Views
10 months ago

Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học 11 phần phi kim tiếp cận PISA theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

LINK BOX: https://app.box.com/s/k9kd5lss1hbdy9yaixokzfawj5oeqkf7 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1Lbr3TVVX-SNYMqBRRvTGhSISXMQlt7YI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com TÀI LIỆU THAM KHẢO http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. TIẾNG VIỆT [1]. Bộ Giáo dục đào tạo, Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020. [2]. Bộ Giáo dục Đào tạo, Dự án Việt - Bỉ (2010), Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. [3]. Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), PISA các dạng câu hỏi, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. [4]. Giáo dục thời đại Online, “Đổi mới GD&ĐT theo hướng tiếp cận năng lực hội nhập”. [5]. Quốc hội (2005), Luật giáo dục, Hà Nội. [6]. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020”. [7]. Hoàng Chúng (1983), Phương pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội. [8]. Nguyễn Cương (2007), Phương pháp dạy học Hoá học ở trường phổ thông đại học, Nxb Giáo dục, Hà Nội. [9]. Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier (2009), Lý luận dạy học hiện đại, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. [10]. Dương Văn Đảm (2009), Hóa học trên cánh đồng, Nxb Giáo dục, Hà Nội. [11]. Phạm Thị Bích Đào, Nghiên cứu kĩ năng quá trình khoa học (science process skills) trong chương trình môn khoa học một số nước, đề tài khoa học công nghệ cấp viện, Viện khoa học giáo dục Việt Nam(2011). [12]. Đỗ Tiến Đạt (2011), “Chương trình đánh giá HS quốc tế PISA”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về giáo dục Toán học phổ thông. [13]. Cao Cự Giác (2009), Thiết kế sử dụng bài tập thực nghiệm trong dạy học Hóa học, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. [14]. Cao Cự Giác (2004), Bài tập lí thuyết thực nghiệm hóa học, tập 1, Nxb Giáo dục. [15]. Cao Cự Giác, Nguyễn Xuân Trường (2005), “Các xu hướng đổi mới phương pháp dạy học Hoá học ở trường phổ thông hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, (128), DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN tr. 34-36. [16]. Lê Thị Mỹ Hà (2011), "Chương trình đánh giá quốc tế PISA tại Việt Nam - Cơ hội thách thức", Tạp chí Khoa học Giáo dục, (64), tr. 17 - 21. Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 120 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định [17]. Lê Thị Mỹ Hà (2011), "Chương trình đánh giá quốc tế PISA tại Việt Nam", Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, (346), tr. 28 - 36. [18]. Nguyễn Thị Phương Hoa (2010), “Chương trình đánh giá HS quốc tế (PISA) (Mục đích, tiến trình thực hiện, các kết quả chính)”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 25. [19]. Nguyễn Thị Thúy Hồng (2012), Nghiên cứu PISA tác động của PISA đến sự phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam, Đề tài Khoa học Công nghệ cấp bộ, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam. [20] Trần Thị Nguyệt Minh (2012), Thiết kế sử dụng hệ thống bài tập theo cách tiếp cận của PISA trong dạy học hóa học vô cơ lớp 9, Luận văn thạc sĩ khoa học Hóa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. [21]. Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Sửu (2012), Phương pháp dạy học môn Hoá học ở trường phổ thông, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. [22] Hoàng Thị Phương (2013), Thiết kế sử dụng hệ thống bài tập hóa học 10 phần phi kim tiếp cận PISA theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh, Luận văn thạc sĩ khoa học Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội. [23]. Nguyễn Ngọc Sơn (2010), “Góp phần tìm hiểu về chương trình đánh giá HS quốc tế (PISA)”, Tập san Giáo dục - Đào tạo, (3). [24]. Lê Xuân Trọng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Đĩnh (Chủ biên), Lê Chí Kiên, Lê Mậu Quyền (2009), Hóa học 11 nâng cao, Nxb Giáo dục, Hà Nội. [25]. Nguyễn Xuân Trường, Trần Trung Ninh (2006), 555 câu trắc nghiệm Hoá học, Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, Hồ Chí Minh. [26]. Nguyễn Xuân Trường, Trần Trung Ninh (2009), Bồi dưỡng Hóa học phổ thông, Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, Hồ Chí Minh. [27]. Nguyễn Xuân Trường (Chủ biên), Từ Ngọc Ánh, Lê Chí Kiên, Lê Mậu Quyền (2009), Bài tập hóa học 11, Nxb Giáo dục, Hà Nội. [28]. Nguyễn Xuân Trường (Chủ biên), Từ Ngọc Ánh, Phạm Văn Hoan, Cao Thị Thặng (2009), Bài tập hóa học 11 nâng cao, Nxb Giáo dục, Hà Nội. [29]. Nguyễn Xuân Trường (Tổng Chủ biên), Lê Mậu Quyền (Chủ biên), Phạm Văn Hoan, Lê Chí Kiên (2008), Hóa học 11, Nxb Giáo dục, Hà Nội. [30]. Nguyễn Xuân Trường (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Văn Hoan, DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Phạm Tuấn Hùng, Trần Trung Ninh, Cao Thị Thặng, Lê Trọng Tín, Nguyễn Phú Tuấn (2007), Sách giáo viên Hóa học 11, Nxb Giáo dục, Hà Nội. Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 121 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu