Views
6 days ago

Nghiên cứu áp dụng các định luật bảo toàn vào việc giải nhanh các bài toán về kim loại sắt (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/y813is8vnlkxpq28ajqbmul7c6j8b7qj LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1Az6qrPx8S4KYC-SL8wT5B7SUsXYN6xtN/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 15 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.1.2.3. Công thức của định luật: Trước phản ứng nguyên tố X có trong các chất A,B Sau phản ứng nguyên tố X có trong các chất C, D Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố cho nguyên tố X có: n A .số ntử X trong A + n B .số ntử X trong B =n C .số ntử X trong C +n D .số ntử X trongD ⎧FeO : amol * Ví dụ: Cho hỗn hợp A ⎨ ⎩Fe2O3 : bmol ⎧Fe2O3du : xmol ⎪ FeOdu : ymol ⎯→ hỗn hợp rắn B ⎨ ⎪Fe3O4 : zmol ⎪ ⎩Fe : tmol ⎯ CO Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố cho nguyên tố Fe có: ∑n Fe/A = ∑n Fe/B → a.1+b.2 = x.2 + y.1 + z.3 +t.1 2.1.3. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON: 2.1.3.1. Nội dung của định luật: Khi có nhiều chất oxi hoá và chất khử trong một hỗn hợp phản ứng (nhiều phản ứng hoặc phản ứng qua nhiều giai đoạn) thì tổng số electron mà các chất khử cho phải bằng tổng số electron mà các chất oxi hoá nhận. → Tổng số mol electron mà các chất khử cho bằng tổng số mol electron mà các 2.1.3.2. Kinh nghiệm áp dụng định luật: chất oxi hoá nhận - Áp dụng định luật bảo toàn electron khi gặp các bài toán mà những phản ứng xảy ra là phản ứng oxi hoá khử (phức tạp, nhiều giai đoạn, nhiều quá trình) - Khi giải bài toán dùng phương pháp bảo toàn electron không cần viết phương trình phản ứng mà chỉ cần tìm xem trong quá trình phản ứng có bao nhiêu mol e do chất khử cho và bao nhiêu mol e do chất oxi hoá nhận. Muốn vậy ta cần DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN xác định đúng trạng thái đầu và trạng thái cuối (bỏ qua các giai đoạn trung gian). Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 16 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.1.3.3. Công thức của định luật: chất A,B có: Giả sử bài toán hoá học có: chất khử là A có số mol chất oxi hoá là B có số mol Áp dụng định luật bảo toàn electron cho 2 quá trình oxi hoá và khử của 2 * Ví dụ: Tính thể tích dd FeSO 4 0,5M cần thiết để phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch KMnO 4 0,2M trong môi trường axít. Giải Gọi số mol FeSO 4 tham gia phản ứng là x Quá trình khử: Fe 2+ → Fe 3+ + 1e x 1.x Quá trình oxi hoá: Mn +7 + 5e → Mn +2 0,02 5.0,02 Áp dụng định luật bảo toàn e có: 1.x = 5.0,02 → 2.1.4. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH: 2.1.4.1. Nội dung của định luật: : n A : n B x = 0,1 mol → V = 0.2 lít Trong một dung dịch, nếu tồn tại đồng thời các ion dương và ion âm thì tổng số điện tích dương bằng tổng số điện tích âm. Vì vậy dung dịch luôn trung hoà về điện. → ∑số e nhường x n A = ∑số e nhận x n B Tổng số mol các điện tích dương của ion dương bằng tổng số mol các điện 2.1.4.2. Kinh nghiệm áp dụng định luật: tích âm của ion âm Áp dụng định luật bảo toàn điện tích khi gặp: - Những bài toán cho biết số mol, nồng độ... của các ion trong dung DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN dịch, yêu cầu xác định biểu thức liên hệ giữa các số mol Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial