Views
10 months ago

Giáo án Hóa học - Lớp 10 Cơ bản - HỌC KỲ I - Bùi Xuân Đông - THPT Tân Lâm (2017)

LINK BOX: https://app.box.com/s/ioxcikpjs8zqh18v581oom9oqykkgmj1 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v48--LXeCECLlQPk-JBlhWRNywi5MD28/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Xác định số e lớp ngoài cùng, từ đó dự đoán tính chất hóa học của nguyên tử đó. 2 2 1 B: 1s 2s 2 p 3 e lớp ngoài cùng KL 2 2 2 C: 1s 2s 2 p 4 e lớp ngoài cùng AK 2 2 3 N: 1s 2s 2 p 5 e lớp ngoài cùng PK 2 2 4 O: 1s 2s 2 p 6 e lớp ngoài cùng PK 2 2 5 F: 1s 2s 2 p 7 e lớp ngoài cùng PK 2 2 6 Ne: 1s 2s 2 p 8 e lớp ngoài cùng KH 2 2 6 1 Na: 1s 2s 2 p 3s 1 e lớp ngoài cùng KL 2 2 6 2 Mg: 1s 2s 2 p 3s 2 e lớp ngoài cùng KL 2 2 6 2 1 Al: 1s 2s 2 p 3s 3p 3 e lớp ngoài cùng KL 2 2 6 2 2 Si: 1s 2s 2 p 3s 3p 4 e lớp ngoài cùng AK 2 2 6 2 3 P: 1s 2s 2 p 3s 3p 5 e lớp ngoài cùng PK 2 2 6 2 4 S: 1s 2s 2 p 3s 3p 6 e lớp ngoài cùng PK 2 2 6 2 5 Cl: 1s 2s 2 p 3s 3p 7 e lớp ngoài cùng PK 2 2 6 2 6 Ar: 1s 2s 2 p 3s 3p 8 e lớp ngoài cùng KH 2 2 6 2 6 1 K: 1s 2s 2 p 3s 3p 4s 1 e lớp ngoài cùng KL 2 2 6 2 6 2 Ca: 1s 2s 2 p 3s 3p 4s 2 e lớp ngoài cùng KL 2 2 6 2 6 1 2 Sc: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 2 e lớp ngoài cùng KL 2 2 6 2 6 2 2 Ti: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 2 e lớp ngoài cùng KL 2 2 6 2 6 3 2 V: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 2 e lớp ngoài cùng KL 2 2 6 2 6 5 1 Cr: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 1 e lớp ngoài cùng KL 2 2 6 2 6 5 2 Mn: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 2 e lớp ngoài cùng KL 2 2 6 2 6 6 2 Fe: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 2 e lớp ngoài cùng KL 2 2 6 2 6 7 2 Co: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 2 e lớp ngoài cùng KL 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Ni: 2 2 6 2 6 8 2 Skype : live:daykemquynhonfanpage https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Giáo án môn Hóa Học – Lớp 10 – Ban cơ bản www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 55: Nguyên tử S (Z=16) nhận thêm 2e thì cấu hình e tương ứng của nó là? Câu 56: Nguyên tử Na (Z=11) bị mất đi 1e thì cấu hình e tương ứng của nó là? Câu 61: Nguyên tử của nguyên tố R có 4 lớp e, lớp ngoài cùng có 1e. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là? Câu 62: Cấu hình e: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 là của nguyên tử nào? Câu 64: Nguyên tử của nguyên tố R có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 3e. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là? Câu 68: Nguyên tử của nguyên tố R có phân lớp ngoài cùng là 3d 1 . Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là? Câu 72: Nguyên tử của nguyên tố A và B đều có phân lớp ngoài cùng là 2p. Tổng số e ở hai phân lớp ngoài cùng hai nguyên tử này là 3. Vậy số hiệu nguyên tử của A và B lần lượt là? 2 e lớp ngoài cùng KL 2 2 6 2 6 10 1 Cu: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 2 e lớp ngoài cùng KL 2 2 6 2 6 10 2 Zn: 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s 2 e lớp ngoài cùng KL 55. 2 2 6 2 4 S: 1s 2s 2 p 3s 3p 1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2 3p 6 56. 2 2 6 1 Na: 1s 2s 2 p 3s 1s 2 2s 2 2 p 6 61. 2 2 6 2 6 1 1s 2s 2 p 3s 3p 4s 62. Z = 19 K 64. 2 2 6 2 1 1s 2s 2 p 3s 3p Z = 13 Al 68. 2 2 6 2 6 1 2 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s Z = 21 Sc 72. Ta có: , đề ó hâ ớ à ù à 2 ố ở hâ ớ à ù ủ , à 3 Số e ở phân lớp 2p của A là 1 và số e ở phân lớp 2p của B là 2 (hoặc ngược lại) Do đó, cấu hình e của 2 2 1 A:1s 2s 2p 2 2 2 B:1s 2s 2 p 100. 2 2 6 2 6 6 2 1s 2s 2 p 3s 3p 3d 4s Z = 26 Fe Câu 100: Nguyên tử của nguyên tố A có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 3d 6 . Số hiệu nguyên tử của A là ? HS: Hoạt động cá nhân GV: Nhận xét và bổ sung V.HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 1. Hướng dẫn học bài cũ: - Tiết 10: Hoàn thành xong phần BT 1 (viết cấu hình e), hướng dẫn HS làm tiếp các bài tập còn lại ở nhà; - Tiết 11: Hệ thống các kiến thức có liên quan thông qua các sơ đồ tư duy trong phiếu học tập. 2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới: Ôn tập để chuẩn bị kiểm tra 1 tiết theo đề cương. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonfanpage https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Giáo án môn Hóa Học – Lớp 10 – Ban cơ bản www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Giáo trình toán cao cấp A1
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)