Views
11 months ago

FORE 2012 nr 3

Golfclub Meerssen

Golfclub Meerssen Bestuur: Voorzitter Penningmeester Secretaris Leden Commissies: Baan Clubhuis Jeugdgolf Marshals Opl. Regel & HCP Publiciteit Sponsor Wedstrijd Hans Albersen Theo Reijnen, a.i. Jacqueline Lintzen Jacques Bours, Frank Janssen, Theo Reijnen en Gerard Stijnen Henk Ramakers Niek van den Munckhof Peter Faessen en Wim Dupont Henk Ramakers Luc Theunisz Jack Houbiers Denis Lintzen Jacques Bours Ledenadministratie: Mientje Gielen 043-364 2185 ledenadministratie@golfclubmeerssen.nl Golflessen: Mike Mulder 043-363 7295 of 06-55 17 36 26 Secretariaat / Penningmeester: Postbus 45, 6240 AA Bunde Bank: Rabobank Maastricht e.o. 11.65.06.954 Golfbaan: Heiveld 4, 6241 EK Bunde Heiveldcomplex, C-status, 9 holes E-mail: info@golfclubmeerssen.nl Internet: www.golfclubmeerssen.nl Telefoon Clubhuis: 043-365 2756 Redactie “FORE”: Jack Houbiers, Hendrik-Jan Schornagel, Frank Smeets, Willy Hupkens en Charles van Woerden. P/a Postbus 45, 6240 AA Bunde Tel: 06-30 79 75 78 E-mail: fore@golfclubmeerssen.nl Van het Bestuur Wanneer deze FORE verschijnt, loopt de zomer ten einde. Voor de meesten van ons zijn de vakanties voorbij, de scholen zijn weer volop bezig en het golfseizoen loopt ten einde. Hoewel, eigenlijk kunnen we zonder sneeuw en vorst gewoon doorgaan. Weliswaar tijdens snel korter wordende dagen en voorbereid op kouder weer, maar ook in de herfst en winter kunnen we blijven golfen. Dat einde van het seizoen geldt dan vooral voor het einde van vele succesvolle wedstrijden en andere sportieve ontmoetingen op (en buiten ) onze baan. De deelname van jong en oud was steeds goed, de organisatie prima geregeld, het natje en het droogje stonden klaar, de baan zag er prima uit, er stonden bloemetjes op tafel en via onze Nieuwsbrief @FORE wisten we wat er te doen was. Dank aan alle vrijwilligers die er ook nu weer een mooi seizoen van gemaakt hebben! Zonder hen lukt dat niet. Het is dan ook jammer dat sommigen in commissies of bestuur er mee op houden. Ook dat zijn echter golfbewegingen in een club die er bij horen. En diezelfde golfbeweging geeft ons gelukkig ook aan dat er nieuwe vrijwilligers in de startblokken staan om het stokje over te nemen. Elders in deze FORE leest u er meer over. Dank aan hen die er mee ophouden en veel succes gewenst aan hun opvolgers. We kijken terug op een jaar waarin we ons zilveren jubileum vierden, met een zilveren FORE en met vele activiteiten in april en mei van dit jaar. Het was een zeer geslaagd Vormgeving “FORE”: feest, zowel sportief als sociaal. We hebben Redactie “FORE” nu een kwart eeuw Golfclub Meerssen achter ons en gaan de toekomst gezond tegemoet. Dat geldt voor ons ledenaantal, de Druk “FORE”: Drukkerij Maenen b.v., Meerssen voorzieningen op en rond de baan en dat 19e jaargang nr 3, setember 2012 3

ESTR IA
we honderd!
leefbare
W70ste
OMNI
Die Bombe*
De Waterdroppels
De Waterdroppels
verleg je grenzen
De Waterdroppels
De Waterdroppels
TREF