Views
9 months ago

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/0b1qsxdln1x9ef619awf02mu15mouyud LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16-RgRAr-69XHUMy8aQDH4ojr6I3n9UDI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! ĐỀ 16 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2013-2014 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC MÔN: SINH - LỚP 12 GIANG Thời gian làm bài: 90 phút MÃ ĐỀ: 101 (Đề thi gồm có 08 trang) HS làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 40 câu, từ câu 1- 40) Câu 1) Ở đảo Galapagos xuất hiện các loài chim sẻ khác nhau và khác với chim sẻ đất liền là kết quả của: A. Tiến hóa đồng quy B. Dòng gen tiếp tục diễn ra giữa các đảo ( nhưng không diễn ra giữa đảo và đất liền) C. Chọn lọc tự nhiên tác động lên sự phát triển của quần thể trên cơ sở cách ly địa lý D. Dòng gen tiếp tục diễn ra giữa đất liền và đảo qua hàng nghìn năm Câu 2) Đặc điểm nào sau đây không có ở kỉ Jura? A. Cây hạt trần ngự trị B. Bò sát khổng lồ ngự trị C. Xuất hiện cây hạt kín D. Phân hóa chim www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 3) Thành phần nào của nuclêôtit có thể tách ra khỏi chuỗi pôlinuclêôtit mà không làm đứt mạch? A. Bazơnitơ. B. Đường C. Nhóm phôtphát. D. Bazơnitơ và nhóm phôtphát. Câu 4) Ở một loài, hợp tử bình thường nguyên phân 3 lần không xảy ra đột biến, số NST chứa trong các tế bào con bằng 624. Có 1 tế bào sinh dưỡng của loài chứa 77 NST. Cơ thể mang tế bào sinh dưỡng đó là cơ thể nào? A. Thể đa bội chẵn B. Thể ba nhiễm C. Thể một nhiễm D. Thể đa bội lẻ Câu 5) Giống cà chua có thời gian chín và thối nhũn chậm, giúp việc vận chuyển và bảo quản quả cà chua đi xa mà không bị hỏng, được tạo ra gần đây là sản phẩm của quá trình A. tạo giống bằng phương pháp gây đột biến B. chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp C. chọn lọc cá thể D. tạo giống cây trồng biến đổi gen Câu 6) Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và các cây tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây tứ bội có kiểu gen AAaaBbbb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là A. 105:35:9:1. B. 35:35:1:1. C. 105:35:3:1. D. 33:11:1:1. Câu 7) Nhận xét nào sau đây chưa hợp lí? A. Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa thường xảy ra ở thực vật B. Điều kiện địa lí là nhân tố chọn lọc, giữ lại những kiểu gen thích nghi C. Quá trình hình thành loài mới bao giờ cũng gắn liền với quá trình hình thành đặc điểm thích nghi D. Các đặc điểm thích nghi được hình thành trong một thời gian lâu dài nhưng có thể bị loại bỏ trong một thời gian rất ngắn DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 138 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! Câu 8) Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư bị đột biến chuyển thành gen ung thư. Khi bị đột biến, gen này hoạt động mạnh hơn và tạo ra quá nhiều sản phẩm làm tăng tốc độ phân bào dẫn đến khối u tăng sinh quá mức mà cơ thể không kiểm soát được. Những gen ung thư loại này thường là A. gen lặn và không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng. B. gen trội và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục. C. gen lặn và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục. D. gen trội và không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng. Câu 9) Những điểm chung giữa đột biến mất đoạn, đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn NST A. Chúng đều giúp hình thành loài mới B. Chúng đều làm mất vật chất di truyền C. Chúng đều là kết quả của việc ADN bị bẻ gãy và sai sót trong quá trình sửa chữa D. Chúng đều làm thêm vất chất di truyền Câu 10) Cơ quan tương đồng có ý nghĩa gì trong tiến hoá? A. Phản ánh sự tiến hóa đồng quy B. Phản ánh sự tiến hóa song hành C. Phản ánh sự tiến hóa phân li D. Phản ánh nguồn gốc chung www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 11) Cho cấu trúc di truyền quần thể như sau: 0,2 AABb : 0,2 AaBb: 0,3 aaBB : 0,3 aabb. Nếu quần thể trên giao phối tự do thì tỉ lệ cơ thể mang 2 cặp gen đồng hợp lặn sau 1 thế hệ là : A. 5,25% B. 30% C. 25% D. 12,25% Câu 12) Quy trình kĩ thuật của liệu pháp gen không có bước nào sau đây? A. Dùng enzim cắt bỏ gen đột biến. B. Dùng virut sống trong cơ thể người làm thể truyền sau khi đã loại bỏ đi những gen gây bệnh của virut C. Tế bào mang ADN tái tổ hợp được đưa vào cơ thể bệnh nhân để sản xuất ra những tế bào bình thường thay thế những tế bào bệnh D. Thể truyền được gắn với gen lành cho xâm nhập vào tế bào của bệnh nhân. Câu 13) Một loài tứ bội ( 4n= 40) được lai ngược trở lại với một loài ( 2n= 20) để kiểm tra đó có phải là loài bố mẹ hay không, Khi F1 đang thực hiện giảm phân, người ta quan sát hình thái nhiễm sắc thể ở kỳ giữa của GP I. Nếu loài ( 2n= 20) đó không phải là loài bố mẹ thì hình thái NST sẽ là: A. 20 cặp NST kép và 10 NST kép không có cặp B. 20 cặp NST kép C. 30 NST kép không có cặp D. 10 cặp NST kép và 10 NST kép không có cặp Câu 14) Đặc điểm nào của đột biến gen làm cho nó có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình tiến hóa? A. Đột biến gen làm thay đổi tần số alen của quần thể nhanh chóng B. Đột biến gen không làm thay đổi tần số alen của quần thể C. Đột biến gen làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm D. Đột biến gen tạo ra nguồn biến dị di truyền cho quần thể DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 15) Điểm nào sau đây không phải là điểm giống nhau giữa liên kết gen và hoán vị gen A. Mỗi gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn hoặc không hoàn toàn B. Điều phụ thuộc vào giới tính của loài và môi trường. C. P thuần chủng, F1 đồng tính, F2 không phân ly Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 139 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa