Views
1 week ago

Nghiên cứu áp dụng các định luật bảo toàn vào việc giải nhanh các bài toán về kim loại sắt (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/y813is8vnlkxpq28ajqbmul7c6j8b7qj LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1Az6qrPx8S4KYC-SL8wT5B7SUsXYN6xtN/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 23 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định HNO 3 ( FeO, Fe 2 O 3 ) 145,2g Fe(NO 3 ) 3 Áp dụng ĐLBT nguyên tố Fe: 1. n FeO + 2n Fe 2 O 3 = 1. n Fe(NO 3 ) 3 → 1. 0,4 + 2n Fe 2 O 3 = 1. 0,6 → n Fe 2 O 3 = 0,1 mol m = m FeO + m Fe 2 O 3 = 0,4. 72 + 0,1. 160 = 44,8g → Đáp án: C Cách 2: Theo phương pháp biện luận 8FeO + 26HNO 3 → 8Fe(NO 3 ) 3 + N 2 O + 13H 2 O (1) x x x 8 Fe 2 O 3 + 6HNO 3 → 2Fe(NO 3 ) 3 + 3H 2 O (2) y 2y Theo đề và ptpứ (1), (2) có: n N 2 O = 8 x = 0,05 mol → x = 0,4 mol = nFeO n Fe(NO 3 ) 3 = x + 2y = 0,6 mol → y = 0,1 mol → m = m FeO + m Fe 2 O 3 = 0,4. 72 + 0,1. 160 = 44,8g * Phân tích một số sai lầm của học sinh: + Sai lầm 1: n N 2 O = 0,05 mol nhưng khi đưa vào bán phản ứng: 2N + 8e → 2N(N 2 O) 8.0,05 2 0,05 Dẫn đến số mol e nhận là: 0,2 mol → n FeO = n Fe 2 O 3 = 0,2 mol →C (sai) + Sai lầm 2: Khi giải theo phương pháp biện luận do viết sai phương trình phản ứng dẫn đến không cân bằng được phương trình phản ứng nên không tìm ra kết quả: Fe 2 O 3 + HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + N 2 O + H 2 O +5 Vì vậy, khi giải các bài toán hoá học, để khỏi lúng túng khi giải, đặc biệt trong các kì thi khỏi mất tinh thần do giải hoài mà không tìm ra kết quả cần viết đúng phương trình phản ứng, muốn vậy ta cần nắm vững kiến thức lý thuyết về hoá học và rèn kỹ năng viết các phương trình phản ứng một cách thành thạo. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN +1 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 24 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.2.3. DẠNG TOÁN SẮT TÁC DỤNG VỚI PHI KIM: 2.2.3.1. Phương pháp giải: - Oxi hoá không hoàn toàn sắt thu được A gồm (Fe + oxit sắt), tiếp tục oxi hoá A bằng axit HNO 3 hoặc H 2 SO 4 đặc nóng thì sản phẩm cuối cùng thu được là muối sắt (III). Sơ đồ tóm tắt: Fe + O 2 (hh Fe+ oxit sắt) + axit Fe 3+ . Trong hai quá trình trên, chất khử là Fe còn chất oxi hoá là O 2 và axit (HNO 3 hoặc H 2 SO 4 đặc). Áp dụng ĐLBT e : ∑ n e (Fe cho) = ∑ (n e (O 2 nhận) + n e (axit nhận )) - Đối với bài toán Fe + S → hỗn hợp sản phẩm, hoà tan hỗn hợp sản phẩm này bằng dung dịch axit ( HCl hoặc H 2 SO 4 loãng) thu được hỗn hợp khí chứng tỏ Fe dư sẽ tác dụng với axit sinh ra H 2 nên hỗn hợp khí gồm : H 2 và H 2 S. Khi đó n Fe pứ = n Spứ = n H 2 S và n Fe dư = n H 2 Nếu đề cho dữ kiện tính được khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí H 2 và H 2 S bằng 18 thì khi đó n H 2 = n H 2 S và %H 2 = % H 2 S = 50%. 2.2.3.2. Bài tập áp dụng: Ví dụ 1: Để m gam phoi bào sắt ngoài không khí, sau một thời gian biến thành 12g hỗn hợp B gồm Fe, FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 . Cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO 3 dư thấy giải phóng ra 2,24 lít khí NO (đktc). Giá trị của m là: A. 10,87g B. 9,05g C. 10,08g D. 5,04g Giải: Cách 1: Theo phương pháp bảo toàn e và bảo toàn khối lượng: Tóm tắt quá trình phản ứng: m g Fe + O 2 12g hhB (Fe, FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 ) + HNO 3 dư 2,24 lít NO Áp dụng ĐLBT khối lượng: m O 2 = m B - m Fe = (12 – m)g Fe → Fe 3+ + 3e O 2 + 4e → 2O 2- m 3m 12 − m 12 − m 56 56 32 8 +5 +2 N + 3e → N 0,3 0,1 3m 12 − m Áp dụng ĐLBT e: = + 0,3 → m = 10,08g → Đáp án:C 56 8 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial