Views
3 months ago

Giáo án Hóa học - Lớp 10 Cơ bản - HỌC KỲ I - Bùi Xuân Đông - THPT Tân Lâm (2017)

LINK BOX: https://app.box.com/s/ioxcikpjs8zqh18v581oom9oqykkgmj1 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v48--LXeCECLlQPk-JBlhWRNywi5MD28/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 22. H 2 SO 4 + Fe 3 O 4 – 23. HNO 3 + CuO – 24. HNO 3 + Na 2 O – 25. HNO 3 + Fe 2 O 3 – 26. HNO 3 + Fe 3 O 4 – 27. H 3 PO 4 + Na 2 O – 28. H 3 PO 4 + K 2 O – 29. H 3 PO 4 + CaO – 30. H 3 PO 4 + BaO – 31. HCl + Cu(OH) 2 – 32. HCl + NaOH – 33. HCl + KOH – 34. HCl + Mg(OH) 2 – 35. HCl + Ba(OH) 2 – 36. H 3 PO 4 + Ba(OH) 2 – 37. H 3 PO 4 + Al(OH) 3 – 38. HCl + AgNO 3 – 39. HCl + Na 2 CO 3 – 40. HCl + CaCO 3 – 41. H 2 SO 4 + BaCl 2 – 42. H 2 SO 4 + PbCl 2 – 43. HNO 3 + NaCO 3 – HS: Hoạt động cá nhân. GV: Nhận xét và bổ sung. 2. Củng cố kỹ năng tính toán về hóa học HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ GV: yêu cầu HS hoàn thành bài tập sau: BT: Cho 200ml dung dịch H 2 SO 4 0,5M tác dụng hoàn toàn với 250ml dung dịch NaOH 1M. a, Viết phương trình phản ứng xảy ra. b, Tính khối lượng các chất sau phản ứng. c, Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch sau phản ứng. HS: Hoạt động cá nhân. 2 4 ( ) 38. 2HCl + Cu OH → CuCl + H O 2 ( ) ( ) 2 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 2 2 2 2 2 39. HCl + NaOH → NaCl + H O 40. HCl + KOH → KCl + H O 41. 2HCl + Mg OH → MgCl + H O 2 2 2 42. 2HCl + Zn OH → ZnCl + H O 2 2 43. 2HCl + Fe OH → FeCl + H O 44. 6HCl + Fe OH 2 2 3 2 45. 2HCl + Ca OH → CaCl + H O 48. H SO → FeCl + H O 2 2 Cu OH CuSO H O + ( ) → 4 + 2 49. H SO + 2NaOH → Na SO + 2H O 2 4 2 4 2 50. H SO + 2KOH → K SO + 2H O 2 4 2 4 2 HCl + AgNO → AgCl + HNO 2 4 2 2 3 3 2 HCl + Na CO → 2NaCl + CO + H O 2 3 2 2 2 HCl + CaCO → CaCl + CO + H O H SO + BaCl 3 2 2 2 → BaSO + H O 4 2 2 HNO + Na CO → 2NaNO + CO + H O 3 2 3 3 2 2 2 HNO + CaCO → Ca( NO ) + CO + H O 3 3 3 2 2 2 NỘI DUNG KIẾN THỨC Ta có: n = 0, 2.0,5 = 0,1mol H2SO4 nNaOH = 0, 25.1 = 0, 25mol Phương trình phản ứng: H SO + 2NaOH → Na SO + 2H O 2 4 2 4 2 0,1 0,2 0,1 Do đó: n = 0,25 − 0,1 = 0,15mol → m = 40.0,15 = 6g NaOH d m C C Na2SO 4 MNaOH d MH2SO 4 = 0,1.142 = 14,2g 0,15 1 = = M 0,45 3 0,1 2 = = M 0,45 9 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN V.HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 1. Hướng dẫn học bài cũ: Ôn lại các kiến thức có liên quan về tính chất hóa học chung của oxit, axit, bazo, muối. 2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới: Yêu cầu HS làm các bài tập trong phiếu học tập. NaOH d Skype : live:daykemquynhonfanpage https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Giáo án môn Hóa Học – Lớp 10 – Ban cơ bản www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tiết 03 CẤU TẠO NGUYÊN TỬ Ngày soạn: 11/09/2017 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Biết được : − Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử mang điện tích âm; Kích thước, khối lượng của nguyên tử. − Hạt nhân gồm các hạt proton và nơtron. − Kí hiệu, khối lượng và điện tích của electron, proton và nơtron. 2. Kĩ năng: − So sánh khối lượng của electron với proton và nơtron. − So sánh kích thước của hạt nhân với electron và với nguyên tử. 3. Thái độ: Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh 4. Định hướng các năng lực được hình thành - Năng lực tự học, hợp tác; - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học; - Năng lực tính toán. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của GV: Hệ thống câu hỏi, bài tập có liên quan. 2. Chuẩn bị của HS - Học sinh ôn lại các kiến thức có liên quan; - Chuẩn bị các nội dung bài học mà giáo viên yêu cầu hoàn thành. III. PPDH VÀ KTDH CHỦ YẾU: Phương pháp đàm thoại. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Hoạt động khởi động: Nguyên tử được tạo nên từ những loại hạt nào? Chúng ta đã học ở lớp 8. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về điện tích, khối lượng, kích thước của chúng. 2. Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: Thành phần cấu tạo của nguyên tử Mục tiêu: Biết sự tìm ra e, hạt nhân nguyên tử, p, n, đặc điểm của từng loại hạt. GV: Trình chiếu mô phỏng thí nghiệm I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ tìm ra e, hạt nhân. - Yêu cầu HS nhận xét: Tia âm cực di chuyển như thế nào khi chưa có từ trường và sau khi có từ trường? Vì sao lại như vậy? Khi có từ trường, tia âm cực thay đổi như thế nào? Điều đó chứng tỏ được điều gì? Sự di chuyển của các hạt α chứng tỏ được điều gì? DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonfanpage https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ