Views
4 months ago

FORE 2012 nr 3

zendklaar maken en naar

zendklaar maken en naar de post brengen van de FORE. De FORE wordt gemaakt door de Redactie FORE. Binnen de redactie heeft elk lid z’n eigen taak. Hendrik-Jan Schornagel zorgt voor de vormgeving van ons Clubblad. Hij beschikt hiervoor over een “speciaal” computerprogramma. Frank Smeets is de “razende” reporter die zorgt voor “De 9 holes van” en eventuele overige interviews; waar mogelijk verleent hij ook hand- en spandiensten. Willy Hupkens is sinds vorig jaar bij de Redactie, voornamelijk om redactioneel werk te doen. Vanwege gezondheidsredenen heeft zij helaas nog maar aan een enkele FORE kunnen bijdragen. Charles van Woerden, sinds kort nieuw bij de Redactie, neemt redactioneel werk en het verzendklaar maken en verzenden van de FORE voor zijn rekening. Ondergetekende zorgt er vooral voor dat alles op rolletjes verloopt en is “eindredacteur” van de FORE. In laatste twee jaren hebben we een aantal (zeer) bijzondere uitgaven mogen uitbrengen. De specials rondom de uitbreiding en upgrading van onze mooie Golfbaan en ter gelegenheid van GOLF- CLUB MEERSSEN 25 JAAR liggen nog vers in ons geheugen. FORE 2012 nr 3 Publiciteitscommissie De Redactie FORE maakt deel uit van de Publiciteitscommissie. Verder maken hiervan deel uit Jim Pabst, Hendrik-Jan Schornagel en Jack Houbiers. Jim houdt zich voornamelijk bezig met zaken rondom de website (technisch beheer), Hendrik-Jan neemt de vormgeving van diverse producten (scorekaart, jaarkalender, etc.) voor zijn rekening, terwijl Jack de @FORE maakt. Een goede Publiciteitscommissie is van levensbelang voor het goed laten draaien van onze Golfclub. De Publiciteitscommissie vertrouwt erop dat u met plezier deze “achter de schermen van” hebt gelezen. Jack Houbiers De Redactie FORE is eerder achter de schermen gaan kijken bij onze Baancommissie, OR&H-commissie, Clubhuiscommissie, Wedstrijdcommissie, Sponsorcommissie, Jeugdcommissie en Ledenadministratie. Het verslag van deze “kijkjes” kunt u lezen in voorgaande uitgaven van ons clubblad (te beginnen met FORE 3 van 2010). Oproep Zoals u elders in deze uitgave al hebt kunnen lezen stopt Jack Houbiers aan het einde van dit jaar als voorzitter Redactie FORE. De Redactie FORE roept leden op die met veel enthousiasme het voorzittersstokje willen overnemen om zich te melden. Neem dan contact op via fore@golfclubmeerssen.nl. of benader een van de redactieleden rechtstreeks. 25

we honderd!
ESTR IA
De Waterdroppels
DKARS MAGAZINE
ESTR IA
‘Ook mannen hebben opvliegers’
De Waterdroppels
De Waterdroppels