Views
11 months ago

Nghiên cứu áp dụng các định luật bảo toàn vào việc giải nhanh các bài toán về kim loại sắt (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/y813is8vnlkxpq28ajqbmul7c6j8b7qj LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1Az6qrPx8S4KYC-SL8wT5B7SUsXYN6xtN/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 79 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 30: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H 2 SO 4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO 3 ) 3 . Hai kim loại X,Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe 3+ /Fe 2+ đứng trứoc Ag + /Ag A. Mg, Ag B. Fe, Cu C. Cu, Fe D. Ag, Mg Bài 31: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng Fe cao nhất là A. Hematit đỏ B. Xiđerit C. Hematit nâu D. Manhetit Bài 32: Cho từng chất Fe, FeO, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 , Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3, FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeCO 3 lần lượt phản ứng với HNO 3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá khử là: A. 7 B. 8 C. 6 D. 5 Bài 33: Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dẫy điện hoá, cặp Fe 3+ /Fe 2+ đứng trước cặp Ag + /Ag): A. Fe 3+ , Ag + , Cu 2+ , Fe 2+ C. Fe 3+ , Cu 2+ , Ag + , Fe 2+ B. Ag + , Fe 3+ , Cu 2+ , Fe 2+ D. Ag + , Cu 2+ , Fe 3+ , Fe 2+ Bài 34: Mệnh đề không đúng là: A. Fe khử được Cu 2+ trong dung dịch B. Tính oxi hoá của các ion tăng theo thứ tự: Fe 2+ , H + , Cu 2+ , Ag + C. Fe 3+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu 2+ D. Fe 2+ oxi hoá được Cu Bài 35: Trong 3 oxit FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 chất nào tác dụng với HNO 3 cho ra khí A. Chỉ có FeO B. Chỉ có Fe 3 O 4 C. FeO và Fe 3 O 4 D. Chỉ có Fe 2 O 3 Bài 36: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO 3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là: A. Cu(NO 3 ) 2 B. HNO 3 C. Fe(NO 3 ) 2 D. Fe(NO 3 ) 3 Bài 37: Khi đun hỗn hợp các chất Fe(NO 3 ) 2 , Fe(OH) 3 và FeCO 3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. Fe 2 O 3 B. FeO C. Fe 3 O 4 D. Fe Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 80 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 38: Đốt Fe trong không khí thu được rắn A (oxit sắt). Hoà tan A trong H 2 SO 4 loãng tạo thành muối: A. FeSO 4 B. FeSO 4 và Fe 2 (SO 4 ) 3 C.Fe 2 (SO 4 ) 3 D.Fe(HSO 4 ) 2 Bài 39: phản ứng nào sau đây xảy ra có sự thay đổi số oxi hoá của Fe: A. FeO và HCl B. FeSO 4 và Ba(OH) 2 B. FeCl 2 và AgNO 3 D. FeS 2 và H 2 SO 4 loãng Bài 40: Cho FeS 2 vào dung dịch HCl loãng dư, phần không tan là: A. FeS B. FeS và S C. Fe 2 S 3 D. S Bài 41: Người ta thêm đinh sắt vào dung dịch muối Fe 2+ để: A. Fe 2+ không bị thuỷ phân tạo Fe(OH) 2 B. Fe 2+ không bị khử thành Fe C. Fe 2+ không bị chuyển thành Fe 3+ C. Giảm bớt sự bay hơi của muối Bài 42: Cho x mol Fe tác dụng với y mol HNO 3 , thu được khí No và dung dịch chứa Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 . Liên hệ giữa x và y: A. y

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH