Views
6 days ago

Nghiên cứu áp dụng các định luật bảo toàn vào việc giải nhanh các bài toán về kim loại sắt (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/y813is8vnlkxpq28ajqbmul7c6j8b7qj LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1Az6qrPx8S4KYC-SL8wT5B7SUsXYN6xtN/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 19 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định + Sai lầm 2: xác định đúng muối tạo thành là muối sắt (II) nhưng xác định số mol HNO 3 oxi hoá sai nên xác định số mol e nhận sai như sai lầm 1: +5 +2 Fe → Fe 2+ + 2e N + 3e → N x 2x 0,04 0,12 Áp dụng ĐLBT e: 2x = 0,12 → x = 0,06 mol → m Fe(NO 3 ) 2 = 0,06. 180 = 10,8g → chọn C (sai) Ví dụ 2: Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng thu được 6,72 lít khí (ở đktc). Cũng m gam Fe trên cho tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng thì thể tích khí NO (ở đktc) duy nhất sinh ra là: A. 224 ml B. 448 ml C. 672 ml D. 336 ml Cách 1: Theo phương pháp bảo toàn e Giải: n Fe = n H 2 = 0,03 mol (Fe và H 2 đều nhường 2e) Fe → Fe 3+ +5 +2 + 3e N + 3e → N ( NO) 0,03 0,09 3x x Áp dụng ĐLBT e có: 3x = 0,09 → x = 0,03 mol → Đáp án: C Cách 2: Theo phương pháp biện luận Fe + H 2 SO 4 → FeSO 4 + H 2 0,03 0,03 Fe + 4 HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO + 15H 2 O 0,03 0,03 → V = 672 ml * Phân tích một số sai lầm của học sinh: + Sai lầm 1: Cho Fe tác dụng với HNO 3 cũng tạo ra muối sắt (II) như Fe tác dụng với H 2 SO 4 loãng nên xác định số mol e cho sai: Fe → Fe 2+ +5 +2 + 2e N + 3e → N ( NO) 0,03 0,06 3x x Áp dụng ĐLBT e có: 3x =0,06→ x = 0,02 mol → V NO = 0,448 lít→ chọn B(sai) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 20 + Sai lầm 2: Cho Fe tác dụng với H 2 SO 4 loãng tạo muối sắt (III) như Fe tác http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định dụng với HNO 3 nên xác định số mol Fe sai → xác định số mol e cho sai: 2Fe + 6H + → Fe 3+ + 3H 2 0,02 0,03 Fe → F e 3+ +3e 0,02 0,06 → chọn B (sai) 2.2.2. DẠNG TOÁN HOÀ TAN SẮT VÀ HỢP CHẤT CÓ TÍNH KHỬ CỦA SẮT BẰNG DUNG DỊCH AXIT (HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 ...) 2.2.2.1. Phương pháp giải: - Fe và các hợp chất có tính khử của sắt (như: các muối sắt (II), FeO, Fe 3 O 4 , Fe(OH) 2 ) khi tác dụng với axit HNO 3 và H 2 SO 4 đặc, nóng đều tạo thành muối sắt (III) và kèm theo các sản phẩm khử chứa nitơ (hoặc chứa lưu huỳnh). - Hỗn hợp (Fe + oxit sắt) khi tác dụng với axit (HCl và H 2 SO 4 loãng), sau phản ứng thu được khí H 2 , khí H 2 sinh ra là do Fe tác dụng với axit, khi đó: n Fe = n H 2 - Các oxit sắt (FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 ) tác dụng với axit ( HCl hoặc H 2 SO 4 loãng), sau phản ứng chỉ thu được muối sắt có hoá trị tương ứng và nước (không sinh ra khí). Khi đó số mol H + phản ứng = 2 số mol nguyên tử O trong oxit vì: O 2- + 2H + → H 2 O - Tính khối lượng Fe hoặc oxit sắt hoặc khối lượng nguyên tử O trong oxit sắt theo công thức: m Oxit sắt = m O/Oxit + m Fe . DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial