Views
5 days ago

Giáo án Hóa học - Lớp 10 Cơ bản - HỌC KỲ I - Bùi Xuân Đông - THPT Tân Lâm (2017)

LINK BOX: https://app.box.com/s/ioxcikpjs8zqh18v581oom9oqykkgmj1 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v48--LXeCECLlQPk-JBlhWRNywi5MD28/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Định nghĩa GV: Hướng dẫn HS tổng hợp kiến thức để hình thành nên các định nghĩa có liên quan. HS: Hoạt động cá nhân. 3. Hoạt động luyện tập, vận dụng HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG GV: Hướng dẫn HS làm bài tập: Xác định chất oxy hóa, chất khử, quá trình oxy hóa, quá trình khử. C u + H N O − C u ( N O ) + N O + H O 3 3 2 2 ( ) M g + H N O 3 − M g N O 3 2 + N 2 O + H 2 O ( ) A l + H N O 3 − A l N O 3 3 + N H 4 N O 3 + H 2 O ( ) A l + H N O 3 − A l N O 3 3 + N 2 O + H 2 O ( ) F e + H N O 3 − F e N O 3 3 + N O + H 2 O F e3 O 4 H N O 3 F e N O 3 3 + N O + H 2 O + − ( ) Z n + H 2 S O 4 đ − Z n S O 4 + H 2 S + H 2 O ( ) F e O + H 2 S O 4 đ − F e 2 S O 4 3 + S O 2 + H 2 O F e3 O 4 H 2 S O 4 đ F e2 S O 4 3 + S O 2 + H 2 O + − ( ) ( ) F e 2 O 3 + H 2 S O 4 đ − F e 2 S O 4 3 + H 2 O S + H 2 S O 4 đ − S O 2 + H 2 O C + H 2 S O 4 đ − C O 2 + S O 2 + H 2 O H B r + H 2 S O 4 đ − B r2 + S O 2 + H 2 O H 2 S + H 2 S O 4 đ − S + S O 2 + H 2 O HS: Hoạt động cá nhân. GV: Nhận xét và bổ sung. V.HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 1. Hướng dẫn học bài cũ: - Củng cố kiến thức về quy tắc xác định số oxy hóa của nguyên tố trong chất. - Làm các bài tập trong vở bài tập. 2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới: + Các bước và kinh nghiệm để cân bằng phản ứng hóa học. + Hoàn thành bảng sau K (Know) W (What) L (Lear) Em đã biết: + Các bước và có những kinh nghiệm gì để cân bằng phản ứng hóa học? + Những kiến thức liên quan đến phản ứng oxy hóa – khử? Các bước và kỹ thuật gì để cân bằng phản ứng oxy hóa – khử? DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonfanpage https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com TIẾT 27 PHẢN ỨNG OXY HÓA – KHỬ (Cân bằng phản ứng) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Các bước lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử, 2. Kĩ năng - Lập được phương trình hoá học của phản ứng oxi hoá - khử dựa vào số oxi hoá (cân bằng theo phương pháp thăng bằng e). 3. Thái độ: Say mê, hứng thú học tập, yêu khoa học 4. Định hướng các năng lực được hình thành - Năng lực tự học,hợp tác; - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học; - Năng lực sáng tạo. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của GV: Hệ thống câu hỏi, bài tập có liên quan. 2. Chuẩn bị của HS: - Học sinh ôn lại các kiến thức có liên quan; - Chuẩn bị các nội dung bài học mà giáo viên yêu cầu hoàn thành. III. PPDH VÀ KTDH CHỦ YẾU: Phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Hoạt động khởi động: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS về bảng KWL K (Know) W (What) L (Learn) Em đã biết: Các bước và kỹ thuật gì + Các bước và có những để cân bằng phản ứng oxy kinh nghiệm gì để cân hóa – khử? bằng phản ứng hóa học? + Những kiến thức liên quan đến phản ứng oxy hóa – khử? 2. Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Các bước cân bằng phản ứng oxy hóa – khử theo phương pháp cân bằng e GV: yêu cầu HS dựa vào tài liệu để nêu các bước cân bằng phản ứng oxy hóa – khử theo phương pháp cân bằng e. HS: hoạt động cá nhân GV: nhận xét và bổ sung DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonfanpage https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial