Views
8 months ago

Nghiên cứu áp dụng các định luật bảo toàn vào việc giải nhanh các bài toán về kim loại sắt (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/y813is8vnlkxpq28ajqbmul7c6j8b7qj LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1Az6qrPx8S4KYC-SL8wT5B7SUsXYN6xtN/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 71 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 16: Lấy 14,4 gam hỗn hợp gồm Fe và Fe x O y hoà tan hết trong dung dịch HCl 2M được 2,24 lít khí ở 273 0 C 1 atm.Cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch NaOH dư. Lọc lấy kết tủa làm khô và nung đến khối lượng không đổi được 16 gam chất rắn. Công thức của oxit sắt là: A. Fe 3 O 4 B. Fe 4 O 3 C. Fe 2 O 3 D.FeO Hướng dẫn giải: n Fe = n HCl = 0,05 mol; ∆mj = 16 - 14,4 = 1,6g Khối lượng tăng chính là khối lượng của nguyên tử O trong oxit do Fe tạo thành → n Fe + FexOy = 0,1 mol→ n FexOy = 0,05 mol → m =14,4 - m Fe = 11,6g→M FexOy = 232 →Fe 3 O 4 →Đáp án:A Bài 17: Cho 4,48 lít khí CO (đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8g một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối hơi so với H 2 bằng 20. Công thức của oxit sắt là: A. Fe 3 O 4 B. Fe 2 O 3 C. Fe 3 O 2 D.FeO Hướng dần giải: M = 40 nên khí thu được sau phản ứng là CO dư (%CO dư = x ) và CO 2 (%CO 2 = 1- x) → 28x +(1-x). 44 = 40 → x = 25% n COpứ = n CO 2 → n CO 2 + n COdư = n CObđ = 0,2 mol→ n COdư = 25%. 0,2 = 0,05 mol → n O = n COpứ = 0,15 mol → n Fe = 0,1 mol → x y = 2 3 → Fe2 O 3 → Đáp án: B Bài 18: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H 2 SO 4 đặc nóng dư thoát ra 112ml khí SO 2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của hợp chất sắt đó là: A. FeS B. FeS 2 C. FeCO 3 D.FeO Hướng dần giải: Fe → Fe 3+ +6 +4 + xe S + 2e → S 0,01 0,01x 0,01 0,005 Áp dụng ĐLBT e: 0,01x = 0,01 → x = 1 Fe chỉ nhường 1e → FeO →Đáp án: D FeCO 3 → Fe 3+ + CO 2 + 1e (hỗn hợp khí →loại) FeS → Fe 3+ + S + 7e ( loại) FeS 2 → Fe 3+ +2S + 11e ( loại) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 72 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 19: : Để hoà tan 4 gam sắt oxit cần 52,14 ml dd HCl 10% (d = 1,05 g/ml). CTPT của oxit sắt đó là: A. Fe 2 O 3 B. FeO 5 C. Fe 3 O 4 D. FeO Giải: Cách 1: Theo phương pháp bảo toàn nguyên tố và khối lượng Áp dụng ĐLBT nguyên tố H: n H + = n HCl = 0,15 mol → n O/oxit 2 H + + O 2- → H 2 O 0,15 0,075 = 0,075 mol Áp dụng ĐLBT khối lượng: m FexOy → y x = n n Cách 2: Theo phương pháp biện luận → Fe O = = m Fe + m O/oxit → m Fe = m FexOy - m O/oxit → m Fe = 4 - 0,075 .16 = 2,8 (g) → n Fe = 0,05 mol 0,05 2 = → Fex O y là Fe 2 O 3 → Đáp án: A 0,075 3 Fe x O y + 2yHCl → FeCl 2y/x + yH 2 O 4 56x + 16y 0,15 4 . 2y = 0,15. 1 → 56x + 16y x y = 2 3 → Fe x O y là Fe 2 O 3 3.6. DẠNG TOÁN SẮT TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI Bài 1: Cho m gam Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO 3 ) 2 thì nồng độ của dung dịch Cu(NO 3 ) 2 giảm đi một nữa và thu được một chất rắn A có m’ = (m + 0,16) gam. Giá trị của m và nồng độ của dung dịch Cu(NO 3 ) 2 ban đầu là: A. 1,12g và 0,3M C. 1,12g và 0,4M B. 2,24g và 0,2M D. 2,24g và 0,3M Hướng dẫn giải: Fe + Cu 2+ → Fe 2+ + Cu x x x 2+ ∆m↑ = 0,16 và ∆M↑ = 8→x = 0,02 mol và n Cu bđ = 0,02. 2 = 0,04 mol DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN → Đáp án:C Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Giáo trình toán cao cấp A1
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học