Views
9 months ago

Nghiên cứu áp dụng các định luật bảo toàn vào việc giải nhanh các bài toán về kim loại sắt (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/y813is8vnlkxpq28ajqbmul7c6j8b7qj LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1Az6qrPx8S4KYC-SL8wT5B7SUsXYN6xtN/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 55 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 2: Cho 5,6g bột sắt tác dụng với oxi thu được 6,8g hỗn hợp X gồm ba chất rắn. Hoà tan X trong dung dịch HNO 3 dư thu được V lít NO 2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là: A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 6,72 lít D. 1,12 lít Hướng dẫn giải: Áp dụng ĐLBT khối lượng: m O 2 = m X - m Fe = 1,2g Fe → Fe 3+ + 3e N + 3e → N 0,1 0,3 3x x O 2 + 4e → 2O 2- 0,0375 0,15 Áp dụng ĐLBT e: 0,3 = 0,15 + 3x → x = 0,05 mol →Đáp án:D Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 16,8g bột sắt trong oxi dư. Chất rắn thu được cho tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch A. Cho NaOH dư vào dung dịch A, kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 48g B. 24g C. 12g D. 8g Hướng dẫn giải: 2Fe ... → Fe 2 O 3 0,3 0,15 → Đáp án:B Bài 4: Đốt cháy x mol sắt bởi oxi thu được 5,04g hỗn hợp A gồm các oxit sắt. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO 3 dư thu được 0,3 mol hỗn hợp khí Y gồm NO và NO 2 (d Y/H2 = 19). Giá trị của x là: A. 0, 41mol B. 0,31 mol C. 0,32 mol D.0,15 mol Hướng dẫn giải: M NO+NO2 = 30 + 46 0,3 = 38 = → n NO = n NO 2 M 2 = Y 2 = 0,15 mol Fe → Fe 3+ + 3e O 2 + 4e → 2O 2- x Áp dụng ĐLBT e: 3x = 3x +5 +4 5,04 − 56x 32 5,04 − 56x 8 +5 +2 N + 3e → N 0,45 0,15 +5 +4 N + 1e → N 0,15 0,15 5,04 − 56x + 0,6 → x = 0, 41mol →Đáp án:A 8 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 56 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 5: Nung hỗn hợp gồm a gam bột Fe và b gam bột S/t o C ( không có O 2 ) thu được hỗn hợp A. Hoà tan A vào dung dịch HCl dư thu được 0,4g chất rắn B, dung dịch C và khí D (d D / H2 = 9 ) sục khí D từ từ qua dung dịch Cu(NO 3 ) 2 dư tạo thành 14,4g kết tủa màu đen. a, b có giá trị lần lượt là: A. 16,8g và 5,2g C. 18,6g và 2,5g B. 5,2g và 16,8g D. 2,5g và 18,6g Hướng dẫn giải: M D = 18 ( M H 2 S = 34) nên D gồm H 2 S và H 2 → Fe dư khi phản ứng với S 34 + 2 và n H 2 S = n H 2 ( = 18). A + HCl dư → rắn B là S dư 2 n H 2 S = n CuS = 0,15 mol = n H 2 mà n H 2 = n Fe dư và n H 2 S = n Fe pứ = n S pứ →n Fe pứ = n S pứ = n Fe dư = n H 2 S = n H 2 = 0,15 mol → n Fe bđ = n Fe pứ + n Fe dư = 0,3 mol → a = 16,8g và b = 0,15.32+0,4 = 5,2g Bài 6: Nung hoàn toàn hỗn hợp bột Fe và S /t o C ( không có O 2 ), đem sản phẩm sau phản ứng hoà tan trong dung dịch HCl dư thấy có 4,48 lít khí thoát ra. Nếu cho hết lượng khí này vào dung dịch Pb(NO 3 ) 2 dư thì thấy thoát ra 2,24 lít khí (các khí đo ở đktc). Khối lượng của Fe và S trong hỗn hợp đầu lần lượt là: A. 5,6g và 3,2g C. 11,2g và 3,2g B. 3,2g và 5,6g D. 6,4g và 11,2g Hướng dẫn giải: Khí thoát ra khi cho Fe + S cho qua dung dịch Pb(NO 3 ) 2 có khí thoát ra → khí đó là H 2 → Fe dư n Fe pứ = n S = n H 2 S = n hh - n H 2 = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol và n Fe dư = n H 2 = 0,1 mol → m Fe = 11,2g và m S = 3,2g →Đáp án:C Bài 7: Cho sản phẩm tạo thành khi nung hỗn hợp 5,6g bột Fe và 1,6g bột S vào HCl dư thì thu được hỗn hợp khí A và dung dịch B ( H = 100%). Thành phần phần trăm thể tích hỗn hợp khí tạo thành là: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 50% H 2 S và 50%H 2 C. 20% H 2 S và 80%H 2 B. 40% H 2 S và 60%H 2 D. 80% H 2 S và 20%H 2 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng