Views
4 days ago

Hóa học phức chất

LINK BOX: https://app.box.com/s/kye8plas77zf9d0jn5llx5xrecvyvo22 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1fkbBEmrksxuiIOIhatcSI1ZdIc1TxQHL/view?usp=sharing

Chương I Mở

Chương I Mở đầu

I.1. Khái niệm về phức chất: o (1.1) Cu Cl CuCl t 2 2 AgCl + 2NH 3 = AgCl.2NH 3 (1.2) CuCl 2 hợp chất đơn giản AgCl.2NH 3 hợp chất phân tử Phức chất là hợp chất được hình thành do sự hút các thành phần mà không xuất hiện các cặp electron mới (Nexraxop) Na + + Cl - = NaCl – được tạo ra do tương tác tĩnh điện Định nghĩa trên chưa hoàn hảo