Views
10 months ago

Cópia de Brazlilian Slovak Chamber of Commerce (4)

Riaditeľ agentúry

Riaditeľ agentúry ďalej vyzdvihol celoročné snahy o prilákanie zahraničných investícií do krajiny. „Počas roka sme sa snažili rozšíriť spoluprácu s ministerstvami a ďalšími vládnymi orgánmi a tiež sme realizovali niekoľko dôležitých podujatí, najmä v spolupráci s kanceláriou Partnerského investičného programu (PPI), v snahe pritiahnuť investície do infraštruktúry,“ vysvetlil. Jedným z takýchto podujatí bolo Brazílske investičné fórum, ktoré sa konalo v máji v São Paule a zišlo sa na ňom viac ako 1200 účastníkov a dôležitých zahraničných investorov. Dokopy sa uskutočnilo 38 podujatí zameraných na hľadanie investorov v krajinách ako Čína, Španielsko, USA, Nemecko atď. Ďalším ústredným bodom v roku 2017 bolo publikovanie štúdie Bilaterálna mapa investícii medzi Brazíliou a Európskou úniou, ktorá poskytuje zaujímavé údaje o krížových investíciách medzi týmito dvoma partnermi. Brazília je hlavnou cieľovou krajinou európskych investícií v Latinskej Amerike a druhou najväčšou destináciou európskych zdrojov mimo Európy. Na druhej strane viac ako 70 % investícií krajín Latinskej Ameriky, ktoré sa realizujú v Európe, pochádza z Brazílie. Investície v hodnote približne 130 miliárd eur radia Brazíliu na prvé miesto spomedzi ostatných krajín BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika). „Výsledky sú pôsobivé, čo len dokazuje, že vzťahy medzi Brazíliou a Európou sú dlhotrvajúce a stabilné. Čo sa týka rokovaní medzi Brazíliou a organizáciou Mercosul, uzatvorenie dohody sa ukazuje ako jediná prirodzená cesta,“ potvrdil Jaguaribe. Riaditeľ agentúry v rámci hodnotenia výsledkov za rok 2017 ešte vyzdvihol podujatia zamerané na čínsky trh, ktorý si od agentúry vyslúžil špeciálnu pozornosť. Jedno z takýchto podujatí sa uskutočnilo v spolupráci s internetovým obchodom AliBaba. Počas takzvaného Single Day, dňa, kedy všetky čínske internetové obchody ponúkajú zľavy, sektorové subjekty ABIEC (Brazílska asociácia vývozného priemyslu v sektore mäsa) a ABPA (Brazílska asociácia zaoberajúca sa živočíšnymi bielkovinami) spropagovali Brazíliu, vďaka čomu sa do Číny predalo 200 ton brazílskeho hovädzieho a kuracieho mäsa. „Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, uvedenie tejto reklamnej kampane, ktoré sa uskutočnilo na Veľvyslanectve Brazílie v Pekingu, sledovalo naživo cez internet viac ako 15 miliónov ľudí. Toto je iba jeden príklad významného potenciálu, ktorým krajina disponuje nielen v oblasti obchodu, ale aj investícií,“ dodal. Roberto Jaguaribe vo svojom príhovore ďalej podčiarkol zmeny, ktoré v minulom roku nastali v agentúre Apex- Brasil následkom väčšej integrácie s Ministerstvom zahraničných vecí (MZV). Počas roku 2017 agentúra realizovala spolu s MZV 165 spoločných podujatí v 41 krajinách. „Táto integrácia, najmä s oddeleniami na podporu obchodu veľvyslanectiev Brazílie vo svete (takzvané Secom), mala za následok zmenu formátu a kvality podujatí agentúry Apex-Brasil. Existuje medzi nami veľká synergia, nielen v rámci činností v oblasti business intelligence

(podpora rozhodovania a plánovania pri podnikaní), ale aj pri propagácii,“ uviedol. Jaguaribe ešte zdôraznil, že v roku 2017 sa pozornosť sústredila aj na programy zamerané na zvýšenie kvalifikácie podnikov v oblasti zahraničného obchodu. Metodika Programu na zvýšenie kvalifikácie podnikov (Peiex) sa zlepšila a počet zapojených subjektov sa zvýšil o 175 % v porovnaní s rokom 2016 a v súčasnosti je jeho súčasťou 4 333 podnikov v 16 brazílskych štátoch a 1 313 okresoch. „Chceme byť prítomní vo všetkých brazílskych štátoch, a preto spolupracujeme s Národnou radou pre vedecký a technologický rozvoj (CNPq), ktorá nám v tomto smere môže výrazne pomôcť,“ vysvetlil Stratégie na rok 2018 V budúcom roku sa chce Robert Jaguaribe zamerať na podporu brazílskych poľnohospodárskych podnikov. „Predpokladáme výrazný nárast celosvetového dopytu po potravinách a Brazília je nepochybne krajinou, ktorá dokáže najlepšie odpovedať na takýto dopyt a zvýšiť svoju výrobu plne udržateľným spôsobom,“ potvrdil. Agentúra Apex-Brasil v súčasnosti realizuje 18 sektorových projektov na podporu poľnohospodárskych výrobkov a plánuje uskutočniť 130 podujatí pre tieto segmenty. „Snažíme sa o koordinovaný postup spoločne s rôznymi ďalšími orgánmi, a to použitím špecifickej stratégie zameranej na vstup na ázijský trh, kde dopyt po potravinách rastie najrýchlejšie, ako aj prostredníctvom opatrení na zlepšenie imidžu Brazílie, ktorý nezodpovedá realite,“ dodal. Jaguaribe zdôraznil, že poľnohospodárske podniky sú síce dôležité, ale netreba zabúdať ani na odvetvia priemyslu a služieb. „Objem vývozu priemyslu bol tento rok značný a rástol rýchlejšie ako vývoz poľnohospodárskeho odvetvia,“ povedal. Nakoniec prezident agentúry Apex-Brasil vyzdvihol dôležitosť iniciatív určených pre mikropodniky a malé podniky, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie kvalifikácie prostredníctvom programu Peiex, podporu elektronického obchodu (program e- Xport) a podporu internacionalizácie startupov (program StartOut). „Elektronický obchod zaznamenal celosvetovo dvojciferný percentuálny nárast. Už teraz má hodnotu 2 biliónov dolárov. Cieľom tohto nášho projektu je nadviazať spoluprácu s celosvetovými platformami, posilniť brazílske platformy a zlepšiť kvalifikáciu brazílskych podnikov, aby vedeli lepšie pôsobiť v týchto systémoch,“ zakončil.

Brazlilian Slovak Chamber of Commerce
The City and Brazil - London Chamber of Commerce and Industry
Why Luxembourg? - The American Chamber of Commerce ...
141001_Meacham_BrazilPresElections_Web
thai commerce 24 - rss.thaichamber.org - สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Brazil Import Guide - The Brazilian-Norwegian Chamber of Commerce
book E&Y-AW - Indo-American Chamber Of Commerce
Brazil - The Brazilian-Norwegian Chamber of Commerce
Action Plan For Jobs - Cork Chamber of Commerce
the london deficit 2007 - London Chamber of Commerce and Industry
AmCham - News - American Chamber of Commerce in the ...
1978 - The Hong Kong General Chamber of Commerce
Business confidence survey 2012 - French Chamber of Commerce ...
BEACONOMICS - Los Angeles Chamber of Commerce
Action Plan for Jobs - Cork Chamber of Commerce
Strategy to 2020 - European Chamber of Commerce in Vietnam
N°12 - Chambre de Commerce
Action Plan for Jobs - Cork Chamber of Commerce
OPENING MARKETS, CREATING JOBS: - US Chamber of Commerce
Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2015
活動重溫 - The Hong Kong General Chamber of Commerce
An intellectual infrastructure - Greater Topeka Chamber of Commerce
Future friendly. - The Italian Chamber of Commerce and Industry for ...
TACARI flyer - The Belize Chamber of Commerce and Industry
Headquarters in Switzerland - Swiss Chinese Chamber of Commerce
Experiences of Brazilian companies in China