Views
10 months ago

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/0b1qsxdln1x9ef619awf02mu15mouyud LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16-RgRAr-69XHUMy8aQDH4ojr6I3n9UDI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! ĐỀ 14 SỞ G D & Đ T ĐĂK LĂK ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN THỨ TRƯỜNG THPT Y JUT NHẤT NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn: Sinh Học Thời gian làm bài: 90 phút; đề thi gồm 6 trang Mã đề thi 357 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: ............................. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Khâu nào sau đây đóng vai trò trung tâm trong công nghệ gen? A. Tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen. B. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận. C. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp. D. Tách chiết thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào. Câu 2: Vợ và chồng đều thuộc nhóm máu A, đứa con đầu của họ là trai máu O, con thứ là gái máu A. Người con gái của họ kết hôn với người chồng có nhóm máu AB. Xác suất để cặp vợ chồng trẻ này sinh 2 người con không cùng giới tính và không cùng nhóm máu là bao nhiêu? A. 22/36 B. 11/36 C. 9/32 D. 9/16 Câu 3: Theo Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là. A. quần thể. B. cá thể. C. giao tử. D. nhễm sắc thể. Câu 4: Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là. A. Sự cạnh tranh trong loài thuộc nhóm ưu thế B. Sự cạnh tranh trong loài chủ chốt C. Sự cạnh tranh giữa các nhóm loài trong quần xã. D. Sự cạnh tranh giữa các nhóm loài ưu thế Câu 5: Việc lập bản đồ di truyền có ý nghĩa gì trong thực tiễn. A. Giúp cho việc hiểu biết khái quát về các tính trạng của loài B. Có hoạch định chọn lọc các tính trạng có lợi C. Giúp cho việc hiểu biết khái quát về các nhóm gen liên kết D. Tránh khỏi sự mày mò trong việc chọn cặp lai Câu 6: Ở cà độc dược (2n = 24), người ta đã phát hiện được các dạng thể ba ở cả 12 cặp nhiễm sắc thể. Các thể ba này. A. có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma khác nhau và có kiểu hình khác nhau. B. có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma khác nhau và có kiểu hình giống nhau. C. có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma giống nhau và có kiểu hình khác nhau. D. có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma giống nhau và có kiểu hình giống nhau. Câu 7: Ở một loài thực vật, alen A qui định quả tròn là trội hoàn toàn so với alen a qui định quả dài, B qui định quả ngọt là trội hoàn toàn so với alen b qui định quả chua, D qui định quả chín sớm là trội hoàn toàn so với alen d qui định quả chín muộn. Thế hệ xuất phát cho cây quả tròn, ngọt, chín sớm tự thụ được F 1 gồm774 cây quả tròn, ngọt, chín sớm ; 259 cây quả tròn, chua, chín muộn; 258 cây quả dài, ngọt, chin sớm; 86 cây quả dài, chua, chín muộn. Biết rằng không có đột biến xảy ra, kiểu gen nào sau đây phù hợp với cây ở P? AD Ad BD Bd A. Bb . B. Bb . C. Aa . D. Aa . ad aD bd bD Câu 8: Trong điều kiện hiện nay,chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng cách nào? Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 114 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! A. Quang tổng hợp hoặc hoá tổng hợp B. Tổng hợp nhờ công nghệ sinh học C. Tổng hợp nhờ nguồn năng lượng tự nhiên D. Được tổng hợp trong các tế bào sống Câu 9: Một tế bào sinh tinh ở một loài khi giảm phân đã tạo ra tối đa 768 loại giao tử, biết rằng trong quá trình giảm phân có ba cặp NST tương đồng xảy ra trao đổi chéo một chỗ, cặp NST giới tính bị rối loạn giảm phân 2. Bộ NST lưỡng bội của loài có thể là. A. 2n = 10. B. 2n = 8. C. 2n = 12. D. 2n = 16. Câu 10: Khi khảo sát sự di truyền tính trạng tầm vóc cao, thấp ở người do một gen quy định được biểu hiện qua ba thế hệ như sau. thấp cao www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Nam Tầm vóc thấp Nam tầm vóc cao Nữ tầm vóc Nữ tầm vóc Xác suất để cặp bố, mẹ II 2 và II 3 sinh được hai đứa con gái có tầm vóc thấp và 1 con trai có tầm vóc cao là. A. 28,125% B. 5,273% C. 56,253% D. 9,375% Câu 11: Phát biểu nào sau đây về chọn lọc tự nhiên là không đúng? A. Chọn lọc tự nhiên tạo nên các kiểu gen giúp sinh vật thích nghi B. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi giá trị thích ứng của kiểu gen. C. Chọn lọc tự nhiên sàng lọc, giữ lại những biến dị có lợi D. Chọn lọc tự nhiên trực tiếp làm thay đổi tần số alen của quần thể. Câu 12: Bằng chứng tiến hóa nào có phác họa lược sử tiến hóa của loài. A. Bằng chứng phôi sinh học so sánh B. Bằng chứng tế bào học C. Bằng chứng giải phẫu so sánh D. Bằng chứng sinh học phân tử Câu 13: Điều nào sau đây không đúng với dòng năng lượng trong hệ sinh thái. A. Năng lượng bị thất thoát dần qua các bậc dinh dưỡng B. Năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng từ thấp lên cao C. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng tăng dần D. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng giảm ABD abd Câu 14: Ở một loài thực vật cho Pt/c: x , tạo ra F1 , cho F 1 tự thụ phấn số kiểu gen tối đa ABD abd ở F 2 là. A. 27 B. 40 C. 36 D. 64 Câu 15: Số alen của gen I, II và III lần lượt là 3, 4 và 5.Biết các gen đều nằm trên NST thường và không cùng nhóm liên kết. Số kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen và dị hợp về 2 cặp gen lần lượt là. A. 180 và 270 B. 290 và 370 C. 240 và 270 D. 270 và 390 Câu 16: Trong các giai đoạn phát triển hay trạng thái sinh lí khác nhau, cơ thể phản ứng như thế nào đối với tác động của một nhân tố sinh thái. A. Cơ thể có hoặc phản ứng đối với tác động của cùng một nhân tố. B. Cơ thể phản ứng như nhau đối với tác động của cùng một nhân tố C. Cơ thể phản ứng khác nhau đối với tác động của cùng một nhân tố Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 115 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA