Views
4 days ago

Giáo án Hóa học - Lớp 10 Cơ bản - HỌC KỲ I - Bùi Xuân Đông - THPT Tân Lâm (2017)

LINK BOX: https://app.box.com/s/ioxcikpjs8zqh18v581oom9oqykkgmj1 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v48--LXeCECLlQPk-JBlhWRNywi5MD28/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định [Ar]3d 3 4s 2 - Như thế nào là nguyên tố s, nguyên tố 3. p, nguyên tố d, nguyên tố f? + Nguyên tố s là những nguyên tố mà - Đặc điểm của lớp e ngoài cùng. nguyên tử có e cuối cùng điền vào phân lớp s. + Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có e cuối cùng điền vào phân lớp p. + Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có e cuối cùng điền vào phân lớp d. + Nguyên tố f là những nguyên tố mà nguyên tử có e cuối cùng điền vào phân lớp f. Hoạt động 4: Đặc điểm của e lớp ngoài cùng - Đặc điểm của e ở lớp ngoài cùng? + Lớp ngoài cùng có nhiều nhất là 8e (ns 2 np 6 ); + Lớp ngoài cùng của nguyên tử khí hiếm có 8 e (riêng He có 2 e); + Hầu hết các nguyên tử kim loại có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng (có xu hướng nhường e); + Hầu hết các nguyên tử phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng (có xu hướng nhận e). 3. Hoạt động luyện tập, vận dụng HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 1 GV: Yêu cầu HS làm bài tập rèn luyện H: 1s 2 cách viết cấu hình e của nguyên tửcó Z He: 1s 2 1 từ 1 đến 30. Li: 1s 2s 2 2 Be: 1s 2s 2 2 1 HS: Hoạt động cá nhân. B: 1s 2s 2 p GV: Nhận xét và bổ sung 2 2 2 C: 1s 2s 2 p - Cấu hình e của Cu, Cr. 2 2 3 N: 1s 2s 2 p - Cấu hình bão hòa, bán bão hòa. 1s 2s 2 p 2 2 4 O: 2 2 5 F: 1s 2s 2 p 2 2 6 Ne: 1s 2s 2 p 2 2 6 1 Na: 1s 2s 2 p 3s 2 2 6 2 Mg: 1s 2s 2 p 3s 2 2 6 2 1 Al: 1s 2s 2 p 3s 3p DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 2 6 2 2 Si: 1s 2s 2 p 3s 3p 2 2 6 2 3 P: 1s 2s 2 p 3s 3p 2 2 6 2 4 S: 1s 2s 2 p 3s 3p Skype : live:daykemquynhonfanpage https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Giáo án môn Hóa Học – Lớp 10 – Ban cơ bản www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 2 6 2 5 Cl: 1s 2s 2 p 3s 3p 2 2 6 2 6 Ar: 1s 2s 2 p 3s 3p 2 2 6 2 6 1 K: 1s 2s 2 p 3s 3p 4s 2 2 6 2 6 2 Ca: 1s 2s 2 p 3s 3p 4s 2 2 6 2 6 1 2 Sc: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 2 2 6 2 6 2 2 Ti: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 2 2 6 2 6 3 2 V: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 2 2 6 2 6 5 1 Cr: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 2 2 6 2 6 5 2 Mn: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 2 2 6 2 6 6 2 Fe: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 2 2 6 2 6 7 2 Co: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 2 2 6 2 6 8 2 Ni: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 2 2 6 2 6 10 1 Cu: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 2 2 6 2 6 10 2 Zn: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s V.HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 1. Hướng dẫn học bài cũ: Ôn lại các kiến thức có liên quan về cấu hình e thông qua sơ đồ tư duy trong phiếu học tập. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonfanpage https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial