Views
10 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Đặt công thức hoá học của C là M x O y Lượng oxi có trong 0,1mol C(M x O y ) là : 16.0,05+2,4 = 3,2 g Khối lượng của 0,1mol C là = 3,2.100:45,07 = 7,1g ⇒ M c = 7,1:0,1 = 71 g/mol ⇒ Khối lượng của kim loại M trong M x O y = 7,1- 3,2 = 3,9 g Ta có: x : y = 3,9/ M : 3,2/ 16 ⇒ M = 39 Vậy: A là Kali ( K ) B là Oxi ( O 2 ) C là KO 2 D là K 2 CO 3 (1điểm) (0,5điểm) Các phương trình: K + O 2 ⎯⎯⎯→ KO 2 (0,5điểm) 4KO 2 + 2CO 2 ⎯⎯⎯→ 2K 2 CO 3 + 3O 2 K 2 CO 3 + 2HCl ⎯⎯⎯→ 2KCl + CO 2 + H 2 O Câu 3: (4điểm) Khi P(CO 2 ) < 0,2 atm ⇒ không có phản ứng xảy ra. Khi P(CO 2 ) = 0,2 atm V 1 = n.RT/P = 3.22,4.(273+820):273.0,2 = 1345,23 lít (0,5điểm) Khi P(CO 2 ) = 0,2 atm, cân bằng sau xảy ra: CaO + CO 2 CaCO 3 (1) Khi V giảm, P(CO 2 ) không thay đổi, do CO 2 tham gia vào cân bằng (1), đến khi CaO hết 1 mol thì CO 2 tiêu thụ hết 1mol ⇒ CO 2 còn 2 mol V 2 = 2.22,4.(273+820):273.0,2 = 896,82 lít (1điểm) Khi 0,2 atm < P (CO 2 ) < 0,4 atm không có phản ứng hoá học xảy ra. Khi P ( CO 2 ) = 0,4 atm V 3 = 2.22,4.(273+820):273.0,4 = 448,41 lít (0,5điểm) Khi P ( CO 2 ) = 0,4 atm cân bằng sau xảy ra: MgO + CO 2 MgCO 3 (2) Khi V giảm , P (CO 2 ) không thay đổi do CO 2 tham gia vào cân bằng (2) đến khi MgO tiêu thụ hết 1mol, CO 2 tiêu thụ hết 1mol ⇒ CO 2 còn lại 1mol . V 4 = 1.22,4.(273+820):273.0,4 = 224,20 lít (1điểm) Vậy : 896,82 lít < V < 1345,23 lít ⇒ cân bằng (1) xảy ra. 448,41 lít < V < 896,82 lít ⇒ không có phản ứng xảy ra. (1điểm) 224,20 lít < V < 448,41 lít ⇒ cân bằng (2) xảy ra. Câu 4 (4điểm) 4.1. (2điểm) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN [HCO 3 - ] [OH - ] K b2 = K b2 = 10 -14 :10 -10,35 = 2,14.10 -4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 20 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) [CO 3 2- ] K b1 =2,34.10 -8 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vì: K b2 >> K b1 do đó ta chỉ xét sự proton hoá một nấc của CO 3 2- (1điểm) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2- - CO 3 + H 2 O HCO 3 + OH - K b2 [ ] C 0 – x mol/l x mol/l x mol/l C 0 (Na 2 CO 3 ) = 1,700 g.l -1 : 106 g.mol -1 = 0,016 mol.l -1 ⇒ x 2 : (0,016 – x) = 2,14.10 -4 ⇒ x = 1,75.10 -3 ⇒ pH = 11,3 (1điểm) 4.2. (2điểm) Sau khi trộn dung dịch A với dung dịch B ta có: C 0 (Na 2 CO 3 ) = 1,700 g.l -1 : 2.106 g.mol -1 = 0,008 mol.l -1 C 0 (CaCl 2 ) = 1,780 g.l -1 : 2.111 g.mol -1 = 0,008 mol.l -1 Ta có : [OH - ] 2 [Ca 2+ ] = (10 -4 ) 2 .8.10 -3 = 8.10 -11 mol 3 l -3 < 6,46.10 -6 mol 3 l -3 Vậy không có kết tủa Ca(OH) 2 xuất hiện Ta có : [HCO - 3 ] [OH - ] (1điểm) K b2 = ⇒ [HCO - 3 ] = K b2 . [CO 2- 3 ] : [OH - ] [CO 2- 3 ] = 2,14 . [CO 2- 3 ] [HCO - 3 ] + . [CO 2- 3 ] = C 0 (Na 2 CO 3 ) = 0,008 mol.l -1 ⇒ [CO 2- 3 ] = 2,55.10 -3 mol.l -1 ⇒ [Ca 2+ ] = 8.10 -3 mol.l -1 ⇒ [Ca 2+ ] . [CO 2- 3 ] = 8.10 -3 . 2,55.10 -3 = 2,04.10 -5 mol 2 l -2 > 3,31.10 -9 mol 2 l -2 Vậy có kết tủa CaO 3 xuất hiện. (1điểm) Câu 5:(4 điểm) 5.1 (1điểm) ⎯⎯⎯→ (CH 3 ) 2 CHCH + 2 CH 2 (I) (CH 3 ) 2 CHCH=CH 2 H + Ch.vi (0,5điểm) ⎯⎯⎯→ (CH 3 ) 2 CH + CHCH 3 (II) ⎯⎯⎯→ (CH 3 ) + 2 CH CHCH 3 (III) Br - (II) ⎯⎯⎯→ (CH 3 ) 2 CHCHBrCH 3 (A) Br - (III) ⎯⎯⎯→ (CH 3 ) 2 CBrCH 2 CH 3 (B) (0,5điểm) 5.2. (1 điểm) as C 6 H 5 CH 3 + Cl 2 ⎯⎯⎯→ C 6 H 5 CH 2 Cl + HCl Ete khan C 6 H 5 CH 2 Cl + Mg ⎯⎯⎯→ C 6 H 5 CH 2 MgCl 1) oxit etilen C 6 H 5 CH 2 MgCl 2) ⎯⎯⎯→ H 3 O + C 6 H 5 CH 2 CH 2 CH 2 OH H 2 SO 4 , 15 0 C C 6 H 5 CH 2 CH 2 CH 2 OH ⎯⎯⎯→ + H 2 O DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Fe + Br 2 ⎯⎯⎯→ + HBr Br Fe Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 21 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh