 2 B. V 1 = 1,5V 2 C. V 2 = 1,5V 1 D. V 2 = 3V 1 Dạng 2: Fe 2+ + Ag + dư → Fe 3+ + Ag↓ Ví dụ: Fe(NO 3 ) 2 + AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + Ag↓ 2.1 Cho 6,16 gam bột sắt vào 300 ml dung dịch AgNO 3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 23,76 gam B. 32,40 gam C. 36,40 gam D. 35,92 gam 2.2 Cho m gam bột Fe tác dụng với 500 ml dung dịch AgNO 3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 48,6 gam Ag. Giá trị của m là A. 5,6 gam B. 8,4 gam C. 11,2 gam D. 14,0 gam 2.3 Cho 12 gam hỗn hợp bột Cu và Fe (có tỉ lệ số mol 1 : 1) vào 225 ml dung dịch AgNO 3 a(M). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 48,6 gam Ag. Giá trị của a là A. 0,5 B. 1 C. 2 D. 1,5 2.4 Tiến hành hai thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V 1 lít dung dịch Cu(NO 3 ) 2 1M; - Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V 2 lít dung dịch AgNO 3 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V 1 so với V 2 là A. V 1 = V 2 B. V 1 = 10V 2 C. V 1 = 5V 2 D. V 1 = 2V 2 Dạng 3: Fe 2+ + + Ag + dư → Fe 3+ + Ag↓ + AgCl↓ Ví dụ: FeCl 2 + 2AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 2 + 2AgCl↓ Rắn thu được gồm Ag và AgCl Fe(NO 3 ) 2 + AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + Ag↓ ≥3n Nếu thì: FeCl 2 + 3AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + 2AgCl↓ + Ag↓ n AgNO 3 FeCl 2 3.1 Cho 100 ml dung dịch FeCl 2 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO 3 2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 30,18 B. 34,44 C. 12,96 D. 47,4 3.2 Cho 0,2 mol FeCl 2 vào dung dịch chứa 0,7 mol AgNO 3 , sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khối lượng kết tủa là A. 57,4 gam B. 79,0 gam C. 75,6 gam D. 21,6 gam 3.3 Cho 10,12 gam FeCl 2 .7H 2 O vào 120 ml dung dịch AgNO 3 1M. Khuấy đều cho các phản ứng xảy hoàn toàn, sau phản ứng thu được khối lượng kết tủa là DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 15,96 gam B. 11,64 gam C. 15,80 gam D. 4,32 gam 3.4 Cho 28 gam Fe tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 1,5M, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 188,625 gam B. 81 gam C. 40,5 gam D. 148,125 gam Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 9/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
LECTURE PHYSICAL CHEMISTRY 3rd EDITION ROBERT G. MORTIMER