Views
8 months ago

FORE 2012 nr 3

(Aanstaande) wisselingen

(Aanstaande) wisselingen in Bestuur en Commissies Om onze Golfclub draaiende te houden dienen er nogal wat activiteiten te worden uitgevoerd. Voor een belangrijk deel gebeurt dat door de diverse commissies die onze club rijk is. In diverse commissie hebben wisselingen plaatsgevonden of zijn deze aanstaande. Bestuur Na het vertrek van Paul Rietveldt is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe penningmeester. Voorlopig neemt Theo Reijnen de honneurs waar, samen met Frank Janssen. Op de achtergrond loopt Ger van Opbergen zich warm om onze nieuwe penningmeester te worden. Ger heeft veel ervaring op het financiële vlak en wat daar allemaal mee samenhangt. Het Bestuur is van plan Ger op de volgende Algemene Ledenvergadering voor te dragen als bestuurslid. Nadat de ledenvergadering daar naar verwachting mee heeft ingestemd, zal het Bestuur hem met de taken van de penningmeester belasten. Baancommissie Henri Creemers die al langere tijd revalideert heeft aangegeven zijn voorzittershamer officieel over te willen dragen. Dit is voor de Baancommissie aanleiding geweest voor een aantal stappen. Roel Zuidema, die het voorzitterschap tijdens de ziekte/het herstel van Henri heeft waargenomen, draagt het waarnemend voorzitterschap over aan Henk Ramakers. Henk zal gedurende 1 jaar (wnd.) voorzitter zijn en dan geeft hij het stokje over aan Ron Przybylski (die nu nog in het bestuur van Tennisclub Bunde zit). Roel blijft als “werkbaas” verantwoordelijk voor de werkzaamheden op onze Golfbaan. Henri en Roel, bedankt voor jullie jarenlange inzet als (wnd.) voorzitter van de Baancommissie. Sponsorcommissie De Sponsorcommissie heeft onlangs afscheid genomen van Stef Stevens. Zijn taken zijn tijdelijk overgenomen door Henk van der Wal. De voorzitter, Denis Lintzen, heeft bekend gemaakt binnenkort het voorzitterschap neer te leggen. De Commissie is aan de slag met twee kandidaten om de vacatures op te vullen. Publiciteitscommissie De Redactie FORE, die deel uitmaakt van de Publiciteitscommissie, is kort voor de uitgave van het juli-nummer van ons Clubblad FORE uitgebreid. Het nieuwe redactielid is Charles van Woerden. Jack Houbiers, die al bijna zes jaar deel uitmaakt van de Redactie FORE, heeft te kennen gegeven aan het einde van dit jaar te willen stoppen met het redactiewerk. Hij blijft voorzitter van de Publiciteits - commissie. Er is vast wel iemand binnen onze Golfclub die het stokje wil overnemen van Jack. U kunt uw belangstelling laten weten via fore@golfclubmeerssen.nl. De Redactie FORE kijkt met interesse uit naar reacties. Belangstelling om te werken in een commissie? In het belang van onze club en dus ook voor onze leden is het belangrijk dat de commissies hun werk goed kunnen (blijven) doen. Bij diverse commissies is hulp altijd welkom. Hebt u interesse en tijd om als lid van een commissie te willen (mee)werken, laat dat dan weten aan de voorzitter van de commissie waar uw belangstelling naar uitgaat. 6 FORE 2012 nr 3

Van de Clubhuiscommissie Mens Own in juli en augustus. Ladies Own in augustus. Rabo maandbeker in juni en augustus Dat waren de events waaraan de Clubhuiscommissie deelnam. Invitatietoernooi op 2 september 2012 Veel deelnemers aan de wedstrijd, maar ook veel deelnemers aan het buffet. En niet te vergeten de sublieme bardiensten. ’s Morgens, ’s middags en ’s avonds. We hadden besloten de terrasoverkapping niet op te zetten gezien de mooie weersverwachting. Die voorspelling kwam deze keer wel uit en de aanwezigen hebben volop van de zon geprofiteerd. Diegene die genoeg had van de nazomerse zonneschijn, kon zich verpozen onder de Rabobank parasol. Opgezet door de Baancommissie, waarvoor onze hartelijke dank. De vlaaien worden na geleverd. Claudette de Vries had weer haar uiterste best gedaan om met Maurice Kicken een mooi buffet samen te stellen. Met gerechten waar een ieder iets van zijn of haar gading kon vinden. De complimenten werden dan ook rijkelijk rondgestrooid en verdiend in ontvangst genomen. Nieuw contract En we kunnen een nieuwigheid vertellen. Na lang onderhandelen met Bitburger, Heineken, Gulpener en Koekkelkoren hebben we een heel mooi contract kunnen afsluiten met Gulpener. De Gulpener bieren worden via Koekkelkoren aan ons geleverd. Ook de wijnen en de fris ontvangen we via Koekkelkoren. FORE 2012 nr 3 Als alles lukt zoals we verwachten dan kunt u het resultaat van onze nieuwe samenwerking met Gulpener en Koekkelkoren voor het eerst zien tijdens ons slottoernooi op 27 oktober. Elektra updaten Ook zal Gorissen Elektro de elektra in ons Clubhuis updaten. Dan zijn we verlost van het regelmatig uitvallen van de stroom wegens “oververhitting” van de leidingen. Voorzorgen Ook onze baan ontkomt niet aan baldadigheid. Weliswaar in zeer beperkte mate. In overleg met het Bestuur is besloten om, na sluiting van het Clubhuis, de oefenkooi en het hek boven bij het Clubhuis te laten afsluiten. Het kleine hek beneden wordt al elke avond gesloten. Dat betekent dat de laatste bardienst hiervoor dient te zorgen. Anouk Passier zorgt bij het inroosteren van de bardienst ervoor dat de laatste bardienst niet door een vrouw alleen moet worden verricht. Toch vraag ik aan de laatste bezoekers om de bardienst niet alleen te laten afsluiten. Loop even mee. Sluit oefenkooi en hek boven. Zet het alarm aan. Sluit de voordeur en loop samen naar de parkeerplaats. Die extra vijf minuten maakt het ook niet meer uit. En… het is gezellig en veilig! Clubhuiscommissie In onze commissie zijn op dit moment actief Jacques van Engelshoven, Claudette de Vries, Ton en Ad de Graaf, Minie Wilpshaar, Pieternel Sorel, René Verster, 7

ESTR IA
OMNI
De Waterdroppels
verleg je grenzen
De Waterdroppels
De Waterdroppels
Kaarsen
TREF
Die Bombe*
leefbare
W70ste
Läs Torsby Nu nr 3, 2012 - Torsby kommun
Sovon-Nieuws
Secretarieel en Financieel Jaarverslag 2011-2012
we honderd!