Views
6 days ago

Nghiên cứu áp dụng các định luật bảo toàn vào việc giải nhanh các bài toán về kim loại sắt (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/y813is8vnlkxpq28ajqbmul7c6j8b7qj LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1Az6qrPx8S4KYC-SL8wT5B7SUsXYN6xtN/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 17 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Hoặc những bài toán yêu cầu tính khối lượng chất rắn sau khi cô cạn một dung dịch khi biết số mol các chất hoặc ion trong dung dịch. - Các bài toán pha chế dung dịch, xử lý nước cứng. 2.1.4.3. Công thức của định luật: * Ví dụ: Giả sử trong một dung dịch tồn tại các ion: A n+ có số mol là x, B m+ có số mol là y, C p- có số mol là z, D q- có số mol là t Áp dụng định luật bảo toàn điện tích có: 2.2. MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VỀ KIM LOẠI SẮT CÓ THỂ ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỂ GIẢI NHANH [ 1], [3], [4], [7],[8], [10], [11]. 2.2.1. DẠNG TOÁN SẮT TÁC DỤNG VỚI AXIT (HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 ...) 2.2.1.1. Phương pháp giải: sắt (III). ∑ n ion dương x điện tích ion dương = ∑ n ion âm x điện tích ion âm - Fe + (HCl hoặc H 2 SO 4 loãng) → Fe 2+ + H 2 Nếu đề cho n H 2 ta tính được n Fe theo tỉ lệ: n Fe = n H 2 - Fe + HNO 3 / H 2 SO 4 đặc → Fe 3+ + sản phẩm khử chứ N hoặc S + H 2 O Nếu axit (HNO 3 / H 2 SO 4 đặc) dư thì sau phản ứng chỉ thu được muối Nếu sau phản ứng vẫn còn kim loại chứng tỏ Fe dư (hoặc đề cho Fe dư sau phản ứng) thì sản phẩm cuối cùng sau phản ứng chỉ có muối sắt (II) vì: Fe + 2Fe 3+ 3Fe 2+ . Nếu Fe và axit cùng hết có thể muối tạo thành sau phản ứng là hỗn hợp 2 muối sắt (II) và sắt (III). - m muối tạo thành = m Fe + m gốc axit tạo muối Đối với phản ứng Fe + HNO 3 ta có: m muối tạo thành = m Fe + m ( n NO 3 NO − tạo muối 3 x. n + y. m = z. p + t. q DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN n HNO 3 phản ứng = n N trong HNO 3 = nNO − tạo muối + n N trong sản phẩm khử 3 − tạo muối = số mol electron nhường hoặc số mol electron nhận). Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 18 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.2.1.2. Bài tập vận dụng Ví dụ 1: Cho Fe phản ứng với 0,04 mol dung dịch HNO 3 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch A, khí NO và chất rắn B. Khối lượng muối thu được trong dung dịch X là: A. 9,68g B. 2,42g C. 10,8g D. 2,7g Giải: Cách 1: Theo phương pháp bảo toàn e và bảo toàn nguyên tố HNO Tóm tắt quá trình pứ: Fe 3 Fe 3+ Fe dư Fe 2+ Áp dụng ĐLBT nguyên tố N: 1. n HNO 3 pứ = 3. n Fe(NO 3 ) 3 + 1.n NO = 0,04 → n HNO 3 pứ = 3. x + 1. x = 0,04 → x = 0,01mol Fe → Fe 2+ +5 +2 + 2e N + 3e → N x x 2x 0,03 0,01 Áp dụng ĐLBT e có: 2x = 0,03 → x = 0,015 mol Áp dụng ĐLBT nguyên tố Fe: n Fe(NO 3 ) 2 = n Fe = 0,015 mol→ Đáp án:D Cách 2: Phương pháp biện luận Fe + 4HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O (1) 0,04 0,01 Fe dư + 2Fe(NO 3 ) 3 → 3Fe(NO 3 ) 2 (2) 0,01 0,015 → m Fe(NO 3 ) 2 = 0,015. 180 = 2,7g * Phân tích một sai lầm của học sinh: + Sai lầm 1: Cho muối thu được trong dung dịch X là muối sắt(III) nên xác định số mol e do Fe cho sai: Fe → Fe 3+ + 3e x 3x không biết được sau phản ứng Fe vẫn còn dư thì trong dung dịch không còn muối sắt(III) chỉ tồn tại muối sắt (II) do: Fe dư +2Fe 3+ → 3Fe 2+ và xem số mol HNO 3 oxi hoá chính là số mol HNO 3 phản ứng nên xác định số mol e nhận sai: +5 +2 N + 3e → N 0,04 0,12 Áp dụng ĐLBT e: 3x = 0,12 → x = 0,04 ml DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN → m Fe(NO 3 ) 3 = 0,04. 242 = 9,68g → chọn A (sai) Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial