Views
6 months ago

Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học 11 phần phi kim tiếp cận PISA theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

LINK BOX: https://app.box.com/s/k9kd5lss1hbdy9yaixokzfawj5oeqkf7 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1Lbr3TVVX-SNYMqBRRvTGhSISXMQlt7YI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... i MỤC LỤC ............................................................................................................... ii KÍ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN ......................................... iv DANH MỤC CÁC BẢNG ...................................................................................... v DANH MỤC CÁC HÌNH ....................................................................................... vi MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1 1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................. 1 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu ................................................................................ 3 3. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................ 4 4. Nhiệm vụ nghiên cứu ....................................................................................... 4 5. Khách thể đối tượng nghiên cứu .................................................................. 5 6. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 5 7. Giả thuyết khoa học .......................................................................................... 6 8. Đóng góp mới của đề tài ................................................................................... 6 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾP CẬN PISA TRONG DẠY HỌC PHẦN PHI KIM HÓA HỌC LỚP 11 ......................................................................................... 7 1.1. Đổi mới phương pháp dạy học ....................................................................... 7 1.2. Bài tập hóa học .............................................................................................. 9 1.2.1. Xu hướng xây dựng bài tập hiện nay ................................................................... 9 1.2.2. Một số định hướng trong việc xây dựng bài tập Hóa học mới [20] [22] ......... 10 1.2.3. Vai trò của bài tập thực tiễn [20], [32],[33] ....................................................... 11 1.3. PISA năng lực Khoa học của PISA ......................................................... 11 1.3.1. Năng lực Khoa học của PISA ............................................................................ 12 1.3.2. Bài tập của PISA ................................................................................................ 14 1.3.3. PISA tại Việt Nam.............................................................................................. 15 1.4. Thực trạng việc sử dụng câu hỏi bài tập tiếp cận PISA trong dạy học môn hóa học 11 ở trường THPT ................................................................................. 18 1.4.1. Mục đích điều tra ................................................................................................ 18 1.4.2. Nội dung điều tra ................................................................................................ 18 1.4.3. Đối tượng điều tra ............................................................................................... 18 1.4.4. Phương pháp điều tra ......................................................................................... 18 1.4.5. Kết quả điều tra................................................................................................... 18 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 ..................................................................................... 22 Chương 2. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN PHI KIM HÓA HỌC LỚP 11 THEO HƯỚNG TIẾP CẬN PISA.......................................... 23 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú ii www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.1. Phân tích chương trình hóa học 11 phần phi kim ......................................... 23 2.1.1. Mục tiêu .............................................................................................................. 23 2.1.2. Cấu trúc nội dung nghiên cứu trong chương trình [29] .................................... 24 2.2. Thiết kế hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA trong dạy học Hóa học phần phi kim 11 .................................................................................................. 25 2.2.1. Mục tiêu nguyên tắc thiết kế bài tập tiếp cận PISA ..................................... 25 2.2.2. Quy trình thiết kế hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA [18] [20].......... 26 2.3. Hệ thống bài tập phần phi kim 11 theo hướng tiếp cận PISA ....................... 27 chất. .............................................................................................................................. 62 2.4. Sử dụng hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA trong dạy học hóa học lớp 11 phần phi kim .......................................................................................... 103 2.4.1. Khi dạy bài mới (phụ lục 4 7) ..................................................................... 103 2.4.2. Sử dụng khi luyện tập, kiểm tra (phụ lục 5, 8) ................................................ 104 2.4.3. Sử dụng khi tự học ở nhà hay thông qua các hoạt động ngoại khóa khác ..... 104 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 ................................................................................... 104 Chương 3 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .............................................................. 105 3.1. Mục đích, nhiệm vụ thực nghiệm ............................................................... 105 3.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm ...................................................................... 105 3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm ...................................................................... 105 3.2. Thời gian, đối tượng thực nghiệm .............................................................. 105 3.2.1. Thời gian thực nghiệm ..................................................................................... 105 3.2.2. Đối tượng thực nghiệm .................................................................................... 106 3.3. Quá trình tiến hành thực nghiệm ................................................................ 106 3.3.1. Lựa chọn đối tượng thực nghiệm ..................................................................... 106 3.3.2. Kiểm tra mẫu trước thực nghiệm ..................................................................... 106 3.3.3. Lựa chọn giáo viên thực nghiệm ..................................................................... 106 3.3.4. Tiến hành thực nghiệm..................................................................................... 106 3.3.5. Thực hiện chương trình thực nghiệm .............................................................. 107 3.4. Kết quả thực nghiệm xử lý kết quả thực nghiệm ................................... 107 3.4.1. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm ................................................................ 107 3.4.2. Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm ................................................................... 107 3.4.3. Xử lí kết quả ..................................................................................................... 113 3.4.4. Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm .......................................................... 115 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 ................................................................................... 117 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................................. 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 120 PHỤ LỤC DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú iii www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH