Views
9 months ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

tạo thành từ axit

tạo thành từ axit không no có 1 nối đôi, đơn chức và ancol no, đơn chức là: A.C n H 2n–1 COOC m H 2m+1 B. C n H 2n–1 COOC m H 2m–1 C. C n H 2n+1 COOC m H 2m–1 D. C n H 2n+1 COOC m H 2m+1 Hoạt động 2: thảo luận nhóm nhỏ theo bàn Phiếu học tập số 2: Câu 1:Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một este X thu được 13,2 gam CO 2 và 5,4 gam H 2 O. Biết X tham gia phản ứng tráng gương, CTCT của X là: a.HCOOC 2 H 5 b.HCOOCH 3 c.CH 3 COOC 2 H 5 d.CH 3 COOCH 3 Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol este đơn chức A thu được 8,96 lít CO 2 (đktc) và 5,4 gam H 2 O. Tên của A là : a.etyl axetat b.vinyl axetat c.vinyl fomiat d.metyl axetaT Hoạt động 3: thảo luận nhóm nhỏ theo bàn Phiếu học tập số 3: Câu 1 :Thủy phân 4,4 gam este đơn chức A bằng một lượng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 0,25M thì thu được 3,4 gam muối hữu cơ B. CTCT thu gọn của A là : a.HCOOC 3 H 7 b.HCOOC 2 H 5 c.CH 3 COOC 2 H 5 d.C 2 H 5 COO CH 3 Câu 2:Cho 3 gam axit axetic tác dụng với 2,392 gam ancol etylic (xúc tác H 2 SO 4 đặc,t 0 ) thì thu được 3,3 gam este. Xác định hiệu suất phản ứng este hóa ? Câu 1: Số mol CO 2 : 0,3 mol → n C = 0,3 mol Số mol nước: 0,3 mol → n H = 0,6 mol →m O = 7,4 – 0,3x12 – 0,6x1 = 3,2 gam → n O = 0,2 mol → n C : n H : n O = 3:6:2 →Đáp án a Câu 2: Số mol CO 2 : 0,4 mol → số nguyên tử C: 4 Số mol nước: 0,3 mol → số nguyên tử H: 6 →Đáp án B: CH 3 COOCH=CH 2 Câu 1: Gọi CTTQ của este là: RCOOR 1 RCOOR 1 +NaOH→RCOONa + R 1 OH 0,5 mol ← 0,5mol→0,5 mol M muối = R+67 = 68 → R = 1 M este = R + 44+ R 1 = 88 →R 1 = 43 (C 3 H 7 ) Vạy este là: a.HCOOC 3 H 7 câu 2 : số mol axit : 0,05 mol số mol ancol : 0,052 mol → số mol este lí thuyết : 0,05 mol → khối lượng este lí thuyết : 4,4 g Hiệu suất phản ứng H=3,3 : 4,4 x 100 = 75 % Năng lực tính toán, năng lực ngôn ngữ Năng lực tính toán 4) Hoạt động luyện tập: Đã tiến hành trong giờ học 5) Hoạt động vận dụng: không 6) Hoạt động tìm tòi, khám phá: không 7) Giao nhiệm vụ về nhà: Câu 1:Chất hữu cơ X có CTPT C 5 H 8 O 2 . Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ không làm mất màu dung dịch brom và 3,4 gam một muối. công thức của X là : DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

a.CH 3 COOC(CH 3 )=CH 2 b.HCOOC(CH 3 )=CH-CH 3 c.HCOOCH 2 CH=CHCH 3 d.HCOOCH=CHCH 2 CH 3 Câu 2 : Một este X có CTPT C 4 H 6 O 2 . Thủy phân hết X thành hỗn hợp Y. Công thức cấu tạo của X để tạo thành Y cho phản ứng tráng gương tạo lượng Ag lớn nhất là: a.HCOOCH=CHCH 3 b.HCOOCH 2 CH=CH 2 c.CH 3 COOCH=CH 2 d.CH 2 =CHCOOCH 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Giáo trình toán cao cấp A1
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ