Views
10 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com A. Al, Fe, Cu. B. Fe, Cu, Ag. C. Al, Cu, Ag. D. Al, Fe, Ag. 42 Cho các chất: Fe(OH) 2 , FeCO 3 , FeSO 3 , Fe(NO 3 ) 2 . Chất khi nung trong chân không sinh ra sản phẩm rắn khác với các chất còn lại là http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. Fe(OH) 2 B. FeCO 3 C. FeSO 3 D. Fe(NO 3 ) 2 43 Phát biểu không đúng là A. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hóa mạnh. B. Các hợp chất Cr 2 O 3 , Cr(OH) 3 , CrO, Cr(OH) 2 đều có tính chất lưỡng tính. C. Các hợp chất CrO, Cr(OH) 2 tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO 3 tác dụng được với dd NaOH. D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat. 44 Trong quá trình luyện thép, chủ yếu xảy ra các phản ứng là A. Khử Fe 2 O 3 thành Fe. B. Oxi hóa các nguyên tố C, S, P, Si và tạo xỉ. C. Oxit hóa FeO. D. Tạo chất khử CO. 45 Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp bột Mg và Cr bằng dung dịch H 2 SO 4 loãng nóng. Sau phản ứng thu được 38,8 gam muối và V lít khí H 2 (đktc). Giá trị của V là A. 6,72 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 8,96 lít 46 Hòa tan hoàn toàn 35,5 gam hỗn hợp X gồm ZnO và Fe 2 O 3 trong V lít dung dịch H 2 SO 4 0,2M (vừa đủ) thu được dung dịch sau phản ứng có chứa 76,3 gam muối tan. Giá trị của V là A. 0,15 B. 0,51 C. 2,55 D. 5,25 47 Hòa tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp FeCl 2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1: 2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO 3 (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 68,2 B. 28,7 C. 10,8 D. 57,4 48 Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít H 2 (đkc). Thể tích khí O 2 (đkc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là: A. 1,68 lít B. 3,92 lít C. 2,80 lít D. 4,48 lít --- Hết --- DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 94/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định PHỤ LỤC 1: NHẬN BIẾT CHẤT VÔ CƠ I. NHẬN BIẾT KIM LOẠI 1. Phân biệt trực tiếp Để phân biệt trực tiếp các kim loại có thể dùng các thuốc thử theo trình tự sau Bước 1: Hòa tan kim loại vào nước. Kim loại kiềm, Sr, Ba tan tạo thành dung dịch trong suốt và giải phóng khí H 2 . 2M + H 2 O → 2MOH + H 2 (M là kim loại kiềm) M + 2H 2 O → M(OH) 2 + H 2 ↑ (M là Sr, Ba) Ca tan tạo thành dung dịch đục và giải phóng khí H 2 . Ca + 2H 2 O → Ca(OH) 2 (ít tan) + H 2 ↑ Bước 2: Các kim loại không tan trong nước cho tác dụng với dung dịch NaOH đặc. Al, Zn, Pb tan thành dung dịch trong suốt. 2Al + 2NaOH đặc + 6H 2 O → Na 2 [Al(OH) 4 ] + 3H 2 ↑ Hay Al + NaOH + H 2 O → NaAlO 2 + 3/2 H 2 ↑ Zn + 2NaOH + 2H 2 O → Na 2 [Zn(OH) 4 ] + H 2 ↑ Hay Zn + 2NaOH → Na 2 ZnO 2 + H 2 ↑ Bước 3: Các kim loại còn lại cho tác dụng với dung dịch HCl. Tan trong dung dịch HCl là các kim loại Mg, Al, Zn, Fe, Ni, … Bước 4: Các kim loại còn lại cho tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc. Tan trong dung dịch HNO 3 đặc là Cu, Ag. Bước 5: Các kim loại còn lại cho tác dụng với nước cường toan. Tan trong nước cường toan là Au, Pt. Au + 3HCl + HNO 3 → AuCl 3 + NO + 2H 2 O 2. Phân biệt gián tiếp Là phương pháp chuyển kim loại thành cation kim loại rồi nhận biết cation thông qua các tính chất đặc trưng của nó. II. NHẬN BIẾT CATION Nguyên tắc chung nhận biết ion trong dung dịch là thêm vào dung dịch một thuốc thử tạo với ion đó một sản phẩm đặc trưng như: một chất kết tủa, một hợp chất có màu hoặc một chất khí sủi bọt, bay khỏi dung dịch. Mẫu thử Thuốc thử Phương trình phản ứng Hiện tượng Li + Na + K + Rb + Cs + + NH 4 Thử màu ngọn lửa Dung dịch kiềm, đun nóng. NH + OH − t ⎯⎯→ 0 NH 3 ↑ + H 2 O + 4 Li + : Lửa đỏ tía. Na + : Lửa vàng. K + : Lửa tím. Rb + : Lửa tím hồng. Cs + : Lửa xanh da trời. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ↑ mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím. Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Be 2+ Dung dịch kiềm dư Be 2+ + 2 OH − → Be(OH) 2 ↓ Be(OH) 2 + 2 OH − → 2 BeO − 2 + 2H 2 O ↓ trắng rồi tan Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 95/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)