Views
10 months ago

KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC (PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 2015 TỪ BỘ GD&ĐT)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mfqsyiswypoetcqb84mf0vrat2vxmhru LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1DnRhLAFfIO22qyTELUSY3CsOrWSH40IY/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Kỹ năng giải bài tập sinh học năm 2015 mới nhất. 12. Chất côxisin thường được dùng để gây đột biến thể tự đa bội vì nó có kả năng a. kích thích cơ quan sinh dưỡng phát triển nên các bộ phận bị đột biến thường có kích thước lớn. b. tăng cường sự trao đổi chất ở tế bào, tăng sức chịu đựng ở sinh vật. c. tăng cường quá trình sinh tổng hợp các chất hữu cơ. d. cản trở sự hình thành thoi phân bào, làm cho NST không phân li. 13. Đối với thể đa bội đặc điểm không đúng là a. tế bào có số lượng ADN tăng gấp bội b. sinh tổng hợp các chất diễn ra mạnh mẽ. c. tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, chống chịu tốt. d. không có khả năng sinh sản.. 14.Thể song nhị bội (thể dị đa bội) A. chỉ sinh sản vô tính mà không có khả năng sinh sản hữu tính B. chỉ biểu hiện các đặc điểm của một trong hai loài bố mẹ. C. có 2n nhiễm sắc thể trong tế bào D. có tế bào mang hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài bố mẹ 15. Khi nói về thể di đa bội, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Thể dị đa bội có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản hữu tính bình thường. B. Thể dị đa bội thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật. C. Thể dị đa bội có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới. D. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hóa. 16. Nếu kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của loài thứ nhất là AA, loài thứ 2 là BB thể song nhị bội là A. AABB. B. AAAA. C. BBBB. D. AB. 17. Nếu kí hiệu bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài thứ nhất là AA, loài thứ 2 là BB, tự đa bội gồm A. AABB và AAAA. B. AAAA và BBBB. C. BBBB và AABB. D. AB và AABB. 18. Điểm khác nhau cơ bản giữa thể tự đa bội với thể dị đa bội là A. thể tự đa bội chỉ chứa 1 bộ NST của 1 loài; thể dị đa bội chứa 2 bộ NST của 2 loài khác nhau. B. thể tự đa bội chứa 2 bộ nhiễm săc thể của 2 loài; thể dị đa bội chứa 1 bộ NST của 1 loài. C. tự đa bội có bộ nhiễm sắc thể tăng một số nguyên lần bộ đơn bội. D. dị đa bội có bộ nhiễm sắc thể tăng một số nguyên lần bộ đơn bội của 2 loài. 19.Cơ thể tứ bội được tạo thành không phải do : A. Sự thụ tinh của hai giao tử 2n thuộc 2 cá thể cùng loài khác nhau. B. Sự tạo thành giao tử 2n từ thể lưỡng bội và sự thụ tinh của hai giao tử này. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.nhombs2015@gmail.com 52 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Kỹ năng giải bài tập sinh học năm 2015 mới nhất. C. NST ở hợp tử nhân đôi nhưng không phân li. D. NST ở tế bào sinh dưỡng nhân đôi nhưng không phân li. 20. Trong tự nhiên, thể đa bội ít gặp ở động vật vì a. động vật khó tạo thể đa bội vì có vật chất di truyền ổn định hơn. b. đa bội thể dễ phát sinh ở nguyên phân mà thực vật sinh sản vô tính nhiều hơn động vật. c. thực vật có nhiều loài đơn tính mà đa bội dễ phát sinh ở cơ thể đơn tính. d. cơ chế xác định giới tính ở động vật bị rối loạn gây cản trở trong quá trình sinh sản. 21. Các thể đa bội lẻ không sinh sản hữu tính được vì A. chúng thường không có hạt hoặc hạt rất bé. B. chúng không có cơ quan sinh sản. C. phân ly không bình thường của NST trong giảm phân gây trở ngại cho việc hình thành giao tử. D. chúng chỉ có thể sinh sản dinh dưỡng bằng hình thức giâm, chiết, ghép cành. 22. Tế bào mang kiểu gen Aaa thuộc thể đột biến nào sau đây ? A. lệch bội 2n + 1 hay tam bội 3n. B. lệch bội 2n + 2 hay tứ bội 4n. C. lệch bội 2n – 2. D. thể một nhiễm. 23. Gen A quy định hạt đen, gen a quy định hạt trắng, biết quá trình giảm phân và thụ tinh bình thường, phép lai giữa mẹ có kiểu gen Aaa (thể ba) với bố có kiểu gen Aa tạo F 1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ A. 3 hạt đen : 1 hạt trắng. B. 1 hạt đen : 1 hạt trắng. C. 2 hạt đen : 1 hạt trắng. D. 4 hạt đen : 1 hạt trắng. 24. Phép lai có thể tạo ra con lai mang kiểu gen AAAa là A. Aaaa x Aaaa. B. Aaaa x aaaa. C. Aaaa x AAaa. D. AAAA x aaaa. 25. Cho A quy định thân cao, a quy định thân thấp. Phép lai cho tỷ lệ kiểu hình 11 thân cao : 1 thân thấp là A. Aaaa x Aaaa. B. AAa x Aaa. C. AAaa x aaaa. D. AAaa x Aa. 26. Cho biết gen A: thân cao, gen a: thân thấp. Các cơ thể mang lai đều giảm phân bình thường. Tỉ lệ kiểu hình tạo ra từ Aaaa x Aaaa là A. 11 thân cao : 1 thân thấp. B. 15 thân cao : 1 thân thấp. C. 9 thân cao : 7 thân thấp. D. 3 thân cao : 1 thân thấp. 27.Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cây thân cao có kiểu gen AAaa tự thụ phấn . Tính tỉ lệ kiểu hình cây thấp ở đời con A. 1/36 B. 3/36. C. 9/27. D. 1/12. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.nhombs2015@gmail.com 53 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1