Views
1 week ago

Nghiên cứu áp dụng các định luật bảo toàn vào việc giải nhanh các bài toán về kim loại sắt (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/y813is8vnlkxpq28ajqbmul7c6j8b7qj LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1Az6qrPx8S4KYC-SL8wT5B7SUsXYN6xtN/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 67 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 6: Dùng CO để khử 1 oxit sắt ở nhiệt độ cao thu được 1,68 gam Fe và 1, 32 gam CO 2 . Công thức phân tử của oxit sắt là: A. FeO B. Fe 2 O 3 C. Fe 4 O 3 D. Fe 3 O 4 Hướng dẫn giải: n O = n CO = n CO 2 và tính n Fe → FeO → Đáp án:A Bài 7: Cho 0,3 mol Fe x O y tham gia phản ứng nhiệt nhôm thấy tạo ra 0,3 mol Al 2 O 3 . Công thức phân tử của oxit sắt là: A. FeO B. Fe 2 O 3 C. Fe 4 O 3 D. Fe 3 O 4 Hướng dẫn giải: Fe x O y + Al → Al 2 O 3 + Fe Áp dụng ĐLBT nguyên tố O: y. n FexOy = 3. n Al 2 O 3 → y. 0,3 = 3. 0,3→ y = 3 → Fe 2 O 3 → Đáp án:B Bài 8: Hoà tan 27,8 gam muối FeSO 4 .nH 2 O vào nước được 500 gam dung dịch A 3,04%. Công thức của muối là: A.FeSO 4 .H 2 O B.FeSO 4 .2H 2 O C.FeSO 4 .5H 2 O D. FeSO 4 .7H 2 O Hướng dẫn giải: FeSO 4 .nH 2 O H 2 O FeSO 4 (152+18n) 152 27,8 15,2 → 15,2. (152+18n) = 152. 27,8 → n = 7→FeSO 4 .7H 2 O→ Đáp án:D Bài 9: Cho 12,7 gam muối sắt clorua tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO 3 tạo ra 28,7 gam kết tủa. Công thức muối sắt clorua đó là: A. FeCl 2 B. FeCl 3 C. FeCl D. Fe 2 Cl Hướng dẫn giải: FeCl n + nAgNO 3 → Fe(NO 3 ) n + nAgCl (56 + 35,5n) n.143,5 12,7 28,7 → 28,7(56 + 35,5n) = 12,7. 43,5n → n = 2 → FeCl 2 → Đáp án: A DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 68 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 10: Hoà tan hoà toàn một oxit sắt vào dung dịch H 2 SO 4 thu được dung dich B. Dung dịch B làm mất màu dung dịch KMnO 4 và có thể hoà tan Cu. Công thức phân tử của oxit sắt đó là: A. FeO B. Fe 2 O 3 C. Fe 4 O 3 D. Fe 3 O 4 Hướng dẫn giải: Dung dịch B làm mất màu dd KMnO 4 → dung dịch B chứa ion Fe 2+ Dung dịch B có thể hoà tan Cu → dd B chứa ion Fe 3+ Vậy oxit sắt là: Fe 3 O 4 → Đáp án: D Bài 11: Hoà tan hết 44,08 gam Fe x O y bằng dung dịch HNO 3 loãng thu được dung dịch A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A, kết tủa thu được đem nung ở nhiệt độ cao cho đến khối lượng không đổi. Dùng H 2 để khử hết lượng oxit tạo thành sau nung thì thu được 31,92 gam chất rắn. Công thức phân tử của oxit sắt là: A. FeO B. Fe 2 O 3 C. Fe 3 O 4 D. Fe 4 O 3 Hướng dẫn giải: HNO Fe x O 3 NaOH t o H y Fe(NO 3 ) 3 Fe(OH) 3 Fe 2 O 2 , t o 3 Fe Khối lượng Fe thu được chính là khối lượng Fe trong oxit sắt n Fe = 0,57 mol → m O = m FexOy - m Fe = 12,16g → n O = 0,76 mol → x y = 0,76 0,57 = 4 → Fe3 O 4 → Đáp án: C 3 Bài 12: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe x O y bằng dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng vừa đủ có chứa 0,075 mol H 2 SO 4 , thấy thoát ra 168 ml khí SO 2 (đktc) duy nhất.Fe x O y là: A. Fe 3 O 4 B. Fe 2 O 3 C. FeO D. Fe 4 O 3 Hướng dẫn giải: Cách 1: 2Fe x O y + (6x – 2y)H 2 SO 4 →xFe 2 (SO 4 ) 3 +(3x – 2y)SO 2 +(6x -2y) H 2 O 0,075 mol 0,0075 mol Ta có: 0,075. (3x – 2y) = 0,0075.(6x – 2y) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN → x y = 3 4 → Fe3 O 4 → Đáp án:A Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial