Views
1 week ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

metyl amin, anilin,

metyl amin, anilin, phenol. Hoạt động 3: thảo luận nhóm nhỏ theo bàn: Gv phát phiếu học tập: Câu 1:Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ X (C x H y N) là 23,73%. Số đồng phân của X phản ứng với HCl tạo ra muối có công thức dạng RNH 3 Cl là : A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Câu 2:Cho 5,2 gam hỗn hợp Y gồm hai amin đơn chức, no, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 8,85 gam muối. Biết trong hỗn hợp, số mol hai amin bằng nhau. Công thức phân tử của hai amin là : A. CH 5 N và C 2 H 7 N. B. C 2 H 7 N và C 3 H 9 N. C. C 2 H 7 N và C 4 H 11 N. D. CH 5 N và C 3 H 9 N. 4) Hoạt động luyện tập: Đã tiến hành ở trên 5) Hoạt động vận dụng, mở rộng: không 6) Giao nhiệm vụ về nhà: - Dùng dung dịch HCl đặc: + anilin phản ứng tạo dung dịch đồng nhất C 6 H 5 NH 2 +HCl→ C 6 H 5 NH 3 Cl Câu 1: Từ giả thiết suy ra : 14 23,73 = 12x + y 100 − 23,73 ⇒ 12x + y = 45 ⎧x = 3 ⇒ ⎨ ⇒ CTPT cuûa a min laø C3H9N. ⎩y = 9 Vì X phản ứng với HCl tạo ra muối có dạng RNH 3 Cl nên phải là amin bậc 1. Có hai amin bậc 1 là : CH 3 –CH 2 –CH 2 –NH 2 ; (CH 3 ) 2 CH–NH 2 . Đáp án A. Câu 2: Đặt CTPT trung bình của 2 amin là C H N n 2n + . 3 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : m = m − m = 8,85 − 5,2 = 3,65 gam HCl phaûn öùng muoái 3,65 ⇒ nHCl = = 0,1mol. 36,5 X Vì Y là hỗn hợp các amin đơn chức nên suy ra : 5,2 nY = nHCl = 0,1 mol ⇒ MY = = 52 gam/ mol 0,1 ⇒ 14n + 17 = 52 ⇒ n = 2,5. Do hai amin có số mol bằng nhau nên số cacbon trung bình bằng trung bình cộng số cacbon của hai amin n x + n x 1 1 2 2 ( n = , với x 1 = x 2 thì n x + x Đáp án B. 1 2 n + n 1 2 = .) 2 Năng lực tính toán, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu hỏi: Amin X có phân tử khối nhỏ hơn 80. Trong phân tử X nitơ chiếm 19,18% về khối lượng. X tác dụng với HCl tạo muối amoni có mạch cacbon không phân nhánh. Hãy viết các công thức cấu tạo có thể có của X và gọi tên? DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Giáo trình toán cao cấp A1
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)