Views
5 days ago

Giáo án Hóa học - Lớp 10 Cơ bản - HỌC KỲ I - Bùi Xuân Đông - THPT Tân Lâm (2017)

LINK BOX: https://app.box.com/s/ioxcikpjs8zqh18v581oom9oqykkgmj1 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v48--LXeCECLlQPk-JBlhWRNywi5MD28/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tiết 24 Ngày soạn: 22/11/2017 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tên bài: KIỂM TRA MỘT TIẾT A/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Củng cố kiến thức đã học về bảng HTTH, liên kết hóa học. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện các kỹ năng tính toán và giải các bài tập có liên quan đến bảng HTTH, … - Rèn luyện kỹ năng viết sự hình thành ion của các nguyên tử, CTCT các chất,… - Củng cố kỹ năng tính toán các chất theo phương trình phản ứng hóa học. 3. Thái độ: Học sinh tích cực, chủ động và hứng thú trong giờ học. B/ CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Đề kiểm tra (có ma trận, bảng mô tả rõ ràng) phù hợp với đề cương ôn tập đã triển khai trước học sinh. 2. Học sinh: Ôn tập ở nhà. C/ PHƯƠNG PHÁP: D/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY V.HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 1. Hướng dẫn học bài cũ: 2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonfanpage https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Giáo án môn Hóa Học – Lớp 10 – Ban cơ bản www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – LẦN 2 MÔN HÓA HỌC – LỚP 10 CƠ BẢN http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định I/ BẢNG TRỌNG SỐ (h = 0,7) TT NỘI DUNG TS TIẾT TIẾT LÝ THUYẾT CHỈ SỐ TRỌNG SỐ SỐ ĐIỂM LT VD LT VD LT VD 1 HTTH 6 4 2,8 3,2 25,5 29,1 2,5 3 2 LKHH 5 3 2,1 2,9 19,1 26,4 2 2,5 TỔNG CỘNG 11 7 4,9 6,1 44,6 55,4 4,5 5,5 II/ MA TRẬN KIẾN THỨC Biết Hiểu Vận dụng Vận dụng Tổng cao cộng - Cấu hình e - Sắp xếp tính - Xác định Vị trí của kim loại, tính nguyên tố dựa Từ cấu hình nguyên tố phi kim vào CT oxit Bảng e, vị trí của trong bảng - Cấu hình e cao nhất và HTTH, nguyên tử HTTH của ion đơn CT hợp chất Định luật trong bảng - Vị trí của nguyên tử với H tuần HTTH nguyên tố Vị trí của - Xác định KL hoàn Tính chất trong bảng nguyên tố ở 2 chu kỳ hóa học HTTH trong bảng liên tiếp Cấu hình e HTTH Điểm 0,5 2 1,5 1,5 5,5 Liên kết hóa học Xác định loại LKHH dựa vào độ Viết quá trình hình thành ion đơn Viết CTCT của phân tử âm điện nguyên tử Điểm 1 1 1,5 3,5 Tổng hợp Tính nồng độ của chất trong dung dịch sau phản ứng Điểm 1 1 Tổng cộng 1,5 3,5 2,5 2,5 10 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonfanpage https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Giáo án môn Hóa Học – Lớp 10 – Ban cơ bản www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial