Views
1 week ago

Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học 11 phần phi kim tiếp cận PISA theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

LINK BOX: https://app.box.com/s/k9kd5lss1hbdy9yaixokzfawj5oeqkf7 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1Lbr3TVVX-SNYMqBRRvTGhSISXMQlt7YI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3/ Các khí được dẫn qua tháp chuyển hoá chứa các luống bột sắt làm xúc tác. Giải thích ảnh hưởng của bột sắt tới: (a) tốc độ tạo sản phẩm amoniac. (b) lượng amoniac trong hỗn hợp tại cân bằng. Đáp án • Mức đầy đủ Chất xúc tác chỉ có tác dụng làm cho cân bằng được thiết lập nhanh hơn mà không làm chuyển dịch cân bằng nên: a) tốc độ tạo sản phẩm amoniac nhanh hơn. b) không ảnh hưởng lượng amoniac trong hỗn hợp tại cân bằng. • Mức chưa đầy đủ Trả lời đúng 1 ý. • Mức không đạt Trả lời sai hoặc không trả lời. 4/ Hỗn hợp cân bằng được đi qua tháp làm lạnh. Giải thích tại sao phải làm như vậy. Hãy cho biết quá trình tiếp theo là gì? riêng ra. tổng hợp. Đáp án • Mức đầy đủ - Hỗn hợp cân bằng được đi qua tháp làm lạnh để hóa lỏng khí NH 3 tách - Quá trình tiếp theo, hỗn hợp khí N 2 , H 2 chưa phản ứng được đưa lại tháp • Mức chưa đầy đủ Giải thích đúng, chưa nêu được quá trình tiếp theo hoặc ngược lại. • Mức không đạt Trả lời sai hoặc không trả lời. 5/ Phản ứng: N 2 (k) + 3H 2 (k) ←⎯⎯→ ⎯ 2NH 3 (k); ∆H = -92 kJ/mol. Hai biện pháp đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là A. giảm nhiệt độ giảm áp suất. B. tăng nhiệt độ tăng áp suất. C. giảm nhiệt độ tăng áp suất. D. tăng nhiệt độ giảm áp suất. Đáp án • Mức đầy đủ: Chọn C. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN • Mức không đạt: Chọn đáp án khác hoặc không trả lời. Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 32 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 6/ Hiđro tinh khiết để tổng hợp amoniac được sản xuất từ sự chuyển hóa có xúc tác một hỗn hợp gồm không khí, hơi nước khí thiên nhiên (có thành phần chính là metan). PƯ điều chế hiđro: CH 4 + 2H 2 O → CO 2 + 4H 2 (1) PƯ khử oxi để thu nitơ trong không khí: CH 4 + 2O 2 → CO 2 + 2H 2 O (2) PƯ tổng hợp amoniac: N 2(k) + 3H 2(k) € 2NH 3(k) (3) Để sản xuất một tấn khí amoniac cần lấy 841,7 m 3 không khí (chứa 21,03% O 2 ; 78,02% N 2 ; còn lại là các khí hiếm). Hỏi cần phải lấy bao nhiêu m 3 khí metan để có đủ lượng nitơ hiđro theo tỉ lệ 1:3 về thể tích dùng cho phản ứng tổng hợp amoniac. Giả thiết PƯ (1) (2) đều xảy ra hoàn toàn các khí xét ở cùng điều kiện. Đáp án • Mức đầy đủ - Tính trong 841,7 m 3 không khí có: V 841,7 × 21,03 100 841,7 × 78,02 100 3 3 O = ≈177,01m ; V = ≈ 656,7m 2 N2 ⇒ V 3 H ( ) 1970 , 1m 2 THamoniac = Tính CH 4 theo các PT: CH 4 + 2H 2 O → CO 2 + 4H 2 (1) 492,525m 3 ← 1970,1m 3 CH 4 + 2O 2 → CO 2 + 2H 2 O (2) 88,505m 3 ← 177,01m 3 ⇒ V CH = 492,525 + 88,505 = 581,03 4 m • Mức chưa đầy đủ Các bước tính toán đúng nhưng do tính toán nhầm lẫn dẫn đến kết quả sai. • Mức không đạt Không làm hoặc làm sai do chỉ tính CH 4 cho PT (1) hoặc (2). Bài 5: Khử độc brom 3 1/ Hơi brom rất độc, brom rơi o da sẽ gây bỏng nặng. Vì vậy nếu một người hít phải hơi brom thì ta có thể cho người đó hít dung dịch loãng của amoniac pha trong etanol để tiêu độc. Hoặc ngâm vết bỏng brom o dung dịch amoniac DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN loãng. Viết PTHH xảy ra, biết trong phản ứng đó: Đáp án • Mức đầy đủ: 8NH 3 + 3Br 2 → N 2 + 6NH 4 Br −3 0 0 − N → N+ 3 e ; Br + e → Br . Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 33 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Báo cáo khoa học: Hydrogels as Drug Delivery Systems (Hệ dẫn truyền thuốc Hydogels)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)