Views
3 weeks ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2+ Dung dịch kiềm Mg 2+ + 2 OH − → Mg(OH) 2 ↓ ↓ trắng Mg Dung dịch CO Mg 2+ + CO − → MgCO 3 ↓ ↓ trắng Ca 2+ Dung dịch 2- 3 Thử màu ngọn lửa 2- CO 3 Ca 2+ + 2 3 2 CO − 3 → CaCO 3 ↓ 2 SO − 4 Ba 2+ 2 + SO − 4 → BaSO 4 ↓ Ba 2+ 2 CrO − Ba 2+ 2 + CrO − → BaCrO 4 ↓ Al 3+ Cr 3+ Zn 2+ Zn 2+ Cu 2+ Ni 2+ 4 Cr O − Ba 2+ + 2 2 7 Dung dịch kiềm dư Dung dịch NH 3 dư 4 Cr O − + H 2 O → BaCr 2 O 7 ↓ + 2H + 2 2 7 Al 3+ + 3 OH − Cr 3+ + 3 OH − Zn 2+ + 2 OH − → Al(OH) 3 ↓ → Cr(OH) 3 ↓ → Zn(OH) 2 ↓ − Al(OH) 3 ↓ + OH → AlO + 2H 2 O − 2 − Zn(OH) 2 ↓ + 2 OH → ZnO 2− 2 + 2H 2 O M 2+ + 2NH 3 + 2H 2 O → M(OH) 2 ↓ + 2 NH M(OH) 2 + 4NH 3 → [M(NH 3 ) 4 ](OH) 2 Ni(OH) 2 + 6NH 3 → [Ni(NH 3 ) 6 ](OH) 2 * Cu(OH) 2 , Ni(OH) 2 không tan trong kiềm dư. + 4 ↓ trắng Lửa đỏ cam ↓ trắng ↓ vàng tươi ↓ vàng tươi Al(OH) 3 : ↓ keo trắng Cr(OH) 3 : ↓ xanh Zn(OH) 2 : ↓ trắng ↓ tan trong kiềm dư Zn(OH) 2 : ↓ trắng Cu(OH) 2 : ↓ xanh Fe 3+ Dung dịch NH 3 Fe 3+ + + 3NH 3 + 3H 2 O → Fe(OH) 3 ↓ + 3 NH ↓ nâu đỏ Dung dịch kiềm Fe 3+ + 3 OH − → Fe(OH) 3 ↓ ↓ nâu đỏ Fe 2+ Cr 2+ Pb 2+ Dung dịch SCN − Fe 3+ + 3SCN − → Fe(SCN) 3 ↓ ↓ đỏ máu Dung dịch kiềm Fe 2+ + 2 OH − → Fe(OH) 2 ↓ 4Fe(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O → 4Fe(OH) 3 ↓ Dung dịch NH 3 Fe 2+ + 2NH 3 + 2H 2 O → Fe(OH) 2 ↓ + 2 NH MnO − 4 và H + 5Fe 2+ + 4 Dung dịch kiềm Dung dịch kiềm dư Cr 2+ + 2 OH − MnO − + 8H + → 5Fe 3+ + Mn 2+ + 4H 2 O → Cr(OH) 2 ↓ 4Cr(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O → 4Cr(OH) 3 ↓ Pb 2+ + 2 OH − Pb(OH) 2 + 2 OH − → Pb(OH) 2 ↓ 2 → PbO − + 2H 2 O 2 4 + 4 Ni(OH) 2 : ↓ xanh lục ↓ tan trong NH 3 dư ↓ trắng xanh, chuyển sang nâu đỏ ↓ trắng xanh, chuyển sang nâu đỏ mất màu tím ↓ vàng dễ chuyển sang xanh ↓ keo trắng rồi tan Ag + Dung dịch NH 3 dư 2AgNO 3 + 2NH 3 + 2H 2 O → Ag 2 O↓ + 2 NH4NO 3 ↓ đen rồi tan Dung dịch kiềm 2AgNO 3 + 2NaOH → Ag 2 O↓ + 2NaNO 3 + H 2 O ↓ đen Ag 2 O + 2NH 3 + H 2 O → 2[Ag(NH 3 ) 2 ]OH www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 96/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định III. NHẬN BIẾT ANION Mẫu thử Thuốc thử Phương trình phản ứng Hiện tượng X Dung dịch AgNO 3 SO − 2 4 4 Dung dịch Ba2+ (môi trường H + ) Ag + + X → AgX↓ (trừ AgF tan) AgCl + 2NH 3 → [Ag(NH 3 ) 2 ]Cl Ba 2+ 2 + SO − → BaSO 4 ↓ Dung dịch Ba 2+ Ba 2+ + HSO − HSO − 4 → BaSO 4 ↓ + H + CO − 2 3 HCO − SO − 2 3 3 HSO − 3 Dung dịch HCO − 3 HSO − 4 + HCO − 2 3 → SO − 4 + CO 2 ↑ + H 2 O Dung dịch axit mạnh 2 3 4 CO − + 2H + → CO 2 ↑ + H 2 O Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O Dung dịch Ba 2+ CO 2− 3 + Ba 2+ → BaCO 3 ↓ Dung dịch axit mạnh Dung dịch axit mạnh H + + HCO − 3 → CO 2 ↑ + H 2 O SO − + 2H + → SO 2 ↑ + H 2 O 2 3 SO 2 + Br 2 + 2H 2 O → H 2 SO 4 + 2HBr 2 SO − Dung dịch Ba 2+ 3 + Ba 2+ → BaSO 3 ↓ BaSO 3 + 2H + → Ba 2+ + SO 2 ↑ + H 2 O Dung dịch axit mạnh Cu(NO 3 ) 2 2 S − Pb(NO 3 ) 2 NO − 3 NO − 2 3 4 Dung dịch axit mạnh Cu và H 2 SO 4 loãng H + + HSO − 3 → SO 2 ↑ + H 2 O Cu 2+ 2 + S − → CuS↓ Pb 2+ 2 + S − → PbS↓ 2H + 2 + S − → H 2 S↑ 3Cu + 8H + + 2 NO − 3 → 3Cu 2+ + 2NO↑ + 4H 2 O 2NO + O 2 → 2NO 2 ↑ Dung dịch H+ và 2Fe 2+ + 4H + + 2 NO − 2 → 2Fe 3+ + 2NO↑ + 2H 2 O Fe 2+ 2NO + O 2 → 2NO 2 ↑ PO − Dung dịch AgNO 3 3Ag + 3 + PO − → Ag 3 PO 4 ↓ CO 2 AlO − 2 + H + + H 2 O → Al(OH) 3 ↓ + HCO − 3 AlO − 2 AlO − 2 + H + + H 2 O → Al(OH) 3 ↓ + HCO − 3 Dung dịch HCl dư Al(OH) 3 + 3H + → Al 3+ + 3H 2 O 2 ZnO − 2 Dung dịch HCl dư 4 2 ZnO − 2 + 2H + → Zn(OH) 2 ↓ + H 2 O Zn(OH) 2 + 2H + → Zn 2+ + 2H 2 O AgCl: trắng, AgBr: vàng nhạt, AgI: vàng đậm. Chỉ AgCl tan trong NH 3 . ↓ trắng, không tan trong H + ↓ trắng, không tan trong H + ↑ ↑ làm đục nước vôi trong ↓ trắng ↑ ↑ làm mất màu nước Br 2 ↓ trắng tan trong axit ↑ ↓ đen, không tan trong HCl ↑ mùi trứng thối ↑ không màu hóa nâu ngoài không khí Dung dịch vàng, khí nâu đỏ ↓ vàng ↓ keo trắng ↓ keo trắng rồi tan DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ↓ trắng rồi tan Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN CrO − 2 Dung dịch HCl dư CrO − 2 + H + + H 2 O → Cr(OH) 3 ↓ Cr(OH) 3 + 3H + → Cr 3+ + 3H 2 O ↓ xanh rồi tan Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 97/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TOEIC 800 PART 2 TÀI LIỆU DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN CỦA FANPAGE CỘNG ĐỒNG TOEICER VIỆT NAM
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
LECTURE PHYSICAL CHEMISTRY 3rd EDITION ROBERT G. MORTIMER