Views
11 months ago

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/0b1qsxdln1x9ef619awf02mu15mouyud LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16-RgRAr-69XHUMy8aQDH4ojr6I3n9UDI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! A. CH 4 , CO, H 2 và hơi nước. B. CH 4 , CO 2 , H 2 và hơi nước. C. CH 4 , NH 3 , H 2 và hơi nước. D. N 2 , NH 3 , H 2 và hơi nước. Câu 39: Ruột thừa ở người A. là cơ quan tương tự với manh tràng ở động vật ăn cỏ. B. là cơ quan tương đồng với manh tràng ở động vật ăn cỏ. C. là cơ quan thoái hóa ở động vật ăn cỏ. D. là cơ quan có nguồn gốc từ manh tràng ở động vật ăn cỏ. Câu 40: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sợi chất nhiễm sắc có đường kính A. 30A 0 . B. 700 A 0 . C. 20 A 0 . D. 300 A 0 . II. PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần: Phần A hoặc Phần B. Phần B. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Cấu tạo khác nhau về nhiều chi tiết của các cơ quan tương đồng là do A. chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong điều kiện giống nhau. B. thực hiện các chức phận giống nhau. C. chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau. D. sự tiến hóa trong quá trình phát triển của loài. Câu 42: Trong quần thể người có một số thể đột biến sau: (1) Ung thư máu. (2) Hồng cầu hình liềm. (3) Bạch tạng. (4) Claiphentơ. (5) Dính ngón 2 và 3. (6) Máu khó đông. (7) Tơcnơ. (8) Đao. (9) Mù màu. Những thể đột biến lệch bội là A. (1), (4), (7), (8). B. (1), (3), (7), (9). C. (4), (7), (8). D. (4), (5), (6), (8). Câu 43: Đột biến làm giảm số lượng gen trên NST, làm mất cân bằng gen nên thường gây chết đối với thể đột biến. Dạng đột biến này được ứng dụng A. trong công nghiệp sản xuất bia. B. để loại khỏi NST những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng. C. để tạo ra các dòng côn trùng giảm khả năng sinh sản được sử dụng làm công cụ phòng trừ sâu bệnh. D. trong nông nghiệp tạo ra cây trồng không hạt. Câu 44: Ý nghĩa của di truyền liên kết với giới tính là A. điều khiển giới tính của cá thể trong quá trình sống. B. phát hiện các yếu tố môi trường ngoài cơ thể ảnh hưởng đến giới tính. C. điều chỉnh tỉ lệ đực, cái tùy thuộc vào mục tiêu sản xuất. D. phát hiện các yếu tố môi trường trong cơ thể ảnh hưởng đến giới tính. Câu 45: Một cặp alen Bb đều dài 0,408 micrômet. Alen B có 3120 liên kết hiđrô, alen b có 3240 liên kết hiđrô. Do đột biến lệch bội đã xuất hiện thể (2n+ 1) có số nuclêôtit loại A là 1320 và G là 2280. Kiểu gen của thể lệch bội là A. BBb. B. Bbb. C. bbb. D. BBB. Câu 46: Nếu kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì A. số lượng cá thể trong quần thể ít, cơ hội gặp nhau của các cá thể đực và cái tăng lên dẫn tới làm tăng tỉ lệ sinh sản, làm số lượng cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng. B. sự cạnh tranh về nơi ở của cá thể giảm nên số lượng cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng. C. mật độ cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng, làm cho sự cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt hơn. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 102 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! D. sự hỗ trợ của cá thể trong quần thể và khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường của quần thể giảm. Câu 47: Hầu hết các cây trồng nhiệt đới có khoảng thuận lợi về nhiệt độ là A. 25 - 40 o C. B. 18 - 32 o C. C. 20 - 30 o C. D. 25 - 30 o C. Câu 48: Nhân tố nào dưới đây giải thích nguồn gốc chung của các loài? A. Quá trình chọn lọc tự nhiên. B. Quá trình đột biến. C. Các cơ chế cách li. D. Phân li tính trạng. Câu 49: Khi nói về vai trò của thể truyền plasmit trong kỹ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận. B. Nếu không có thể truyền plasmit thì gen cần chuyển sẽ tạo ra quá nhiều sản phẩm trong tế bào nhận. C. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn được vào ADN vùng nhân của tế bào nhận. D. Nếu không có thể truyền plasmit thì tế bào nhận không phân chia được. Câu 50: Một giống cà chua, có alen A quy định tính trạng thân cao, alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả tròn, alen b quy định quả bầu dục, các gen liên kết hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1? A. B. C. x D. www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Phần B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí, chướng ngại địa lí có vai trò A. là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hóa trong loài. B. quy định chiều hướng của chọn lọc tự nhiên. C. hình thành các đặc điểm thích nghi. D. định hướng cho quá trình tiến hóa. Câu 52: Sự tổ hợp của 2 giao tử đột biến (n- 1- 1) và (n- 1) trong thụ tinh sẽ sinh ra hợp tử có bộ NST là A. (2n- 3) và (2n- 1- 1- 1). B. (2n- 2- 1) hoặc (2n- 1- 1- 1). C. (2n- 3) hoặc (2n- 1- 1- 1) hoặc (2n- 2- 1). D. (2n- 2- 1) và (2n- 1- 1- 1). Câu 53: Tế bào của một loài sinh vật khi phân chia bị nhiễm tác nhân hóa học 5-BU, tạo nên một đột biến điểm làm cho gen B biến đổi thành alen b có 1200 nuclêôtit và có 1400 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen B là A. A = T = 402; G = X = 198. B. A = T = 399; G = X = 201. C. A = T = 401; G = X = 199. D. A = T = 398; G = X = 202. Câu 54: Một trong những đặc điểm của các gen ngoài nhân ở sinh vật nhân thực A. không được phân phối đều cho các tế bào con. B. không bị đột biến dưới tác động của các tác nhân gây đột biến. C. luôn tồn tại thành từng cặp. D. chỉ mã hóa cho các protein tham gia cấu trúc NST. Câu 55: Cho con ruồi đực thân đen, mắt trắng thuần chủng lai với con ruồi cái thân xám, mắt đỏ thuần chủng được F 1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ. Cho F 1 giao phối với nhau, đời F 2 có 50% con cái Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 103 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)