Views
11 months ago

Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học 11 phần phi kim tiếp cận PISA theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

LINK BOX: https://app.box.com/s/k9kd5lss1hbdy9yaixokzfawj5oeqkf7 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1Lbr3TVVX-SNYMqBRRvTGhSISXMQlt7YI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định thách thức của cuộc sống sau này ở mức độ nào. Ngoài ra, chương trình đánh giá PISA còn hướng o các mục đích cụ thể [3]: - Xem xét đánh giá các mức độ năng lực đạt được ở các lĩnh vực Đọc hiểu, lĩnh vực Toán Khoa học của HS. - Nghiên cứu ảnh hưởng của các chính sách đến kết quả học tập của HS. - Nghiên cứu hệ thống các điều kiện giảng dạy - học tập có ảnh hưởng đến kết quả học tập của HS. PISA thu thập cung cấp cho các quốc gia các dữ liệu có thể so sánh được trên bình diện quốc tế cũng như xu hướng của dữ liệu quốc gia về năng lực Đọc hiểu, năng lực Toán học Khoa học của HS độ tuổi 15, từ đó giúp chính phủ các nước tham gia PISA rút ra những bài học về chính sách đối với giáo dục phổ thông. PISA tập trung o đánh giá 3 mảng năng lực chính: Năng lực Toán học phổ thông; Năng lực Đọc hiểu phổ thông (Reading literacy); Năng lực Khoa học phổ thông (Science literacy) - Đó là những kiến thức kỹ năng tối cần thiết cho một học sinh bước o cuộc sống trưởng thành. Và đó cũng là những kỹ năng kiến thức nền tảng, không thể thiếu cho quá trình học tập suốt đời của mỗi người. Quy mô của PISA là rất lớn có tính toàn cầu. Mỗi chu kì đánh giá tập trung o một lĩnh vực chính. Thời gian đánh giá dành cho lĩnh vực chính chiếm khoảng 2/3 tổng thời gian của cả đề thi. Các lĩnh vực năng lực được đánh giá trong các kỳ PISA (mỗi kì có 1 lĩnh vực được chọn là trọng tâm đánh giá) Năm 2000 Năm 2003 Năm 2006 Năm 2009 Năm 2012 Năm 2015 Đọc hiểu Làm toán Khoa học Đọc hiểu Làm toán Khoa học Đọc hiểu Làm toán Khoa học Đọc hiểu Làm toán Khoa học Đọc hiểu Làm toán Khoa học Ghi chú: Phần in đậm là nội dung trọng tâm của mỗi kì đánh giá 1.3.1. Năng lực Khoa học của PISA Đọc hiểu Làm toán Khoa họcnăng lực của một cá nhân biết sử dụng kiến thức khoa học để xác định các câu hỏi rút ra kết luận dựa trên chứng cứ để hiểu đưa ra quyết định về thế giới tự nhiên thông qua hoạt động của con người thực hiện việc thay đổi thế giới tự nhiên. Cụ thể là [3]: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN - Có kiến thức khoa học sử dụng kiến thức để xác định các câu hỏi, chiếm lĩnh kiến thức mới, giải thích hiện tượng khoa học rút ra kết luận trên cơ sở chứng cứ về các vấn đề liên quan đến khoa học. Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 12 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Hiểu những đặc tính của khoa học như một dạng tri thức của loài người một hoạt động tìm tòi khám phá của con người. - Nhận thức được vai trò của khoa học công nghệ đối với việc hình thành môi trường văn hóa, tinh thần, vật chất. - Sẵn sàng tham gia như một công dân tích cực, vận dụng hiểu biết khoa học o giải quyết các vấn đề liên quan tới khoa học. * Các câu hỏi ở 3 cấp độ/nhóm sau: + Xác định các câu hỏi khoa học: HS nhận biết các vấn đề mà có thể được khám phá một cách khoa học, nhận ra những nét đặc trưng chủ yếu của việc nghiên cứu khoa học. + Giải thích hiện tượng một cách khoa học: HS có thể áp dụng kiến thức về khoa học o tình huống đã cho, mô tả, giải thích hiện tượng một cách khoa học dự đoán sự thay đổi. Con người + Sử dụng các căn cứ khoa học, lí giải các căn cứ để rút ra kết luận. * Ngữ cảnh trong đánh giá năng lực Khoa học Ví dụ một số ngữ cảnh trong đánh giá Khoa học của PISA [3]: Sức khỏe (duy trì sức khỏe, tai nạn, dinh dưỡng,…). Tài nguyên (việc tiêu thụ năng lượng các tài nguyên). Môi trường (thái độ thân thiện với môi trường, sử dụng loại bỏ các loại vật liệu,…). Rủi ro (do thiên nhiên hay do con người,…). Các lĩnh vực khác (hứng thú với các giải thích về hiện tượng tự nhiên trong Xã hội khoa học, các sở thích, hoạt động, thể thao, âm nhạc dựa trên khoa học…). Sức khỏe (kiểm soát bệnh tật, sức khỏe cộng đồng, chọn lọc thức ăn, vận động xã hội,…). Tài nguyên (duy trì dân số, chất lượng cuộc sống, an toàn, sản xuất phân phối lương thực, cung cấp năng lượng…) Môi trường (phân bố dân số, xử lí rác thải, tác động của môi trường, thời tiết địa phương,...). Rủi ro [những thay đổi bất thường (động đất, thời tiết khắc nghiệt), các thay đổi chậm rãi lâu dài (sự sói mòn khu vực bờ biển, trầm tích), đánh giá DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN rủi ro]. Các lĩnh vực khác (các vật liệu mới, các thiết bị quy trình, biến đổi gen, Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 13 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TOEIC 800 PART 2 TÀI LIỆU DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN CỦA FANPAGE CỘNG ĐỒNG TOEICER VIỆT NAM
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu