Views
10 months ago

FORE 2012 nr 3

Een kijkje achter de

Een kijkje achter de schermen van...... de Publiciteitscommissie van Golfclub Meerssen Dit is het laatste artikel uit de rubriek: “Een kijkje achter de schermen van …..” waarmee wij, de Redactie FORE, onze leden beter inzicht hebben proberen te geven in alles wat de vrijwilligers doen die actief zijn in de diverse Commissies. Deze keer geeft de Publiciteitscommissie een inkijkje. Bij de Publiciteitscommissie is er het hele jaar door volop werk. Velen van u denken dat wij uitsluitend het Clubblad FORE uitgeven. Dat doen we ook, maar daarnaast doen we nog veel meer. Dat willen wij u in deze rubriek laten zien. Wedstrijd-, evenementen- en opleidingskalender Aan het einde van een jaar wordt al een begin gemaakt met de samenstelling van de Kalender voor het volgende jaar. Op initiatief van onze commissie gaan alle commissies aan de slag om alle zaken die in de Kalender horen te komen, voor te bereiden. Dat gebeurt via een strak schema, want alles moet natuurlijk op tijd klaar zijn. Het samenstellen van de jaarkalender vergt de meeste tijd, want het is telkens weer passen en meten om onze wedstrijden, jeugdtrainingen, examens, sponsoractiviteiten en overige evenementen een plaats te geven. Als uiteindelijk alles rond is, zorgt de Publiciteitscommissie ervoor dat het geheel netjes en leesbaar vorm wordt gegeven. Daarna gaat de drukker aan het werk en wij zorgen er ten slotte voor - samen met de Ledenadministratie - dat u de boekjes zo rond begin maart bij u in de brievenbus hebt. Belangrijke onderdelen uit de Wedstrijd-, evenementen- en opleidingskalender kunt u overigens ook vinden op de website van Golfclub Meerssen. Het is maar dat u het weet. @FORE Nieuwsbrief Met de digitale nieuwsbrief zijn wij ongeveer drie jaar geleden gestart. Een schot in de roos, zoals blijkt uit de vele positieve reacties die wij sindsdien hebben mogen ontvangen. Eerst was het de bedoeling om er maandelijks één uit te geven, maar in de afgelopen twee jaren zijn er zo’n 25 per jaar de deur uitgegaan. Of beter gezegd, via de e-mail bij u binnengekomen. Via de @FORE probeert Golfclub Meerssen haar leden te informeren over allerlei actuele zaken die onze club betreffen. Of het nou gaat om de wedstrijden die op het programma staan, zaken betreffende veiligheid op de baan, openingstijden van ons Clubhuis, de laatste nieuwtjes, er is altijd voldoende stof om met onze leden te delen. De “bijzondere” onderwerpen voor de @FORE worden in de meeste gevallen aangedragen door de voorzitters van onze commissies in het maandelijkse voorzittersoverleg. Ook het Bestuur heeft met enige regelmaat wel iets om te vermelden. Website www.golfclubmeerssen.nl U zult ongetwijfeld regelmatig surfen op de website van onze Golfclub. Dat is natuurlijk de gemakkelijkste manier om informatie over onze club waarnaar u op zoek bent te vinden. 22 FORE 2012 nr 3

De site blijft in beweging; er staat telkens nieuwe informatie op. Dus kijk regelmatig op www.golfclubmeersen.nl. De meeste informatie op de site is afkomstig van ons Bestuur en de Commissies. De Publiciteitscommissie zorgt er uitsluitend voor dat alles er volgens “huisstijl” uitziet. Als er ergens een tekst onduidelijk is, dan passen wij deze aan. Binnenkort nemen we de site grondig onder handen. Een vernieuwing is zeer noodzakelijk, omdat onze huidige site “technisch” verouderd is. Scorekaarten De Publiciteitscommissie is verder betrokken bij de druk van de scorekaarten van onze Golfclub. Zo verzorgen wij de opmaak hiervan. Huisstijl De Publiciteitscommissie heeft een eigen huisstijl voor Golfclub Meerssen geïntroduceerd. Hiermee wordt bereikt dat alles wat onze Golfclub publiceert er op dezelfde herkenbare manier uitziet. Dat varieert van een standaard lettertype, lettergrootte, kleurgebruik, tekstopmaak, gebruik van ons “golfmannetje” (logo) tot hoe briefpapier en memo’s er uit zien. Clubblad FORE U dacht misschien al: “Zijn ze de FORE vergeten?” Natuurlijk niet. Ons clubblad komt vier maal per jaar uit. U ontvangt de FORE op uw huisadres. Voordat het zover is, is er het nodige gebeurd. Dat begint er elk jaar mee dat de Redactie FORE een werkplan maakt om het mogelijk te maken dat de FORE “op tijd” uitkomt. Per editie is de doorlooptijd ongeveer één maand. Daarbij moet u denken aan het bepalen van de inhoud, het bedenken van nieuwe rubrieken, het verzamelen/schrijven van kopij, het corrigeren en redigeren van artikelen, de vormgeving, overleg/samenwerking met onze drukker Drukkerij Maenen B.V., het ver- De Voorzitter Wie Leeftijd Gehuwd met Woonplaats Golft al Lid GCM sinds Commissievoorzitter sinds Golffrequentie Wat is je doel? Hobby’s / Interesses naast golfen? Jack Houbiers 54 Pieta Tops Meerssen 6 ½ jaar 2006 2008 Gemiddeld 3 maal per maand Dat er snel een nieuwe redactievoorzitter voor de FORE wordt gevonden, zodat de uitgave van ons clubblad ongestoord kan doorlopen. Verder gaan we aan de slag om de website van onze golfclub te moderniseren en uit te breiden. Koken, wandelen met onze hond Lisa, lezen en tuinieren zijn mijn andere hobby’s. FORE 2012 nr 3 23

ESTR IA
we honderd!
leefbare
W70ste
OMNI
Die Bombe*
De Waterdroppels
De Waterdroppels
verleg je grenzen
De Waterdroppels
De Waterdroppels
TREF