Views
6 days ago

Nghiên cứu áp dụng các định luật bảo toàn vào việc giải nhanh các bài toán về kim loại sắt (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/y813is8vnlkxpq28ajqbmul7c6j8b7qj LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1Az6qrPx8S4KYC-SL8wT5B7SUsXYN6xtN/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 41 Cách 2: Theo phương pháp biện luận http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Sau phản ứng còn chất rắn → Fe dư và m Fe dư = 0,12g Fe + 4HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O 0,02 0,02 0,02 Fe + 2Fe(NO 3 ) 3 → 3Fe(NO 3 ) 2 0,01 0,02 →∑n Fe pứ = 0,03 mol → m = 1,8g * Lưư ý: m Fe đem phản ứng = m Fe phản ứng + m Fedư Bài 4: Hoà tan 11,2 gam Fe bằng dung dịch HNO 3 thu được khí không màu hoá nâu ngoài không khí, dung dịch X và còn lại 2,8 gam một chất rắn. Tính khối lượng muối trong dung dịch X. A. 36g B. 27g C. 48,4g D. 36,3g Giải: Cách 1: Theo phương pháp bảo toàn nguyên tố: Sau phản ứng còn lại chất rắn nên Fe dư→ muối trong dd X chỉ có muối sắt(II) Fe → Fe(NO 3 ) 2 , Áp dụng ĐLBT nguyên tố Fe có: n Fe(NO 3 ) 2 = n Fepứ = 0,15 mol →m Fe(NO 3 ) 2 = 0,15 . 180 = 27(g) → Đáp án: B Cách 2: Theo phương pháp biện luận m Fe pứ = 11,2 – 2 ,8 = 8,4g → n Fe pứ = 0,15 mol Fe + 4HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O (1) x x Fe dư + 2Fe(NO 3 ) 3 → 3Fe(NO 3 ) 2 (2) x 3x x 2 2 Từ (1) & (2) →∑n Fe pứ = x + 2 x = 0,15 → x = 0,1 mol 3x → n Fe(NO 3 ) 2 = = 0,15 → mFe(NO 2 3 ) 2 = 0,15. 180 = 27g DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 42 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 5: Khi cho cùng một lượng Fe là 0,2 mol phản ứng hết với dung dich HCl và phản ứng hết với dung dịch HNO 3 dư thu được muối clorua và muối nitrat có khối lượng chênh lệch m gam. Giá trị của m: A. 10,6 g B. 23 g C. 2,3g D.15,9g Giải Cách 1: Phương pháp bảo toàn nguyên tố * Tóm tắt quá trình pứ: Fe HCl FeCl 2 ; Fe HNO 3 Fe(NO 3 ) 3 Áp dụng ĐLBT nguyên tố Fe: n FeCl 2 = n Fe(NO 3 ) 3 = n Fe = 0,2 ml ∆M = 186 – 71 = 115 (g) → m = 115. 0,2 = 23 (g) → Đáp án: B Cách 2: Phương pháp biện luận Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 0,2 0,2 Fe + 4HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O 0,2 0,2 → m = m Fe(NO 3 ) 3 - m FeCl 2 = 0,2. 242 – 0,2. 127 = 23 (g) Bài 6: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H 2 SO 4 đặc, nóng (giả thiết SO 2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được: A. 0,03 mol Fe(SO 4 ) 3 và 0,06 mol FeSO 4 B. 0,02 mol Fe(SO 4 ) 3 và 0,08 mol FeSO 4 B. 0,02 mol Fe(SO 4 ) 3 và 0,08 mol FeSO 4 C. 0,05 mol Fe(SO 4 ) 3 và 0,02 mol Fe dư D. 0,12 mol FeSO 4 Hướng dẫn giải: Để giải nhanh dạng bài tập này ta có thể áp dụng theo cách sau: Nếu: - 2n Fe