Views
9 months ago

Nghiên cứu áp dụng các định luật bảo toàn vào việc giải nhanh các bài toán về kim loại sắt (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/y813is8vnlkxpq28ajqbmul7c6j8b7qj LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1Az6qrPx8S4KYC-SL8wT5B7SUsXYN6xtN/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 61 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 12: Cho khí CO dư đi qua a gam hỗn hợp Fe và Fe 2 O 3 ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được 11,2g Fe. Nếu ngâm a gam hỗn hợp trên trong dung dịch CuSO 4 dư, sau phản ứng thu được một chất rắn có khối lượng tăng thêm 0,8g. Giá trị của a là: A. 13,60g B. 13,06g C. 5,60g D. 2,80g Hướng dẫn giải: ag(Fe, Fe 2 O 3 ) 11,2g Fe Áp dụng ĐLBT nguyên tố Fe: n Fe + 2n Fe 2 O 3 = 0,2 mol CuSO 4 dư ag (Fe, Fe 2 O 3 ) ( Cu, Fe 2 O 3 ) ∆m↑ = 0,8g và ∆M↑ = 8g → n Fe = 0,1 mol →n Fe 2 O 3 = 0,05 mol → Đáp án:A Bài 13: Khử hết m gam Fe 2 O 3 cần V lít (đktc) khí CO, t o C. Sau phản ứng thu được hỗn hợp A gồm Fe 3 O 4 và Fe có khối lượng bằng 28,8g. Lấy A hoà tan hết trong dung dịch H 2 SO 4 loãng dư sinh ra 2,24 lít khí (đktc). Giá trị m và V là: A. 32g và 2,24 lít C. 32g và 3,36 lít B. 32g và 4,48 lít D. 16g và 2,24 lít Hướng dẫn giải: n Fe/A = n H 2 = 0,1 mol→ m Fe 3 O 4 = m A – m Fe/A = 23,2g→ n Fe 3 O 4 = 0,1 mol Fe 2 O 3 + CO → A (Fe 3 O 4 , Fe) + CO 2 Áp dụng ĐLBT nguyên tố Fe →n Fe 2 O 3 =0,2 molvà n CO = 0,2 mol→ Đáp án: B Bài 14: Có hỗn hợp A gồm Fe và Fe 2 O 3 . người ta làm những thí nghiệm sau: TN 1 : Cho một lượng khí CO đi qua a gam hỗn hợp ở nhiệt độ cao thu được 11,2g Fe. TN 2 : Ngâm a gam hỗn hợp trong dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu được 2,24 lít khí H 2 (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu lần lượt là: A. 5,6g và 8g C. 2,8g và 4g B. 8 và 5,6g D. 4g và 2,8g Hướng dẫn giải: ag h 2 A (Fe,Fe 2 O 3 ) ag h 2 A (Fe,Fe 2 O 3 ) HCl CO CO 2,24 lít H 2 → n Fe/A = n H 2 = 0,1 mol 11,2g Fe Áp dụng ĐLBT nguyên tố Fe: n Fe/A +2n Fe 2 O 3 = 0,2 mol DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN → n Fe 2 O 3 = 0,05 mol→ Đáp án:A Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 62 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 15: Cho khí H 2 qua ống sứ chứa a gam Fe 2 O 3 đun nóng, sau một thời gian thu được 5,2g hỗn hợp X gồm bốn chất rắn. Hoà tan hết hỗn hợp X bằng HNO 3 đặc nóng thu được 0,785 mol khí NO 2 . Giá trị của a là: A. 2,94g B. 9,90g C. 11,48g D. 7,98g Hướng dẫn giải: Fe 2 O 3 → ... → Fe(NO 3 ) 3 nên số oxi hoá của Fe không thay đổi. Khối lượng nguyên tử O của Fe 2 O 3 mất khi pứ với H 2 : m O = (a – 5,2) g → n H 2 = n O = a − 5,2 (H 2 + O → H 2 O) 16 H 2 → 2H + + 2e N + 1e → N a − 5,2 a − 5,2 0,785 0,785 16 8 a − 5,2 Áp dụng ĐLBT e: = 0,785 → Đáp án: C 8 Bài 16: Khử 32g hỗn hợp CuO và Fe 2 O 3 bằng H 2 dư/t o C thu được 9g nước. Thành phần định lượng của CuO và Fe 2 O 3 lần lượt là: A. 8g và 8g B. 4g và 4g C. 8gvà 16g D.16g và 16g Hướng dẫn giải: n O/hh oxit = n H 2 O = 0,5 mol Áp dụng ĐLBT nuyên tố O: n CuO Theo đề 80x + 160y = 32 → +5 +4 + 3n Fe 2 O 3 = 0,5 mol → x + 3y = 0,5 ⎧x = 0,2 ⎨ → Đáp án: D ⎩y = 0,1 Bài 17: Dùng H 2 khử hoàn toàn m gam hỗn hợp Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 người ta thu được 1,8g H 2 O và chất rắn A. Mặt khác, nếu hoà tan hỗn hợp oxit trong dung dịch HCl bão hoà clo vừa đủ thì thu được 500 ml dung dịch muối 0,14M. Giá trị của m là: A. 5,52g B. 5,25g C. 6,24g D. 5,50g Hướng dẫn giải: (Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 ) ddHCl+Cl 2 FeCl 3 Áp dụng ĐLBT nguyên tố Fe: 2n Fe 2 O 3 + n Fe 3 O 4 = 0,07 mol 2. x + y = 0,07 (1) n O/oxit = n H 2 O = 0,1 → 3x + 4y = 0,1 (2) ⎧x = 0,02 Từ (1);(2) → ⎨ → m = m Fe ⎩y = 0,01 2 O 3 + m Fe 3 O 4 = 5,52g → Đáp án:A DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)